Tratatul de la Lisabona

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3541
Mărime: 40.36KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1. Introducere 3

2. Drumul până la Lisabona 3

3. Valorile şi obiectivele Uniunii 4

4. Modificări esenţiale aduse de Tratatul de la Lisabona 5

4.1. Revizuirea tratatelor 5

4.2. Retragerea din Uniunea Europeană 6

4.3. Eurogrupul 7

5. Limbile oficiale ale Uniunii Europene 7

6. Instituțiile UE conform Tratatului de la Lisabona 8

6.1. Parlamentul European 8

6.2. Consiliul European 9

6.3. Consiliul (de Miniștri) 10

6.4. Comisia Europeană 10

6.5. Curtea de Justiție a Uniunii Europene 11

6.6. Banca Centrală Europeană 12

6.7. Curtea de Conturi 13

7. Egalitatea statelor membre ale Uniunii Europene 14

8. Prioritatea dreptului Uniunii Europene 14

9. Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

Abrevieri şi acronime

U.E. Uniunea Europeană

T.U.E. Tratatul asupra Uniunii Europene

T.C.E. Tratatul instituind Comunitatea Europeană

T.F.U.E. Tratatul privind funcţionarea Uniunii

C.I.G. Conferinţă interguvernamentală

C.I.J Curtea Internaţională de Justiţie

1. Introducere

Tratatul de la Lisabona (cunoscut în faza de proiect sub numele de Tratatul de Reformă) reprezintă o nouă etapă în progresul integrării europene. Tratatul recunoaşte în preambulul său moştenirea religioasă a Europei, importanţa istorică a încetării divizării continentului şi necesitatea stabilirii unor baze solide pentru arhitectura viitoarea a Europei.

În urma Tratatulului de la Lisabona, membrii UE se bucură de un mare număr de benefiii: o piaţă liberă cu o monedă care facilitează și eficientizează comerţul, crearea a milioane de locuri de muncă, o ameliorare a drepturilor lucrătorilor, libera circulaţie a persoanelor și un mediu înconjurător mai curat. Normele existente au fost însă concepute pentru o Uniune mult mai mică, o Uniune care nu se vedea nevoită să se confrunte cu provocări globale cum ar fi schimbările climatice, o recesiune mondială sau criminalitatea transfrontalieră internaţională. UE are potenţialul și angajamentul de a se lupta cu aceste probleme, dar poate face acest lucru doar îmbunătăţindu-și modul în care funcţionează.

2. Drumul până la Lisabona

Tratatul este rezultatul negocierilor între statele membre, reunite în cadrul unei conferinţe interguvernamentale, la lucrările căreia au participat Comisia Europeană şi Parlamentul European. Toate cele 27 de state membre l-au ratificat urmând proceduri variate, în funcţie de constituţia naţională, cu excepția Irlandei care a organizat referendumul de ratificare în 12 iunie 2008, cu ocazia căruia populația a votat cu majoritate împotrivă și care reia procedura acestui sufragiu în toamna anului 2009.

Datele de aderare ale celor 27 de state membre sunt următoarele:

• 1957 – Țările fondatoare: Germania, Belgia, Franta, Italia, Luxemburg și Țarile de Jos;

• 1973 – Danemarca, Irlanda și Regatul Unit;

• 1981 – Grecia;

• 1986 – Spania și Portugalia;

• 1995 – Austria, Suedia și Finlanda;

• 2004 – Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Republica Ceha;

• 2007 – Bulgaria și Romania

Tratatul a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

3. Valorile şi obiectivele Uniunii

Ataşamentul pentru drepturile sociale fundamentale este reafirmat şi consolidat de promovarea unei economii sociale de piaţa înalt competitivă, care tinde la valorificarea deplină a forţei de muncă, la progresul social, al justiţiei şi protecţiei sociale. Protecţia şi ameliorarea calităţii vieţii se înscriu în categoria obiectivelor Uniunii. Aceasta urmăreşte progresul tehnic şi ştiinţific, combate excluderea socială şi discriminările. Ea promite egalitatea între bărbaţi şi femei, solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului. Uniunea respectă diversitatea culturală şi lingvistică şi veghează la dezvoltarea patrimoniului cultural european.

Preview document

Tratatul de la Lisabona - Pagina 1
Tratatul de la Lisabona - Pagina 2
Tratatul de la Lisabona - Pagina 3
Tratatul de la Lisabona - Pagina 4
Tratatul de la Lisabona - Pagina 5
Tratatul de la Lisabona - Pagina 6
Tratatul de la Lisabona - Pagina 7
Tratatul de la Lisabona - Pagina 8
Tratatul de la Lisabona - Pagina 9
Tratatul de la Lisabona - Pagina 10
Tratatul de la Lisabona - Pagina 11
Tratatul de la Lisabona - Pagina 12
Tratatul de la Lisabona - Pagina 13
Tratatul de la Lisabona - Pagina 14
Tratatul de la Lisabona - Pagina 15
Tratatul de la Lisabona - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Tratatul de la Lisabona.docx

Alții au mai descărcat și

Tratatul de la Lisabona

CAPITOLUL I Istoria Uniunii Europene 1. Considerţii introductive Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea...

Aparitia si Dezvoltarea Comunitatilor Europene - Uniunea Europeana

1.1. IDEEA DE UNITATE EUROPEANĂ Ideea de Europă unită îsi are punctul de plecare încă din perioada antichitătii grecesti Alti autori plasează...

Consiliul de Securitate al ONU

Întotdeauna s-a acordat mult mai multa atentie rolului de mentinere a păcii a ONU, care a fost judecată foarte sever. După 1945 nu a mai existat...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Tratatul de la Lisabona

Generalităţi Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, prevăzându-se iniţial ca acest document să intre în vigoare la 1 ianuarie...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introducere Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu...

Cetățenia Europeană

1. Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetăţenie” a ajuns să fie printre cele mai frecvent utilizate în discuţiile comunităţilor din...

Tratate Internaționale

1. Noţiune Tratatul internaţional reprezintă principalul izvor al dreptului internaţional şi totodată cea mai importană formă juridică a...

Ai nevoie de altceva?