Vătămarea Fătului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4682
Mărime: 34.56KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Boroi
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Capitoulu I: Noţiuni introductive 2

Necesitatea incriminării 2

Modificările aduse de Noul Cod Penal 4

Infracţiunea de „vătămarea fătului”. Obiect, subiect, forme 4

Capitolul al II-lea: Infracţiuni cu referire la făt/copil, mamă în reglementarea actualului Cod Penal 6

Pruncuciderea 7

Avortul 8

Capitolul al III-lea: Concluzii 10

Bibliografie 11

Extras din document

Capitoulu I: Noţiuni introductive

Incriminarea din art. 202 este inspirată de prevederile art. 157 – 158 Codul penal spaniol.

Fapta de vătămare a fătului este incriminată prin art. 202 din Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009), alături de întreruperea cursului sarcinii (art. 201), în Capitolul IV „Agresiuni asupra fătului”, din Titlul I al părţii speciale „Infracţiuni contra persoanei”. Este vorba despre o infracţiune nouă, fără corespondenţă în legislaţia noastră penală anterioară.

„Art. 202. - (1) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine se pedepseste cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

(2) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) Vătămarea fătului săvârşită în timpul naşterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) si alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(4) au fost săvârsite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

(6) Nu constituie infracţiune faptele prevăzute în alin. (1)-(3) săvârsite de un medic sau de persoana autorizată să asiste naşterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârşite în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei şi au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent exercitării actului medical.

(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepseste.”

1. Necesitatea incriminării

Această nouă infracţiune vine să suplinească un vid legislativ. Se asigură, prin această incriminare, protecţia vieţii în devenire, pe o perioadă rămasă fără acoperire în legislaţia penală actuală.

În primul rând, este vorba despre vătămari ale fătului produse în intervalul cuprins între momentul declanşării procesului naşterii, ce constituie un prag de la care fapta nu mai poate fi încadrată ca infracţiune de avort, sau ca infracţiune contra integrităţii corporale a mamei, şi, momentul încheierii acestui proces, un prag de la care poate exista un subiect pasiv al infracţiunilor contra persoanei (cu condiţia ca fătul să se nască viu).

Realitatea a demonstrat că în interiorul acestui interval se pot aduce diverse vătămari fătului. Poate fi vorba despre cazuri de culpă medicală în asistarea naşterii, soldate cu moartea sau vătămarea fătului, dar pot exista şi agresiuni intenţionate.

În al doilea rând au fost incriminate faptele de violenţă comise asupra fătului pe durata sarcinii. Este vorba despre fapte care nu au fost comise cu intenţia de a provoca avortul şi nici nu au avut acest rezultat, dar au condus la lezarea fătului şi, în final, la vătămarea corporală sau chiar moartea copilului după naştere. Şi astfel de cazuri există în realitate.

În ambele ipoteze legea penală actuală nu oferă nicio posibilitate de încadrare a faptelor respective ca infracţiuni deşi, în mod evident, valorile lezate şi, pe cale de consecinţă, gradul de pericol social al faptelor, în abstract, sunt extrem de apropiate de cele pe care le regăsim la uciderea unei persoane, sau, la vătămarea integrităţii corporale şi sănătăţii.

Necesitatea incriminării rezultă, cel puţin de o manieră indirectă, şi din analiza situaţiei protecţiei juridice a „copilului nenăscut”, prin prisma dreptului la viaţă, şi deci prin prisma art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În acest sens trebuie menţionat că într-o cauză judecată la CEDO în anul 2004 (Vo c. Franta) s-a pus problema daca intră sub incidenţa art. 2. din Conventie, fapta medicului care, prin imprudenţa gravă, a provocat întreruperea unei sarcini evoluate (6 luni), ceea ce a condus la necesitatea efectuarii unui avort terapeutic şi, în consecinţă, la pierderea copilului ce urma să se nască.

Evitând să dea un răspuns, in abstracto, la problema de a şti dacă un copil care urmează a se naşte este o persoană, în sensul art. 2 din Conventie, Curtea a apreciat că în cauză nu există o încălcare a articolului menţionat. La decizia Curţii au fost însă ataşate mai multe opinii separate şi dizidente, din care reiese foarte clar că soluţia dată este cel puţin discutabilă. În pofida soluţiei adoptate, Curtea a amintit, totuşi, avizul unui grup de lucru creat la nivelul Comisiei europene, în care se arată printre altele că „embrionul uman (…) trebuie protejat de lege. Din moment ce există un continuum al vieţii umane, această protecţie trebuie să fie întărită pe măsura dezvoltării embrionului şi a fătului”.

Dezbaterile pe marginea acestei cauze au scos la iveala faptul că statele europene, în general, nu au acoperire în legea penală pentru fapte de acest gen.

Aceeaşi constatare este valabilă şi pentru legea penala română în vigoare, iar prevederile Noului Cod penal au încercat să remedieze această situaţie.

Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Dar care vor fi limitele prevederilor cu privire la începutul vieţii, de când se poate pune în discuţie protecţia penală a acesteia şi a persoanei, în contextul în care termeni ca „viaţă”, „persoană” rămân într-o sferă abstractă, nefiind definite de lege?

2. Modificările aduse de Noul Cod Penal

Date fiind progresele din ultimii ani şi ralierea dreptului naţional la standardele Uniunii Europene precum şi existenţa unui bloc constituţional, care permite amplasarea în aceeaşi sferă a tratatelor cu drepturile fundamentale prevăzute de constituţie, legiuitorul a simţit nevoia unei mai bune protecţii a vieţii, astfel încât în noul Cod Penal adoptat prin Legea nr.286/2009 se poate întâlni un nou capitol, denumit „ Agresiuni contra fătului ”

Preview document

Vătămarea Fătului - Pagina 1
Vătămarea Fătului - Pagina 2
Vătămarea Fătului - Pagina 3
Vătămarea Fătului - Pagina 4
Vătămarea Fătului - Pagina 5
Vătămarea Fătului - Pagina 6
Vătămarea Fătului - Pagina 7
Vătămarea Fătului - Pagina 8
Vătămarea Fătului - Pagina 9
Vătămarea Fătului - Pagina 10
Vătămarea Fătului - Pagina 11
Vătămarea Fătului - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Vatamarea Fatului.docx

Alții au mai descărcat și

Cercetarea infracțiunii de ucidere a nou născutului săvârșit de către mamă

CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile...

Infracțiunea de Ucidere din Culpă

Capitolul I Scurt istoric şi cadru juridic În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupă primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol...

Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei. protecția fătului, prin prisma dreptului comparat

1.Notiuni generale privind protecţia vietii Dreptul la viaţă este un drept fundamental care si-a găsit repede locul în sistemul juridic, fiind...

Vătămarea Fătului

CAPITOLUL 1 AGRESIUNI ASUPRA FATULUI 1.CONSIDERAŢII PRELIMINARE Pe parcursul acestei expuneri se încearcă a se relata succint şi cât mai pe...

Infracțiuni contra patrimoniului - furtul calificat

INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI In Constitutia Romaniei se arata ca “proprietatea este publica sau private”(art 135 alin 1).Tot in art.135 alin.2...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Furtul - art. 228 Cod penal

INTRODUCERE În decursul timpului, toate civilizațiile au încriminat furtul, într-o formă sau alta. De aceea, această faptă poate fi considerată un...

Vătămare corporală din culpă - prezentare comparativă

Noul Cod Penal ce va intra în vigoare la 1 octombrie 2011, marchează un pas în consolidarea vieţii juridice deoarece are scopul de a satisface...

Te-ar putea interesa și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Hotărârea judecătorească - Noțiune și clasificare, conținutul hotărârii judecătorești

INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Denunțarea Calomnioasă

Capitolul I : Explicaţii preliminare Secţiunea 1: Înfăptuirea justiţiei - obiect al ocrotirii penale Înfăptuirea justiţiei este o formă...

Ai nevoie de altceva?