Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8122
Mărime: 42.32KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vitalie Budeci
Violarea Dreptului la secretul corespondentei, referat realizat la Dreptul Penal, partea speciala, Universiattea Libera Internationala din Moldova

Cuprins

1. Introducere

- Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului

2. Dreptul la respectarea vieţii private (art. 8 Convenţie)

- noţiunea de viaţă privată

- Dreptul la respectarea vieţii private

- Obligaţiile statului

- Dreptul a respectarea corespondenţei

- Interceptare convorbirilor telefonice

3. Codul Penal al RM, Art.178. Violarea dreptului la secretul corespondenţei

4. Analiza componenţei de infracţiune

Condiţii preexistente: - Obiectul infracţiunii

- Subiecţii infracţiunii

Conţinutul constitutiv: - Latura obiectivă

- Latura subiectivă

Forme. Modalităţi.

5. Practica judiciară a Curţii Europene pentru Drepturile Omului:Cazul PETRA împotriva ROMÂNIEI. Hotărârea din 23 septembrie 1998, violarea art. 8 al CEDO.

6. Încheiere

- Continutul legal

7. Bibliografie

Extras din document

Introducere

Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului

Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activitaţi umane, bineînţeles a aceleia democratice si progresiste. De aici şi atenţia cuvenită care este acordata aproape peste tot în lumea actuala, problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, la protecţia şi respectul libertăţilor fundamentale ale persoanei umane. Problematica drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului este reglementată de dreptul constituţional în plan intern şi este în acelasi timp obiect al reglementarilor de drept international public.

Secretul corespondentei. Prin secretul corespondentei se urmareste să se protejeze posibilitatea fiecarei persoane de a-şi comunica prin scris, prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare opiniile si gandurile sale, fara ca acestea sa-i fie cunoscute de altii, facute publice sau cenzurate.

Din prevederile art.30 Constituţia RM reiese că sunt obligati sa respecte secretul corespondentei atât persoanele fizice si juridice cât si autoritatile publice. Totodata rezulta ca nimeni nu poate retine, deschide, citi distruge, da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata, avand obligatia de a o restitui destinatarului daca din intamplare a intrat in posesia ei. De asemenea, nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonică sau de a divulga conţinutul convorbirii telefonice de care a luat cunostintă întâmplător.

Trebuie însa precizat ca exercitiul acestui drept poate comporta o restrangere necesara in interesul justitiei, sau mai precis in scopul descoperirii infractorilor. Acest drept recunoscut magistratilor de a retine, citi si folosi in proces corespondenta care vine sau pleaca de la persoanele invinuite de savarsirea unor infractiuni, trebuie sa fie consacrat de lege, efectuat dupa o procedura stricta si doar pe baza de ordonante scrise, cu respectarea celorlalte drepturi ale persoanei. Dreptul la respectarea vietii private este un drept fundamental, consfintit în legea fundamentala, un drept al personalitatii, protejat în normele dreptului civil. În prima ipostaza acest drept ne apare ca un mijloc de aparare a individului împotriva abuzurilor statului, si ale autoritatilor publice, iar în a doua ipostaza prin acest drept recunoscut si expres prevazut de legiuitor, se realizeaza apararea vietii personale în raporturile interindividuale, cu alte persoane fizice si mai rar din punct de vedere procentual, protectia vietii personale individuale în raport cu persoane juridice de drept privat.

Consider însa necesara începerea acestui referat cu explicarea termenului de secretul corespondentei din punctul de vedere al Dicţionarului Explicativ al Limbii Romane :

- secret adj. care este ţinut ascuns, care ramâne necunoscut, nedivulgat ; confidenţial.

- corespondenţa s.f. schimb (regulat) de scrisori între doua sau mai multe persoane.

Din punctul de vedere al legislatorului asistăm la o privire mai în amănunt asupra termenului de corespondenta, astfel prin acesta se întelege : scrisori, telegrame, trimiteri postale de orice natura, convorbiri telefonice si alte mijloace legale de comunicare (art. 30 din Constituţia RM privind secretul carespondenţei. Cap. II Drepturile si libertăţile fundamentale şi art. 28 din Constituţia României privind secretul corespondentei. Cap. II Drepturile si libertăţile fundamentale).

Curiozitatea ţine de natura omului - nimeni nu este complet scutit de ea , dar ea nu ne da dreptul să devenim indiscreţi şi, în nici un caz, să atentăm la secretul corespondenţei. Când pui o scrisoare închisă la poşta, dai un telefon, sau chiar trimiţi un e-mail, automat eşti protejat de lege împotriva imixtiunii în conţinutul acesteia. Ai dreptul de a urmări în justitie pe cel care îţi deschide scrisorile. Este unul dintre cazurile când legea coincide total cu regulile bunei cuviinţe. Se înţelege de la sine că citirea corespondenţei adresate altei persoane constituie un grosolan abuz de încredere şi o imixtiune intolerabilă în viaţa acesteia , chiar şi când e vorba de persoane apropiate cazul soţilor , parinţilor şi copiilor. Gestul acesta poate avea uneori urmări grave şi imprevizibile în relaţiile sociale interumane. Este cu totul altceva să ceri voie să citesti o scrisoare şi să ţi se permită s-o faci ! Răspunderea pentru încălcarea acestui drept este prevazută într-o serie de acte legislative din dreptul Republicii Moldova.

Dreptul la respectarea vieţii private şi chiar la respectarea secretului corespondenţei apare şi în art. 12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului : "Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa particulară, în familia sa, în domiciliul sau ori în corespondenţa, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale. Orice persoana are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri." Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede în art.8 alin.1 ca "orice persoana are dreptul la respectarea vieţii sale private si de familie, a domiciliului sau şi a corespondenţei sale"- ratificarea acestui document internaţional, foarte important, se face de către RM la 24 iulie 1997

Dupa 1989, referirile privitoare la dreptul la viaţa privată şi secretul corespondenţei din documente internaţionale importante, precum Convenţia Europeana a Drepturilor Omului (art.8 alin.1), Pactul internaţional cu privire la drepturile civile si politice (art.17 alin.1) şi alte pacte si tratate la care RM este parte, vor fi cuprinse în dreptul constitutional al RM, în însăşi Constituţia Republicii Moldova.

Astfel se poate remarca dupa revolutia din 1989 (Română) o preocupare tot mai întensă a legiuitorului pentru o expunere cât mai clară în textul de lege a aspectelor privitoare la secretul corespondenţei. Edificatoare în sensul interesului crescut în acest domeniu este şi urmatorul citat :"se cuvine să insistăm asupra unor aspecte care privesc protecţia drepturilor fundamentale şi modul în care răspunde legea şi ulterior va raspunde operatorul - Poşta Moldovei - acelor deziderate care privesc protejarea dreptului la respectarea secretul corespondentei.

Preview document

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 1
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 2
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 3
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 4
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 5
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 6
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 7
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 8
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 9
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 10
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 11
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 12
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 13
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 14
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 15
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 16
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 17
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 18
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 19
Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Violarea Dreptului la Secretul Corespondentei.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației

INTRODUCERE Începutul noului mileniu s-a confundat cu schimbări de o deosebită complexitate la nivelul politicii mondiale, unde nevoia acută de...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Înșelăciunea

Cuvânt înainte Deşi avem o constituţie nouă, potrivit căreia avem şi o structură politică şi statală nouă, cu sute de partide politice şi cel...

Drept penal special - violarea secretului corespondenței

1.Conţinut legal Potrivit art. 195 alin.1 Cod Penal,infracţiunea constă în deschiderea corespondenţei adresate altcuiva ori interceptarea unei...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Drept penal special - violarea secretului corespondenței

1.Conţinut legal Potrivit art. 195 alin.1 Cod Penal,infracţiunea constă în deschiderea corespondenţei adresate altcuiva ori interceptarea unei...

Violarea Secretului Corespondenței

Dreptul la respectarea vietii private este un drept fundamental, consfintit în legea fundamentala, un drept al personalitatii, protejat în normele...

Drept Penal Special

INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI BIGAMIA - art. 303 - 1. Continutul juridic Potrivit alin. 1, infractiunea consta în încheierea unei noi casatorii de...

Drept penal - parte specială

INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE SPECULA - art. 295 - 1. Continutul juridic Infractiunea consta în savârsirea...

Intimitatea și Siguranța Persoanei

Faptul că cineva este ziarist, aceasta este dovada unei oarecare lipse de caracter. Lyndon Baines Johnson S-au scris şi s-au spus multe despre...

Ai nevoie de altceva?