Toate referatele din domeniul Ecologie

 • Sisteme de asigurarea a hranei

  Un sistem de asigurare a hranei cuprinde toate activitățile legate de producția, procesarea, consumul si eliminarea produselor alimentare provenite din agricultura, silvicultura, pescuit, creșterea animalelor, etc. Un sistem sustenabil de asigurare a hranei are ca scop: - producția de alimente limitând efectele negative asupra mediului precum generarea gazelor de sera - Sustenabilitate din punct de vedere economic - generarea de hrana care prin procesul de producție specific acesteia sa...

 • Sisteme de asigurare a energiei termice pentru locuinta

  Introducere Indiferent de ce sistem termic alegem trebuie să realizăm un calcul preliminar pentru a determina necesarul termic în gospodăria noastră. Ținând cont de datele din figura 1, date care presupun cel mai extrem caz posibil, ajungem la concluzia ca sistemul pe care urmează să îl implementăm trebuie să acopere un consum maxim de 28 de kw. Datele generale au un impact redus asupra rezultatului final iar datele geometrice au fost aproximate prin adaos astfel încât rezultatul necesarului...

 • Sisteme de asigurare a energiei electrice pentru locuinta

  Introducere Primul pas pentru alegerea unui sistem de asigurare a energiei electrice într-o gospodărie sau locuință este determinarea consumului. Media pe țară a consumului de energie electrică este în jur de 1600 kWh/gospodărie, ținand cont că în România, în medie, sunt 3 persoane/gospodărie => aproximativ 500-600kWh/perosană. Un alt factor decisiv în alegerea unui astfel de sistem sunt resursele de care dispunem: soare, vânt, energie geotermală sau o masă de apă aflată ân mișcare....

 • Sisteme de asigurare a apei potabile

  Un sistem de asigurare a apei se referă la toate dispozitivele folosite pentru aducerea unui volum de apă constant in gospodarie. O gospodarie este considerată autosustenabilă in momentul in care nu este legată la rețelele centralizate de distribuire a apei. Pentru implementarea unor astfel de sisteme este nevoie de sursă externă de apă de exemplu: - Un lac sau rau; - Panză freatică; - Vaporii de apă din atmosferă. Avantajele unui sistem de acest tip sunt: - Independenta față de reteaua...

 • Sisteme fotovoltaice

  Secțiunea 1 Elemente fundamentale ale utilizării energiei solare A. Introducere Alimentarea cu energie în viitor e pusă în discuție din ce în ce mai mult, odată cu amenințarea schimbării climatului global (încălzirea globală), ce este în mare parte cauzat de utilizarea combustibilor fosili (petrol, cărbune, gaz). Una dintre cele mai importante sarcini în prezent este găsirea de strategii și sisteme pentru a produce energie într-un mod ecologic, nepoluant. Astfel sursele de energie...

 • Politica de mediu a Uniunii Europene

  Uniunea Europeana prezinta una dintre cele mai ridicate standarde de mediu din lume, care au fost dezvoltate de-a lungul deceniilor. Politica de mediu ajută economia Uniunii Europene să devină mai ecologică, protejează resursele naturale ale Europei și salvgardează sănătatea și bunăstarea oamenilor care trăiesc în Uniunea Europeana. Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Programele multianuale de...

 • Constructia cu hempcrete

  O clădire este considerată verde dacă prin design, materiale de construcție și tehnologiile utilizate se reduc atât consumul de energie cât și impactul negativ asupra mediului. În zilele noastre, există o multitudine de materiale de construcție ecologice care se pot utiliza la construcția casei. Tipurile vechi de pardoseli, vopsele și mobilier pot emite substanțe nocive la fel și materialele de construcție din care este realizată casa. Acest referat investighează cânepa și calcarul ca...

 • Impactul urbanizarii asupra mediului

  Capitolul I Descrierea problemei de mediu, cauzele, consecintele si rezultatele observate Nivelul urbanizării în România Gradul de urbanizare a României a ajuns la 54,4%- în 2014. În 2030, 58,7% din populația țării va locui în orașe,- În 2050, procentul va ajunge la 66,8%. Populația- urbană în România va crește, până în 2050, cu aproape 10% față de nivelul ei din 2010 (studiu efectuat Națiunile Unite în 2014). Urbanizarea este un proces deseori asociat cu industrializare, modernizare și...

 • Depoluarea solului prin reducere chimica

  Ce este reducerea chimică in situ? Reducerea substanțelor chimice in situ sau „ISCR” utilizează substanțe chimice numite „agenți reducători” pentru a ajuta la schimbarea contaminanților în forme mai puțin toxice sau mai puțin mobile. Este descrisă ca fiind „in situ”, deoarece este condus pe loc, fără a fi nevoie să excaveze solul sau să pompeze apele subterane pentru a fi curățate. ISCR poate curăța mai multe tipuri de contaminanți dizolvați în apele subterane. Poate fi, de asemenea,...

 • Difuzia in solide

  DIFUZIA ȘI AUTODIFUZIA ÎN SISTEMELE METALICE Difuzia reprezintă migrarea pe distanțe foarte mari a atomilor în masa materialelor metalice. Când migrarea atomilor are loc în masa metalelor (elemente chimice) se numește autodifuzie. Fenomenul de difuzie se produce în toate stările de agregare a materialelor metalice: gazoasă, lichidă și solidă. În stare solidă, difuzia poate fi la suprafață, în volum și pe limitele grăunților cristalini. Rezultatul difuziei este un transport macroscopic de...

 • Politica de mediu in Romania

  Introducere 1.Politica de mediu reprezintă totalitatea obiectivelor și priorităților de mediu, a metodelor de reglementare și a instrumentelor de implementare a acestora, concepute pentru asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului. Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume, elaborate de-a lungul anilor. Politica europeană de mediu încurajează întreprinderile să „ecologizeze”...

 • Reducerea impactului infrastructurilor din beton armat asupra mediului

  Conceptul de proiectare ecologică este din ce în ce mai actual, fiind dezvoltat chiar la nivelul unor reglementări internaționale iar aplicarea lui este în atenția multor specialiști din diferite domenii. Tema prezintă o metodologie de evaluare a impactului construcțiilor din beton armat (în diferite etape, de la producerea materialelor componente până la reutilizarea materialelor provenite din demolări) asupra mediului. Lucrarea analizează posibilitățile concrete de implementare a...

 • Programul de reconstructie ecologica si reducerea poluarii a SC Aker Tulcea SA

  Scopul Problemele de mediu sunt din ce in ce mai importante si de aceea se impune o evaluare a eforturilor astfel incat acestea sa nu fie percepute gresit si sa nu fie impotriva interesului dezvoltarii economice a societatii. In acest scop se impune acceptarea proiectelor care nu degradeaza serios si ireversibil mediul ci conduc la respectarea legislatiei de mediu. SC Aker , mediul si dezvoltarea. Dezvoltarea continua a societatii si comenzile existente ne determina sa analizam si sa...

 • Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alerta si de interventie

  1. Introducere Poluarea reprezintă totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sau indirect, materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, care alterează ecosistemele, diminuează resursele biologice și pun în pericol sănătatea omului. Poluantul este un factor (materie sau energie), produs de om sau datorat unor procese naturale, a cărui prezență în mediu într‐o cantitate care depășește o limită care poate fi tolerată de una sau mai multe specii de viețuitoare, sau de...

 • Compararea costurilor excedentare a resurselor fosile si minerale privind productia de energie electrica regenerabila si neregenerabila

  ABSTRACT Obiectivele studiului: Analiza costului excedentar potențial (SCP) pentru o varietate de resurse fosile și minerale. Analiza costului excedentar per MW/h pentru energia electrică produsă de tehnologii regenerabile și neregenerabile Metoda SCP (Surplus cost potentials) Se referă la creșterea totală a costurilor pe cantitatea totală de resurse ce va fi extrasă, exprimată în dolari/unitate de resurse extrase. ABSTRACT Resursele fosile analizate sunt petrolul, gazele naturale și...

Pagina 1 din 81