Venitul

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3781
Mărime: 29.86KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Natalia Bacalu
Referatul stabileste trasaturile, definitiile si formele in care poate aparea venitul. A fost prezentat la Universitatea de Stat din Moldova.

Extras din document

1. Venitul:istoric,definitie,trasaturi.

Notiunea de venit,in sens larg,include mai multe aprecieri:

- Cistig

- Beneficiu

- Efect

- Rezultat pozitiv

- Etc.

Altfel spus,ca venit, este interpretat tot ce se poate obtine de la o activitate economica respeciva.Efectul unei activitati economice poate fi apreciat sau ca bunuri nete materiale,sau in apreciere contabila monetera,sau cantitativ ca spor al avutului,sau ca realizare morala,spirituala etc., ori la nivel national,sau la o famile aparte.In functie de scopurile si interesele urmarite de fiecare in parte sau la nivelul diverselor asocieri ale oamenilor,aprecierea venitului va devia.Aceste aprecieri mai au si particularitati psihologice,deoarece aprecierile sunt facute de diverse persoane cu viziuni subiective.

In economia contemporana formarea veniturilor,ca finalizare a activitatii economice si ca realizare a scopurilor tuturor agentilor economici,are loc pe piata.Daca formarea veniturilor tine de problema preturilor la marfuri si de modul in care ele ajung la consum prin diferite structuri de piata,apoi repartitia lor,ca baza a acumularii bogatiei si asigurarii bunastarii,este influentata ,in mare masura,de factori din afara economiei.

In societatile traditionale, veniturile se repartizau egal.Inegalitatea in marimea venitului erau determinate de locul fiecaruia in ierarhia sociala si de gradul puterii detinute.Inegalitatea era ”prescrisa” de vointa suprema,iar redistribuirea avutiei se baza pe violenta si traditii de supusenie piramidala.

Cu trecerea la epoca industriala,accentul in modul de repartitie intre diferite clase a veniturilor se pune pe apartenenta resurselor principale (munca,capital,resurse naturale).

In Legea cu privire la antreprenoriat si intreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992,intilnim notiunea de venit.Astfel art.1 prevede ca, antreprenoriat este activitatea de fabricare a productiei,executare a lucrarilor si prestare a serviciilor,desfasurata de cetateni si asociatiile acestora in mod independent,din proprie initiativa,in numele lor,pe risc propriu si sub raspundera lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri.In legea nominalizata un pic mai sus,notiunea de venit este utilazata in acest scop.

In literatura de specialitate economica nu este adusa o notiune a venitului,aici se definesc ori diferite forme ale acestuia,ori denumirea acestuia apare in dependenta de modul crearii. De exemplu,la economistul Dumitru Moldovanu,in opinia lui considera ca , venitul constituie un flux de resurse monetare sau materiale(reale),care provine direct sau indirect dintr-o activitate economica si este insusit de un agent economic.Din aceasta definitie totusi,nu este clar,adica venitul este acel flux care ramine in rezultatul calculelor effectuate excluzind cheltielile suportate de agentul economic in rezultatul acestei activitati sau pur si simplu fluxul obtinut.

De asemenea,Monica Dudian,evidentiaza venitul national care apare in rezultatul calculului pornind de la produsul intern national din care se scad veniturile obtinute de unitatile economice straine pe teritoriul tarii si taxele indirecte si se adauga veniturile obtinute de firmele nationale in exterior.

In dictionarele lumii notiunea de venit cu sinonimele beneficiu,profit sunt explicate ca un profit suplimentar pe care il obtine,persoana fizica sau juridica in rezultatul practicarii unei activitati economice,care ramine acestora dupa achitarea tuturor cheltuielilor suportate prin practicarea acestei activitati,plus acoperirea cosului de consum stabilita prin lege in tara respectiva.

La nivelul intregii economii nationale este vorba de venitul national care reprezinta o notiune ce “acumuleaza” in sine totalitatea veniturilor obtinute de familii pe parcursul anului sau suma lor.Aprecierile venitului national sunt complicate,deoarece multe venituri se formeaza ca derivate de la altele.

Primul care a abordat problema venitului national a fost fiziocratul F.Quesnay.A.Smith a extins sursele crearii venitului national ,incluzind,de rind cu agricultura si alte ramuri productive(industriile,constructiile),insa considera sa considere ca factor unic creator de valoare noua numai munca.

Deci,insasi notiunea de venit este o notiune complexa care include in sine mai multe forme de venituri care au diferite caractere specifice si criterii de formare.

Ca notiune complexa si in dependenta de criteriul crearii,venitul,poate include in sine:

- Profitul brut

- Profitul net

- Profitul suplimentar

- Planificat

- Etc.

Deci cind se foloseste aceasta notiune, este necesar de a concretiza care forma a acestuia este folosita.

2.Formele venitului

In ceea ce priveste formele venitului,legislatia Republicii Moldova si literatura de specialitate economica , indica mai multe forme ale venitului.

Dupa natura lor,se inregistreaza urmatoarele feluri de venituri:

- Venituri de exploatare

- Venituri financiare

- Venituri exceptionale

- Venituri din diminuarea provizioanelor

Veniturile de exploatare cuprind:

- Veniturile din vinzarea produselor

- Veniturile din vinzarea marfurilor

- Veniturile din vinzarea lucrarilor executate

- Veniturile din vinzarea serviciilor prestate

Aceste venituri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparator,al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute de contract,care atesta dreptul transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor.

In veniturile financiare se cuprind:

- Veniturile din participatii

- Venituri din alte imobilizari financiare

- Venituri din creante imobilizate

- Venituri din titluri de plasament

- Venituri din diferente de curs valutar

- Venituri din dobinzi

- Venituri din sconturile obtinute

- Etc. venituri financiare

In veniturile exceptionale se cuprind acele venituri care nu sunt legate de activitatea normala, si anume:

- Despagubiri si penalitati incasate

- Venituri din cedarea activelor

- Cote-parti din subventii pentru investitii virate la rezultatul exercitiului

- Etc. venituri exceptionale(donatii,salarii neridicate prescrise)

Veniturile din provizioane se inregistreaza la veniturile din exploatare,financiare sau exceptionale,dupa caz,in situatia diminuarii sau anularii provizioanelor in cazul in care nu se mai justifica mentinerea acestora.

Codul Fiscal al RM ,prevede mai multe forme ale venitului.Astfel art.18 al Codului Fiscal al RM ,evidentiaza urmatoarele forme de venituri:

a) Venitul provenit din activitatea de intreprizator,din activitatea profesionala sau din alte activitati similare

b) Venitul de la activitatea societatilor obtinut de catre membrii societatilor si venitul obtinut de catre actionarii fondurilor de investitii

c) Platile pentru munca efectuata si serviciile prestate(inclusive salariile),facilitatile acordate de patron,onorariile,comisioanele,primele si alte retributii similare

d) Venitul din chirie(arenda)

e) Cresterea de capital

f) Cresterea de capital peste pierderile de capital,neluata in considerare in alte tipuri de venit

g) Venitul obtinut sub forma de dobinda

h) Royalty(redevente)

Preview document

Venitul - Pagina 1
Venitul - Pagina 2
Venitul - Pagina 3
Venitul - Pagina 4
Venitul - Pagina 5
Venitul - Pagina 6
Venitul - Pagina 7
Venitul - Pagina 8
Venitul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Fiscal

§1.1. Conceptul de dublă impunere internațională Dezvoltarea continuă pe care o înregistrează societatea contemporană determinată de...

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Ai nevoie de altceva?