Unitatea Administrativ-Teritoriala - Comuna Hemeius

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Unitatea Administrativ-Teritoriala - Comuna Hemeius.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: D.na Ionela Neicutescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Comuna Hemeiuş este unitatea administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii, fiind situată în imediata vecinătate a municipiului Bacău. Este compusă din 3 localităţi: Hemeiuş, Fântânele, Lilieci şi are o populaţie ce a ajuns la 4000 de locuitori. Comuna este străbătută de DN 15 si DJ 119 B, făcând legătura acesteia cu municipiul Bacău si oraşul Buhuşi. Localitatea Hemeiuş este reşedinta de comună. De asemenea comuna este străbătută de calea ferată Bacău-Bicaz.

În vecinătatea comunei găsim, după cum urmează:

- la N-E Comuna Bereşti-Bistriţa;

- la S-E Municipiului Bacău;

- la S, S-V Comuna Mărgineni.

Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Hemeiuş este de 2790,72 ha din care intravilan 587,75 ha reprezentând 21,06% din total suprafaţă teritoriu administrativ.

Localităţile componente ale comunei Hemeiuş sunt:

- Hemeiuş 256,25 ha, reprezentând 43 %;

- Fântânele 63,00 ha reprezentând 11 %;

- Lilieci 268,50 ha reprezentând 46%.

În comună sunt 1.456 gospodării, şase şcoli, cinci grădiniţe, patru biserici, din care una romano - catolică si un cămin cultural. Atracţia comunei o constituie parcul dendrologic în suprafaţă de aproximativ 50 ha, unde cresc peste 1300 specii de arbori si arbuşti.

Primele atestări documentare despre comuna Hemeiuş vin din 1470, an în care, voievodul Ştefan cel Mare a donat Mănăstirii Neamţ, moşia Fântânele. Denumirea de Hemeiuş apare in 1864, când o găsim atestată în documentele timpului. A luat fiinţă la începutul secolului al XVIII-lea, pe un teren ce aparţinea familiilor Paşcanu şi Cantacuzino. Aici, între 1864 şi 1866 a fost construită o superbă reşedinţă în stil medieval, cunoscută sub numele de “Castelul roşu”. Din 1970, în cadrul parcului funcţionează Filiala Zonală Moldova a Institutului de Cercetari Silvice Bucureşti. Un alt parc, de dată recentă însă, şi care este pe cale de a duce faima acestei comune este cel cunoscut sub numele de HIT, sau parcul industrial tehnologic Hemeiuş.

În satul reşedinţă de comună - Hemeiuş, au sediul autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală: Consiliul Local al Comunei Hemeiuş, ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Hemeiuş ca autoritate executivă şi celelalte instituţii publice reprezentative pentru comună.

Primăria comunei Hemeiuş, ca organism al administraţiei publice locale, are ca obiect de activitate acoperirea tuturor necesităţilor legate de întreţinerea şi dezvoltarea comunei Hemeiuş, administrând interesele publice locale. Problemele de interes deosebit ale unităţii administrativ teritoriale se pot supune, în condiţiile legii, aprobării locuitorilor, prin referendum local.

Comuna Hemeiuş, ca unitate administrativ – teritorială, are personalitate juridică, are deplină capacitate, posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând autoritatea în limitele administrativ – teritoriale definite. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune sunt: consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.

În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. Mandatul primarului şi consilierului local este de 4 ani.

În scopul asigurării autonomiei locale autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie si să perceapă impozite si taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor.

Comuna are un primar şi un viceprimar, viceprimarul nu poate fi în acelaşi timp şi consilier.

Fisiere in arhiva (1):

  • Unitatea Administrativ-Teritoriala - Comuna Hemeius.doc