Toate referatele din domeniul Ecologie

 • Apele uzate si efectele acestora asupra mediului

  Cu globalizarea economiei, majoritatea întreprinderilor comerciale şi industriale au considerat necesar să se concentreze asupra îmbunătăţirii capacităţii lor competitive pentru a supravieţuii. Cerinţa pentru aceste organizaţii pentru a îmbunătăţi eficienţa lor operaţională urmează în mod natural. Organizaţiile cele mai bune sunt nevoite să identifice şi să satisfacă nevoile clienţilor lor pentru a supravieţui; cele care sunt mai puţin eficiente tind să fie achiziţionate sau să dispară de pe...

 • Reciclarea si reutilizarea hartiei

  1. Introducere Definiție. Hârtia [Fig. 1] este un material plan și subțire, utilizat pentru scris, tipărit, desenat, împachetat, etc și obținut din fibre de celuloză amestecate, care se mențin impreună fără un alt liant cu excepția legăturilor de hidrogen și a împletirii fibrelor. [14] Fig. 1. Coli de hartie [14] 1.2. Istoric În jurul anului 200 î.Hr. hârtia era folosită deja în China, pe atunci confecționată din cârpe de mătase. Demnitarul chinez Tsai Lun (48-118) a inventat hârtia în...

 • Poluanti atmosferici

  Cei mai importanti compusi ai carbonului cu implicatii in chimia atmosferei sunt monoxidul de carbon, dioxidul de carbon si hidrocarburile (in special metanul). I. Monoxidul de carbon (CO) Monoxidul de carbon este cel mai important poluant al aerului. Continutul de monoxid de carbon din aerul nepoluat este relativ scazut de cca 0,04-0,1 ppm iar continutul total din atmosfera terestra este estimat la 5,2 x 108tone. Emisiile totale de monoxid de carbon le depasesc pe cele ale tuturor...

 • Resursele de apa de suprafata - Studiu asupra resurselor de apa din bazinului hidrografic Buzau-Ialomita

  Apa reprezintă unul din elementele naturale indispensabile existenței lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfășurarea proceselor naturale (fizico- chimice, biologice, climatice, în modelarea reliefului) și a activităților social-economice, constituind un mijloc important de comunicație și de apărare, o materie primă pentru industrie, o sursă apreciată pentru energie, pentru irigarea culturilor, alimentarea populației. Apa alcătuiește unul dintre cele mai extinse învelișuri ale Terrei,...

 • Lucrari de inchidere-ecologizare a iazului Batal de la Sc Azomures SA Targu Mures

  Peste 1,2 milioane tone de sedimente catalogate drept deșeuri periculoase, circa 150.000 de persoane afectate și un proiect de ecologizare cu o valoare de circa 22 milioane de euro al cărui termen de finalizare este depășit de 2 ani. Acestea sunt datele care caracterizează poluarea istorică de la iazul batal aparținând SC AZOMUREȘ SA, unul dintre cele 1000 de situri de acest tip din România. Rezumat Iazul batal de la SC AZOMUREȘ SA este localizat în lunca râului Mureș, pe malul drept al...

 • Protectia mediului

  Fitoremedierea solurilor Fitoremedierea reprezinta o tehnica ce foloseste plantele pentru a remedia mediul contaminat cu poluanti organici si anorganici prin inlaturarea, inmagazinarea sau descompunerea chimica a poluantilor. Microorganismele ce se gasesc in zona radacinilor plantelor pot creste capacitatea poluantului de a fi adsorbit de catre sistemul radicular al plantei. Din punct de vedere al fitoremedierii, planta poate fi considerata ca fiind un sistem de pompare si tratare care poate...

 • Ecotehnologii aplicabile in industria auto

  Ecotehnologia reprezinta o stiinta noua care a aparut ca urmare a tendintelor ce se manifesta pregnant in dezvoltarea omenirii caracterizate prin poluarea necontrolata a mediului inconjurator din dorinta dezvoltarii economice bazata numai pe profit. Astfel ecotehnologia reprezinta motorul dezvoltarii unei eco-economii, rezultatul final al ei fiind un ecoprodus obtinut dintr-unul sau mai multe ecomateriale in urma unui ecoproces de productie. Cu siguranta, putini dintre reprezentantii noilor...

 • Gestionarea resurselor naturale de apa si folosirea rationala a acestora

  Apa, această substanță esențială pentru existența vieții, este supusă unei presiuni permanente și sporite datorită creșterii continue a cerințelor cantitative și calitative ale folosințelor. În consecință, gestionarea ei nu poate fi lăsată la voia întâmplării, ci trebuie realizată coordonat, la nivelul unității naturale de formare a resurselor de apă-bazinul hidrografic. Una dintre problemele globale cu care se confruntă omenirea este lipsa apei si degradarea calității acesteia. De...

 • Epurarea apelor uzate provenite din industria chimica in vederea deversarii in sistemul de canalizare

  1. Descrierea industriei 1.1.1. Industria chimică anorganică Poluarea apei la nivel mondial este una dintre cele mai grave problemele. Urbanizarea rapidă, industrializarea și creșterea populației au condus la contaminarea severă a majorității resurselor de apă proaspătă cu deșeuri industriale și municipale netratate (Mane și colab., 2015). În funcție de tratamentul mediului construit și reutilizarea apelor uzate a devenit o necesitate absolută pentru a evita poluarea corpurilor de apă dulce...

 • Habitatul 8160 Grohotisuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan

  1. Caracterizarea habitatului Este un habitat de grohotişuri rezultate din sfărâmarea calcarelor, conglomeratelor şi gresiilor calcaroase din munţii de joasă altitudine (până la 1400 m, în etajul fagului) cu o floră fundamental diferită faţă de cea a pajiştilor de pe grohotişurile calcaroase alpine, larg răspândit în toţi Carpaţii şi uneori prezent şi în arealul dealurilor înalte. Există două variante ale acestor pajişti slab închegate de grohotişuri calcaroase de joasă altitudine. Cea mai...

 • Energia durabila si impactul ei asupra dezvoltarii

  Pentru a fi caracterizată ca stabilă, sursa de energie, conform Planului de Actiune pentru Energie Durabila (PAED), trebuie să îndeplinească trei cerinţe: - Disponibilitatea, pe termen lung, a sursei de energie şi garanţia de a satisface nevoile consumatorilor în prezent şi viitor. - Sursa de energie trebuie să fie completă fără intervenţia umană. - Cantitatea energiei consumate pentru utilizarea unei surse disponibile, nu trebuie să depăşească cantitatea energiei produse de această sursă...

 • Energii alternative - biogaz

  Dacă în urmă cu câteva decenii problema înlocuirii surselor convenționale de energie nu era deloc una stringentă, în ziua de azi, această problemă se impune în mod imperios a fi rezolvată având în vedere epuizarea în curând a petrolului și gazelor naturale. Printre sursele de energie regenerabilă se numără și biomasa, reziduurile organice sunt transformate printr-un proces de fermentație numit digestie anaerobă în mai mulți produși dintre care unul este biogazul. Digestia anaerobă (DA) este...

 • Impactul ambalajelor asupra mediului ambiant

  1. Metode de reciclare a ambalajelor 1.1. Introducere Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninta planeta noastra, o problema majora o constituie, fara nici o îndoiala, deseurile. Fiecare dintre noi, mic sau mare, arunca zilnic în in gunoi sau nu, obiecte care nu ne mai servesc, care sunt goale sparte sau uzate, printre care si ambalaje. Serviciul de salubrizare actioneaza o singura data pe saptamana, golind gunoiul care adesea depaseste marginile si le depoziteaza înafara orasului,...

 • Ecologie generala - Fotoperiodismul

  Introducere Parintele Teofrast a observat încă de acum 2.400 de ani că plantele își mișcă mai încet sau mai repede, unele părți numite organe. Plantele depind și ele de mediul în care trăiesc. Nu sunt indiferente față de apă, față de substanțele chimice, față de forța gravitațională. Lumina este un factor de mediu important care a marcat procesul în realizarea fotosintezei, cu ajutorul ei plantele verzi formează din substanțele minerale (apa și un gaz din aer, numit dioxid de carbon)...

 • Biodiversitatea din Judetul Galati

  INTRODUCERE Când spunem natură şi biodiversitate ne gândim la un singur lucru şi anume viaţă pe Pământ. Una dintre cele mai importante componente ale biosferei este solul. Solul este stratul afânat, moale şi friabil, care se găseşte la suprafaţa scoarţei terestre, şi care împreună cu atmosfera constituie mediul de viaţă al plantelor. Un colţ de natură sau o specie are pe lângă o valoare intrinsecă o importanţă estetico-peisagistică, recreativ-creativă, bio-istorică, genetică, pedologică,...

Pagina 1 din 78