Uniunea Vamala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Uniunea Vamala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Condor Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Uniunea Vamală, conform definiţiei constă în reunirea mai multor teritorii vamale distincte într-un spaţiu vamal comun, suprimându-se astfel frontierele vamale interne dintre statele membre, toate operaţiunile vamale fiind mutate la frontierele acestora cu ţări terţe. Spre deosebire de zona de liber schimb, statele membre ale uniunii vamale nu pot preleva nici o taxă vamală proprie din importurile efectuate din alte ţări, fiind aplicate doar taxe vamale comune. Pentru produsele industriale, uniunea vamala a ţărilor Comunităţii Europene a intrat în vigoare la 1.07.1968, în timp ce pentru produsele agricole aceasta s-a realizat la 1.01.19701.

Economistul britanic Adam Smith, fondatorul economiei moderne, a fost un puternic susţinător al pieţelor şi comerţului liber venind cu argumente foarte convingătoare: comerţul liber le permite ţărilor să profite de avantajele lor faţă de alte ţări, toate naţiunile beneficiind de pe urma acestui lucru, deoarece fiecare se specializează în domeniul în care excelează. Zonele comerciale mari le permit firmelor si indivizilor să se specializeze şi mai mult şi să devină şi mai pricepuţi în ceea ce fac2.

Absenţa comerţului liber duce la înregistrarea de profituri diferite în funcţie de capitalul şi tehnologia de care dispune respectiva ţară. Astfel ca dacă forţa de munca migrează dintr-o ţară cu salarii mici si fără tehnologie intr-o ţară puternic dezvoltată si industrializată, producţia va fi enormă.

1. Ion Jinga, Andrei Popescu – Integrarea europeană, Dicţionar de termeni comunitari, Ed. Lumina Lex, 2000, pag. 202

2. Joseph E. Stiglity – Mecanismele globalizării, Ed. Polirom, 2008, pag. 67

Dacă se tehnologizează respectiva ţară costurile de producţie vor fi mult mai diminuate datorită salarilor mici. Deci comerţul liber elimină necesitatea deplasării locuitorii statelor dezvoltate, aceştia pot cumpara produse ieftine dintr-o ţară în care forţa de munca este ieftină.

În Europa, pornind de la ideea că în jurul Uniunii Vamale se vor putea articula şi celelalte politici economice stabilite prin Tratatul de la Roma (1957), pentru fondatorii Comunităţii Economice Europene (CEE) aceasta a fost considerată drept o premisă esenţială a procesului de integrare a economiilor ţărilor vest - europene.

Obiectvul principal a fost libera circulaţie a mărfurilor între ţările membre, prin eliminarea obstacolelor tarifare intracomunitare şi a celorlante resticţii comerciale şi prin practicarea, în relaţiile cu ţările terţe, a unui tarif vamal extern comun, rezultat din fuzionarea tarifelor vamale ale statelor membre. Pentru a nu fi discriminate produsele importate din ţările membre faţă de produsele autohtone s-a prevăzut instituirea unui regim fiscal comun la nivelul spaţiului comunitar, adica a unui regim similar de impozite indirecte şi elaborarea şi adoptarea unor reguli comune privind desfăşurarea concurenţei în cadrul comunităţii3.

Astefel se urmărea crearea unei uniuni vamale, prin realizarea unei pieţe comune între statele membre, în care să se desfăşoare politici comune agricole şi regionale, care să sprijine dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate din cadrul grupului.

În Tratatul de la Roma sunt definite condiţiile liberei circulaţii în interiorul teritoriului său vamal, astfel:

- interzicerea impozitelor discriminatorii:

- fie că ele sunt în favoarea produselor naţionale;

3. Ion Ignat – Uniunea Europeană, De la Piaţa Comună la moneda unică, Ed. Economica, 2002, pag. 40

- fie că ele prejudiciază produse importate din alte state membre.

- desfiinţarea taxelor vamale şi a impozitelor cu efect echivalent;

- interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent.

Primul pas în vederea realizării Uniunii Vamale la constituit uniunea tarifară. Astfel sa fixat o perioadă de minim 12 ani cu posibilitatea prelungirii până la 15 ani pentru realizarea acestui lucru. Acest proces a fost împărţit in 3 etape a câte 4 ani fiecare în perioada 1958-1970. În primele 2 etape trebuiau reduse drepturile de vamă cu 30% diferenţa rămasă trebuind realizată în ultima etapă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Uniunea Vamala.doc

Alte informatii

Universitatea “ SPIRU HARET “ FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE Studii de masterat "STUDII EUROPENE DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ”