Urmele Papilare

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5824
Mărime: 31.06KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar Carjan
Universitatea "Spiru Haret" FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA MASTER – ŞTIINŢE PENALE

Cuprins

Noţiuni generale de dactiloscopie 2

Structura pielii şi formarea crestelor papilare 2

Proprietăţile desenelor papilare 3

A. Unicitatea sau individualitatea desenului papilar 3

B. Fixitatea (stabilitatea) desenului papilar 3

Structura desenelor papilare 4

Regiunile palmei 6

Tipurile, subtipurile şi varietăţile desenelor papilare 7

l. Tipul arc (adeltic) 7

2. Tipul laţ (monodeltic) 8

3. Tipul cerc (bideltic) 10

4. Tipul polideltic 11

5. Tipul amorf 11

Relevarea urmelor papilare 11

Relevarea urmelor papilare latente folosind pulberi şi pensule 12

Relevarea urmelor papilare latente folosind substanţe şi tehnici speciale 12

Concluzii: 13

Bibliografie 14

Extras din document

Noţiuni generale de dactiloscopie

Dactiloscopia este o parte a ştiinţei criminalistice care are ca obiect examinarea amprentelor digitale, palmare şi plantare în scopul identificării persoanei. Obiectul dactiloscopiei cuprinde:

— elaborarea procedeelor şi stabilirea mijloacelor de descoperire, fixare, ridicare şi examinare a urmelor desenelor papilare lăsate în diferite locuri de persoane;

— elaborarea procedeelor de amprentare a persoanelor;

— elaborarea regulilor de codificare a amprentelor papilare, în vederea organizării cartotecilor şi a cazierului dactiloscopic;

— elaborarea metodologiei de realizare a expertizei dactiloscopice pen¬tru identificarea persoanei.

Structura pielii şi formarea crestelor papilare

Pielea este învelişul care îmbracă întreaga suprafaţă a corpului uman. Ea este formată din trei straturi: epidermul, dermul şi hipodermul.

Epidermul este partea exterioară a pielii, fiind alcătuit din mai multe stra¬turi de celule epiteliale. Celulele superioare ale epidermului sunt celule moarte şi for¬mează un strat cornos relativ dur, care face din epiderm un înveliş protector al pielii.

Dermul sau pielea propriu-zisă este un ţesut fibros, viu, conjunctiv şi elastic. El conţine vasele capilare, vasele arteriale si venoase, precum si ter¬minaţiile a numeroşi nervi senzitivi.

Hipodermul este stratul cel mai profund, situat sub derm, care face legătura între piele şi organele interioare.

La punctul de contact cu epidermul, în partea sa superioară, dermul prezintă o serie de proeminenţe, de ridicături conice, care se numesc papile, în vârful papilelor (ce sunt străbătute fiecare de câte un canal) se află porii prin care este eliminată transpiraţia. Papilele dermice sunt înşiruite liniar, unele lângă altele. Rândurilor de papile le corespund rândurile de creste papilare situate la suprafaţa dermului.

Crestele papilare care se formează la suprafaţa dermului au o înălţime ce variază între 0,1 —0,4 mm şi o lăţime între 0,2 — 0,7 mm. Ele sunt despărţite de nişte şănţuleţe numite „şanţuri papilare", ce au aceleaşi dimensiuni ca ale crestelor pe care le separă.

Forma crestelor papilare de la suprafaţa dermului este reprodusă identic de stratul epidermic, ceea ce face ca în exterior epidermul să prezinte aceleaşi caracteristici ca şi dermul. Sudoarea excretată de glandele sudoripare şi sub¬stanţele grase (sebum) secretate de glandele sebacee formează la suprafaţa epidermului un strat de săruri şi grăsimi care, la contactul cu un obiect, se depun pe acesta şi redau întocmai forma crestelor papilare.

Din desenele papilare sunt conside¬rate ca făcând parte şi încreţiturile pielii care străbat transversal crestele papilare, denumite linii albe, precum şi liniile ce se formează pe epiderm în zona şanţurilor flexorale.

Desenele papilare imprimate pe su¬prafaţa unor obiecte, cunoscute în crimina¬listică şi sub denumirea de dactilograme, sunt de două feluri:

— dactilograme care reprezintă de¬senele papilare imprimate voluntar, în limbajul de specialitate acestea sunt denumite fie am¬prente papilare, fie impresiuni, fie amprente de comparat;

— dactilograme care reprezintă de¬senele papilare imprimate involuntar pe un obiect oarecare. Sunt denumite urme papilare sau amprente în litigiu.

În funcţie de locul unde se află situat pe suprafaţa pielii desenul papilar, impresiunile şi urmele pot fi: — digitale, când reprezintă crestele papilare de pe suprafaţa interioară a degetelor;

— palmare, când reprezintă crestele papilare de pe întreaga suprafaţă interioară a palmelor;

— plantare, când reprezintă crestele papilare de pe talpa picioarelor.

Proprietăţile desenelor papilare

A. Unicitatea sau individualitatea desenului papilar

Cercetătorii în materie de dactiloscopie susţin că este imposibil a se întâlni două persoane cu desene papilare identice. Fiecare desen papilar al fiecărui deget are o morfologie unică neexistând două degete cu desene identice, chiar la aceeaşi persoana.

Preview document

Urmele Papilare - Pagina 1
Urmele Papilare - Pagina 2
Urmele Papilare - Pagina 3
Urmele Papilare - Pagina 4
Urmele Papilare - Pagina 5
Urmele Papilare - Pagina 6
Urmele Papilare - Pagina 7
Urmele Papilare - Pagina 8
Urmele Papilare - Pagina 9
Urmele Papilare - Pagina 10
Urmele Papilare - Pagina 11
Urmele Papilare - Pagina 12
Urmele Papilare - Pagina 13
Urmele Papilare - Pagina 14
Urmele Papilare - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Urmele Papilare.doc

Alții au mai descărcat și

Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare

1.Introducere 1.1Noțiunea de urmă papilară. Simpla prezență a omului într-un anumit loc – fie statică, fie dinamică – dă naștere unor urme...

Investigarea dactiloscopică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să îşi recunoască semenii și să îi diferenţieze. Pentru acest...

Identificarea criminalistică și medico-legală

CAPITOLUL I. CONSTATAREA TEHNICO-STIINTIFICA SI EXPERTIZA CRIMINALISTICA Sectiunea I Consideratii introductive 1. Notiune Activitatea de...

Noțiunea de urmă în criminalistică. Prezentare general. Evoluție. Criterii de clasificare

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Scurt istoric al aparitiei si dezvoltarii cercetarii criminalistice a urmelor 2. Obiectul criminalisticii...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Amprentele Papilare

CAP. 1 INTRODUCERE Activitatea de identificare cel mai frecvent utilizata in criminalistica este cea care are ca scop identificarea persoanei,...

Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL II METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE Secţiunea I Obiectul şi principiile identificării...

Criminalistică

CONSIDERATII INTRODUCTIVE Notiunea Cercetarea, descoperirea si judecarea faptelor de natura penala, în general a faptelor ilicite, necesita ca...

Te-ar putea interesa și

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Relevarea și Examinarea Urmelor Papilare

1.Introducere 1.1Noțiunea de urmă papilară. Simpla prezență a omului într-un anumit loc – fie statică, fie dinamică – dă naștere unor urme...

Identificarea Persoanelor după Urme

GLOSAR DE TERMENI • CRIMINALISTICĂ =s.f. Stiinţă care se ocupă cu cercetarea mijloacelor si cu elaborarea metodelor pentru prevenirea...

Urmele în criminalistică

Introducere Descoperirea urmelor presupune o cercetare sistematică şi amănunţită a locului săvârşirii infracţiunii, prin observarea nemijlocită...

Investigarea dactiloscopică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să îşi recunoască semenii și să îi diferenţieze. Pentru acest...

Amprentele Papilare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Amprentele papilare (digitale, palmare şi plantare) sunt impresiuni ale reliefului crestelor papilare, prezente...

Ai nevoie de altceva?