Tutela Minorului

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14854
Mărime: 73.96KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: TEODOR BODOASCA
UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE DREPT MASTERAT

Cuprins

I. ABSTRACT 4

II. INTRODUCERE 6

III. OBIECUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 7

IV. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 8

V. CONŢINUTUL TEORETIC AL TEMEI CERCETATE 10

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TUTELA

COPILULUI

1.1. TUTELA, MIJLOC ALTERNATIV DE OCROTIRE A

DREPTURILOR COPILULUI 10

1.2. CARACTERE JURIDICE GENERALE ALE TUTELEI 13

1.3.CONDIŢII LEGALE PENTRU INSTITUIREA TUTELEI 18

CAPITOLUL II CONDIŢII LEGALE PRIVIND PERSOANA

TUTORELUI

2.1. PERSOANA CARE POATE FI NUMITĂ TUTORE 34

2.2. INCAPACITĂŢILE DE A FI TUTORE 35

2.3. CAZURI ÎN CARE SE POATE REFUZA SARCINA

TUTELEI 36

CAPITOLUL III EXERCITAREA TUTELEI

3.1. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE TUTORELUI 37

3.2. RĂSPUNDEREA TUTORELUI 43

3.3. ÎNCETAREA TUTELEI ŞI FUNCŢIEI TUTORELUI 44

BIBLIOGRAFIE 46

VI. REZULTATUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 50

VII CONCLUZII 51

Extras din document

II. INTRODUCERE

Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul esenţial al asigurării progresului, bunăstării şi gradului de civilizaţie al oricărei societăţi, al democraţiei şi statului de drept.

Drepturile copilului ocupă un loc aparte în cadrul ramurii de drept, fiind alcătuită din ansablul normelor juridice ce reglementează drepturile omului.

Obligaţia fundamentală de a creşte copilul revine părinţilor. Ea reprezintă nucleul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti. Orice copil care este lipsit, fie temporar, fie definitiv, de protecţia părinţilor, sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protecţie alternativă.

Căile de suplinire a ocrotirii părinteşti sunt instituirea tutelei, măsurile de protecţie specială cum ar fii plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă, supravegherea specializată şi adopţia.

Instanţa de judecată este singura autoritate competentă să se pronunţe cu privire la persoana care exercită drepturile şi îndeplineşte îndatoririle părinteşti privitoare la copilul lipsit de ocrotirea părinţilor săi.

Reglementarea şi protecţia drepturilor copilului lipsit de ocrotirea părintească este una din preocupările constante şi prioritare, încercând să acopere un spectru cât mai larg de situaţii.

Potrivit indicaţiilor legale exprese, în alegerea uneia dintre soluţiile de protecţie alternativă se va ţine seama de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică.

Ca instituţie juridică, tutela reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub supravegherea autorităţii tutelare. Într-o altă accepţiune, privită din perspectiva persoanei desemnate să înfăptuiască ocrotirea, tutela numeşte însăşi activitatea pe care o desfăşoară tutorele în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin legate de persoana şi de bunurile copilului.

III. OBIECUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

În această lucrare mi-am propus să detaliez probleme ce ţin de conceptul tutelei minorului, fundamentarea temeiuliu protecţiei speciale de care trebuie să beneficieze copilul lipsit temporar de protecţia părintească.

Tema lucrării de disetaţie am ales-o datorită faptului că în societatea contemporană sunt numeroase cazuri de destrămare a familiilor şi de abandon a copiilor de către părinţii care lucrează în străinătate, lăsându-şi copiii în grija bunicilor sau străinilor, aceştia fiind lipsiţi de afecţiune părintească, de drepturi şi obligaţiile ce le revin legal.

Scopul de bază al lucrării vizează analiza aprofundată a concepţiilor, ipotezelor, afirmaţiilor doctrinale ale specialiştilor în materie, a modului în care reglementarea internă reflectă exigenţele reglementărilor internaţionale.

Pentru atingerea scopului ne-am propus următoarele obiective:

- a cerceta apariţia şi evoluţia instituţiei tutelei,

- a elucida conceptul de „tutelă a minorului”,

- a stabili temeiul protecţiei speciale de care trebuie să se bucure minorul,

- a studia problema protecţiei drepturilor minorului prin prisma reglementăriilor în vigoare şi cele viitoare,

- a elabora o concepţie cu privire la evoluţia instituţiei tutelei minorului din prisma unor strategii cu caracter economic, social şi juridic,

- a cerceta şi analiza caracterelor juridice generale ale tutelei,

- a analiza condiţiile legale pentru instituirea tutelei,

- a analiza condiţiile legale privind persoana tutorelui,

- a cerceta drepturile şi îndatoririle tutorelui, răspunderea tutorelui,

- a analiza cazurile de încetare a tutelei

Preview document

Tutela Minorului - Pagina 1
Tutela Minorului - Pagina 2
Tutela Minorului - Pagina 3
Tutela Minorului - Pagina 4
Tutela Minorului - Pagina 5
Tutela Minorului - Pagina 6
Tutela Minorului - Pagina 7
Tutela Minorului - Pagina 8
Tutela Minorului - Pagina 9
Tutela Minorului - Pagina 10
Tutela Minorului - Pagina 11
Tutela Minorului - Pagina 12
Tutela Minorului - Pagina 13
Tutela Minorului - Pagina 14
Tutela Minorului - Pagina 15
Tutela Minorului - Pagina 16
Tutela Minorului - Pagina 17
Tutela Minorului - Pagina 18
Tutela Minorului - Pagina 19
Tutela Minorului - Pagina 20
Tutela Minorului - Pagina 21
Tutela Minorului - Pagina 22
Tutela Minorului - Pagina 23
Tutela Minorului - Pagina 24
Tutela Minorului - Pagina 25
Tutela Minorului - Pagina 26
Tutela Minorului - Pagina 27
Tutela Minorului - Pagina 28
Tutela Minorului - Pagina 29
Tutela Minorului - Pagina 30
Tutela Minorului - Pagina 31
Tutela Minorului - Pagina 32
Tutela Minorului - Pagina 33
Tutela Minorului - Pagina 34
Tutela Minorului - Pagina 35
Tutela Minorului - Pagina 36
Tutela Minorului - Pagina 37
Tutela Minorului - Pagina 38
Tutela Minorului - Pagina 39
Tutela Minorului - Pagina 40
Tutela Minorului - Pagina 41
Tutela Minorului - Pagina 42
Tutela Minorului - Pagina 43
Tutela Minorului - Pagina 44
Tutela Minorului - Pagina 45
Tutela Minorului - Pagina 46
Tutela Minorului - Pagina 47
Tutela Minorului - Pagina 48
Tutela Minorului - Pagina 49
Tutela Minorului - Pagina 50
Tutela Minorului - Pagina 51
Tutela Minorului - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Tutela Minorului.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului

Capitolul 1 Principiile dreptului 1.1 Abordare conceptuala Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate calauzitoare sau precepte...

Tutela, Curatela, Consiliul de Familie. Reglementare Actuala si de Perspectiva

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Tutela Minorului

1. Cazuri de punere a copilului sub tutela Tutela se deschide in cazurile in care minorul este lipsit de ocrotirea parinteasca. Minorul se...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Marfurile Contrafacute

Cuvânt înainte Pirateria este un fenomen din ce in ce mai prezent. El vizează, într-un fel sau altul, fiecare cetăţean, este prezent în toate...

Avocatul Poporului - Rolul, Organizarea, Functionarea si Atributiile Indeplinite

Introducere În anul 2007, an marcat istoric de către aderarea României la Uniunea Europeană, instituţia Avocatul Poporului împlineşte un deceniu...

Metode de Cercetare în Sociologia Juridică

1. Consideratii generale Sociologia juridică este una dintre ramurile specializate ale sociologiei, care mai este denumită în doctrină şi...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Ai nevoie de altceva?