Tutela minorului

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14854
Mărime: 73.96KB (arhivat)
Publicat de: Eduard Tănase
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: TEODOR BODOASCA
UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” TÂRGU-MUREŞ FACULTATEA DE DREPT MASTERAT

Cuprins

 1. I. ABSTRACT 4
 2. II. INTRODUCERE 6
 3. III. OBIECUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 7
 4. IV. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 8
 5. V. CONŢINUTUL TEORETIC AL TEMEI CERCETATE 10
 6. CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TUTELA
 7. COPILULUI
 8. 1.1. TUTELA, MIJLOC ALTERNATIV DE OCROTIRE A
 9. DREPTURILOR COPILULUI 10
 10. 1.2. CARACTERE JURIDICE GENERALE ALE TUTELEI 13
 11. 1.3.CONDIŢII LEGALE PENTRU INSTITUIREA TUTELEI 18
 12. CAPITOLUL II CONDIŢII LEGALE PRIVIND PERSOANA
 13. TUTORELUI
 14. 2.1. PERSOANA CARE POATE FI NUMITĂ TUTORE 34
 15. 2.2. INCAPACITĂŢILE DE A FI TUTORE 35
 16. 2.3. CAZURI ÎN CARE SE POATE REFUZA SARCINA
 17. TUTELEI 36
 18. CAPITOLUL III EXERCITAREA TUTELEI
 19. 3.1. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE TUTORELUI 37
 20. 3.2. RĂSPUNDEREA TUTORELUI 43
 21. 3.3. ÎNCETAREA TUTELEI ŞI FUNCŢIEI TUTORELUI 44
 22. BIBLIOGRAFIE 46
 23. VI. REZULTATUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 50
 24. VII CONCLUZII 51

Extras din referat

II. INTRODUCERE

Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul esenţial al asigurării progresului, bunăstării şi gradului de civilizaţie al oricărei societăţi, al democraţiei şi statului de drept.

Drepturile copilului ocupă un loc aparte în cadrul ramurii de drept, fiind alcătuită din ansablul normelor juridice ce reglementează drepturile omului.

Obligaţia fundamentală de a creşte copilul revine părinţilor. Ea reprezintă nucleul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti. Orice copil care este lipsit, fie temporar, fie definitiv, de protecţia părinţilor, sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protecţie alternativă.

Căile de suplinire a ocrotirii părinteşti sunt instituirea tutelei, măsurile de protecţie specială cum ar fii plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă, supravegherea specializată şi adopţia.

Instanţa de judecată este singura autoritate competentă să se pronunţe cu privire la persoana care exercită drepturile şi îndeplineşte îndatoririle părinteşti privitoare la copilul lipsit de ocrotirea părinţilor săi.

Reglementarea şi protecţia drepturilor copilului lipsit de ocrotirea părintească este una din preocupările constante şi prioritare, încercând să acopere un spectru cât mai larg de situaţii.

Potrivit indicaţiilor legale exprese, în alegerea uneia dintre soluţiile de protecţie alternativă se va ţine seama de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică.

Ca instituţie juridică, tutela reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub supravegherea autorităţii tutelare. Într-o altă accepţiune, privită din perspectiva persoanei desemnate să înfăptuiască ocrotirea, tutela numeşte însăşi activitatea pe care o desfăşoară tutorele în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin legate de persoana şi de bunurile copilului.

III. OBIECUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

În această lucrare mi-am propus să detaliez probleme ce ţin de conceptul tutelei minorului, fundamentarea temeiuliu protecţiei speciale de care trebuie să beneficieze copilul lipsit temporar de protecţia părintească.

Tema lucrării de disetaţie am ales-o datorită faptului că în societatea contemporană sunt numeroase cazuri de destrămare a familiilor şi de abandon a copiilor de către părinţii care lucrează în străinătate, lăsându-şi copiii în grija bunicilor sau străinilor, aceştia fiind lipsiţi de afecţiune părintească, de drepturi şi obligaţiile ce le revin legal.

Scopul de bază al lucrării vizează analiza aprofundată a concepţiilor, ipotezelor, afirmaţiilor doctrinale ale specialiştilor în materie, a modului în care reglementarea internă reflectă exigenţele reglementărilor internaţionale.

Pentru atingerea scopului ne-am propus următoarele obiective:

- a cerceta apariţia şi evoluţia instituţiei tutelei,

- a elucida conceptul de „tutelă a minorului”,

- a stabili temeiul protecţiei speciale de care trebuie să se bucure minorul,

- a studia problema protecţiei drepturilor minorului prin prisma reglementăriilor în vigoare şi cele viitoare,

- a elabora o concepţie cu privire la evoluţia instituţiei tutelei minorului din prisma unor strategii cu caracter economic, social şi juridic,

- a cerceta şi analiza caracterelor juridice generale ale tutelei,

- a analiza condiţiile legale pentru instituirea tutelei,

- a analiza condiţiile legale privind persoana tutorelui,

- a cerceta drepturile şi îndatoririle tutorelui, răspunderea tutorelui,

- a analiza cazurile de încetare a tutelei

Preview document

Tutela minorului - Pagina 1
Tutela minorului - Pagina 2
Tutela minorului - Pagina 3
Tutela minorului - Pagina 4
Tutela minorului - Pagina 5
Tutela minorului - Pagina 6
Tutela minorului - Pagina 7
Tutela minorului - Pagina 8
Tutela minorului - Pagina 9
Tutela minorului - Pagina 10
Tutela minorului - Pagina 11
Tutela minorului - Pagina 12
Tutela minorului - Pagina 13
Tutela minorului - Pagina 14
Tutela minorului - Pagina 15
Tutela minorului - Pagina 16
Tutela minorului - Pagina 17
Tutela minorului - Pagina 18
Tutela minorului - Pagina 19
Tutela minorului - Pagina 20
Tutela minorului - Pagina 21
Tutela minorului - Pagina 22
Tutela minorului - Pagina 23
Tutela minorului - Pagina 24
Tutela minorului - Pagina 25
Tutela minorului - Pagina 26
Tutela minorului - Pagina 27
Tutela minorului - Pagina 28
Tutela minorului - Pagina 29
Tutela minorului - Pagina 30
Tutela minorului - Pagina 31
Tutela minorului - Pagina 32
Tutela minorului - Pagina 33
Tutela minorului - Pagina 34
Tutela minorului - Pagina 35
Tutela minorului - Pagina 36
Tutela minorului - Pagina 37
Tutela minorului - Pagina 38
Tutela minorului - Pagina 39
Tutela minorului - Pagina 40
Tutela minorului - Pagina 41
Tutela minorului - Pagina 42
Tutela minorului - Pagina 43
Tutela minorului - Pagina 44
Tutela minorului - Pagina 45
Tutela minorului - Pagina 46
Tutela minorului - Pagina 47
Tutela minorului - Pagina 48
Tutela minorului - Pagina 49
Tutela minorului - Pagina 50
Tutela minorului - Pagina 51
Tutela minorului - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Tutela Minorului.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea căsătoriei

САРІТОLUL І - САRАСТERІZАREА GENERАLĂ А RELАŢІІLОR DE FАМІLІE 1 Nоţіunеa ѕосіоlоɡісă şі сееa јurіdісă a famіlіеі Famіlіa еѕtе – afіrmă јurіştі- о...

Principiile Dreptului

Capitolul 1 Principiile dreptului 1.1 Abordare conceptuala Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate calauzitoare sau precepte...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Tutela minorului

1. Cazuri de punere a copilului sub tutela Tutela se deschide in cazurile in care minorul este lipsit de ocrotirea parinteasca. Minorul se...

Curtea Penală Internațională

CURTEA PENALA INTERNATIONALA Crearea si dezvoltarea unei justitii penale internationale a fost una din preocuparile constante ale comunitatii...

Atribuțiile autorității tutelare cu privire la ocrotirea minorilor

Notiunea dreptului familiei Stiinta dreptului este intr-o continua lupta cu norma juridica, incrcind, pe de-o parte, sa-I descifreze sensul, pe de...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Tutela minorului - studiu comparativ între dispozițiile codului familiei și reglementările codului civil

INTRODUCERE “Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin.Sau ca o fereastra.Totdeauna copilul te in-timideaza ca si cand stie el ce stie.Nu...

Tutela minorului

1. Cazuri de punere a copilului sub tutela Tutela se deschide in cazurile in care minorul este lipsit de ocrotirea parinteasca. Minorul se...

Ai nevoie de altceva?