Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene

Referat
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10583
Mărime: 63.19KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balahur Doina
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

1. Introducere 3

2. Tratatul de la Paris (Tratatul instituind Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului) 4

3. Tratatele de la Roma (Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană şi Tratatul instituind Comunitatea Economică a Energiei Atomice) 8

4. Tratatul de la Bruxelles (Tratatul de fuziune) 11

5. Actul Unic European 11

6. Tratatul de la Maastricht 14

7. Tratatul de la Amsterdam 19

8. Tratatul de la Nisa 22

9. Tratatul de la Lisabona 26

Extras din document

1. Introducere

Întegrarea europeană şi crearea Uinuii Europene se bazează pe patru tratate institutive (fondatoare) şi câteva tratate modificatoare ale acestora.

In opinia unor autori, tratatele instituve sunt următoarele:

- Tratatul instituind Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelui, adoptat la Paris la 18 aprilie 1951, a intrat în vigoare la 23 iulie 1952; a fost adoptat pentru o perioadă de 50 de ani şi a încetat la 23 iulie 2002

- Tratatul instiuind Comunitatea Economică Europeană şi

- Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, ambele semnate la Roma la 25 martie 1957; au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, fiind deseori denumite şi Tratatele de la Roma

- Tratatul asupra Uniunii Europene care a fost adoptat la Maastricht la 7 februarie 1992 şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, a creat Uniunea Europeană care cuprinde Comunităţile europene şi alte forme de cooperare; prin acesta, denumirea de Comunitatea Economică Europeană a fost înlocuită de Comunitatea Europeană

Tratatele modificatoare ale tratatelor institutive, cu mare rezonanţă pentru ceea ce avea să devină Uniunea Europeană, sunt următoarele:

- Tratatul de fuziune, adoptat la Bruxelles la 8 aprilie 1965, a intrat în vigoare la 1 iulie 1967; prin el s-a instituit o Comisie unică şi un Consiliu unic

- Actul Unic European, semnat La Luxemburg şi la Haga în februarie 1986 şi intrat în vigoare la 1 iulie 1987, a stabilit termenul de 31 decembrie 1992 pentru realizarea definitivă a pieţei unice, reglementând mişcarea liberă a bunurilor, serviciilor, capitalurilo şi persoanelor pe tot cuprinsul Comunităţii

- Tratatul de la Amsterdam a fost semnat la 2 octombrue 1997 şi a intrat în vigoare la 1 mai 1999; aduce multe noutăţi

- Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001, aintrat în vigoare la 1 februarie 2003, realizând o veritabilă reformă în scopul pregătirii cadrului instituţional pentru extinderea UE

- Tratatul de la Lisabona afost semnat la 13 decembrie 2007 şi este programat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009; un tratat destinat să înlocuiască tratatul constituţional european

2. Tratatul de la Paris (Tratatul instituind Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului)

Începutul procesului de integrare europeană - caracterizat prin trăsături originale şi specifice, care constituie baza actualei structuri a Uniunii Europene - poate fi considerat anul 1950, când ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a propus implicarea câtorva state europene într-un proiect de cooperare mai strânsă, comparativ cu formele tradiţionale existente la acel moment.

Iniţiativa a constat în integrarea producţiei de cărbune şi oţel a Franţei şi Germaniei, în cadrul unei organizaţii deschise participării şi altor state europene. Printre promotorii ideii unei Europe unite, acesta a fost primul pas către o cooperare largită: o integrare sectorială ce ar fi putut influenţa şi alte sectoare economice. Aceasta era ideea declarată, însă obiectivul politic imediat îl constituia alipirea Germaniei la Europa şi eliminarea rivalităţilor existente între Franţa şi Germania privind zonele strategice ale Ruhr-ului şi Saar-ului.

Această reintegrare era dorită de SUA care estimau că era indispensabilă pentru a compensa extinderea considerabilă a sferei de influenţă a URSS în Europa. Era, de asemenea dorită de Germania însaăşi, fiind relevant în acest sens că Robert Schuman a pronuntat celebra sa declaraţie în ajunul unei reuniuni a "celor trei" la Londra - în cursul căreia trebuia să fie examinată problema Germaniei, după ce s-a asigurat de acordul cancelarului Adenauer.

Era astfel reluată o sugestie formulată de Churchill în discursul său de la Zürich din 19 septembrie 1946 în care chema la crearea "Statelor unite ale Europei" şi estima că trebuie creată de urgenţă o apropiere între Franţa şi Germania. Winston Churchill, cu toate acestea îşi luase precauţia de a preciza că Marea Britanie nu are vocaţia de a deveni un membru activ al acestor State Unite ale Europei.

Filozofia care a dus la crearea acestei noi comunităţi este perfect rezumată prin celebra declaraţie Schuman din 9 mai 1950 de la "Salonul Orologiului" din Quai d‘Orsai", redactată de Jean Monnet şi de colaboratorii săi: "L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée : l’action entreprise doit toucher au premier chef la France et l’Allemagne" (Europa nu se va face dintr-o dată şi nici printr-o construcţie de ansamblu: ea se va face prin realizări concrete, creând la început o solidaritate de fapt. Unirea naţiunilor europene cere ca opoziţia seculară dintre Franţa şi Germania să fie eliminată. Acţiunile întreprinse trebuie să fie rodul colaborării dintre şeful statului francez şi seful statului german.)

Preview document

Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 1
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 2
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 3
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 4
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 5
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 6
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 7
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 8
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 9
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 10
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 11
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 12
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 13
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 14
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 15
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 16
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 17
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 18
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 19
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 20
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 21
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 22
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 23
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 24
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 25
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 26
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 27
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 28
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 29
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 30
Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Tratatele de Instituire ale Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Constitutional Comparat - Sistemul Constitutional al Italiei

$1 Premise politice ale Constitutiei din 1947. Italia a trecut de la un regim politic totalitar, de la o dictatura de tip fascist, la un regim...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Cooperarea Judiciara Internationala Penala - Domeniul de Aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Regimurile Constitutionale Contemporane

I. Introducere Inca din cele mai vechi timpuri dreptul comparat a constituit un obiect de preocupare si de studiu. Elaborand diverse legi si...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Institutiile Uniunii Europene

INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE Cadrul instituţional al Uniunii Europene, stabilit de către Tratate, are la bază “triunghiul instituţional”...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Parlamentul European

I. SCURT ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII PARLAMENTULUI EUROPEAN Ideea unei uniuni între popoarele, naţiunile europene, respectiv crearea...

Te-ar putea interesa și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Extinderea Spre Est a Uniunii Europene - Cazul Romaniei

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Uniunea Europeană - administrație

INTRODUCERE Ideea de Europă unită, de unitate europeană, este de dată relativ recentă, cu toate că termenul „ Europa”, privit ca un concept...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Uniunea Europeana - Evolutie si Perspective de Extindere ale Uniunii Europene

I. Noţiuni introductive 1. Scurtă istorie asupra Europei Până în urmă cu câţiva ani se aprecia că, în sensul cel mai larg, Europa este o...

Construcție Europeană

I. ISTORICUL UNIUNII EUROPENE Desi a aparut recent pe scena internatioanala, Uniunea Europeana continua de fapt cooperarea la nivel european...

Ai nevoie de altceva?