Toate referatele din domeniul Ecologie

 • Politica de mediu a Uniunii Europene

  Uniunea Europeana prezinta una dintre cele mai ridicate standarde de mediu din lume, care au fost dezvoltate de-a lungul deceniilor. Politica de mediu ajută economia Uniunii Europene să devină mai ecologică, protejează resursele naturale ale Europei și salvgardează sănătatea și bunăstarea oamenilor care trăiesc în Uniunea Europeana. Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Programele multianuale de...

 • Constructia cu hempcrete

  O clădire este considerată verde dacă prin design, materiale de construcție și tehnologiile utilizate se reduc atât consumul de energie cât și impactul negativ asupra mediului. În zilele noastre, există o multitudine de materiale de construcție ecologice care se pot utiliza la construcția casei. Tipurile vechi de pardoseli, vopsele și mobilier pot emite substanțe nocive la fel și materialele de construcție din care este realizată casa. Acest referat investighează cânepa și calcarul ca...

 • Impactul urbanizarii asupra mediului

  Capitolul I Descrierea problemei de mediu, cauzele, consecintele si rezultatele observate Nivelul urbanizării în România Gradul de urbanizare a României a ajuns la 54,4%- în 2014. În 2030, 58,7% din populația țării va locui în orașe,- În 2050, procentul va ajunge la 66,8%. Populația- urbană în România va crește, până în 2050, cu aproape 10% față de nivelul ei din 2010 (studiu efectuat Națiunile Unite în 2014). Urbanizarea este un proces deseori asociat cu industrializare, modernizare și...

 • Depoluarea solului prin reducere chimica

  Ce este reducerea chimică in situ? Reducerea substanțelor chimice in situ sau „ISCR” utilizează substanțe chimice numite „agenți reducători” pentru a ajuta la schimbarea contaminanților în forme mai puțin toxice sau mai puțin mobile. Este descrisă ca fiind „in situ”, deoarece este condus pe loc, fără a fi nevoie să excaveze solul sau să pompeze apele subterane pentru a fi curățate. ISCR poate curăța mai multe tipuri de contaminanți dizolvați în apele subterane. Poate fi, de asemenea,...

 • Difuzia in solide

  DIFUZIA ȘI AUTODIFUZIA ÎN SISTEMELE METALICE Difuzia reprezintă migrarea pe distanțe foarte mari a atomilor în masa materialelor metalice. Când migrarea atomilor are loc în masa metalelor (elemente chimice) se numește autodifuzie. Fenomenul de difuzie se produce în toate stările de agregare a materialelor metalice: gazoasă, lichidă și solidă. În stare solidă, difuzia poate fi la suprafață, în volum și pe limitele grăunților cristalini. Rezultatul difuziei este un transport macroscopic de...

 • Politica de mediu in Romania

  Introducere 1.Politica de mediu reprezintă totalitatea obiectivelor și priorităților de mediu, a metodelor de reglementare și a instrumentelor de implementare a acestora, concepute pentru asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului. Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume, elaborate de-a lungul anilor. Politica europeană de mediu încurajează întreprinderile să „ecologizeze”...

 • Reducerea impactului infrastructurilor din beton armat asupra mediului

  Conceptul de proiectare ecologică este din ce în ce mai actual, fiind dezvoltat chiar la nivelul unor reglementări internaționale iar aplicarea lui este în atenția multor specialiști din diferite domenii. Tema prezintă o metodologie de evaluare a impactului construcțiilor din beton armat (în diferite etape, de la producerea materialelor componente până la reutilizarea materialelor provenite din demolări) asupra mediului. Lucrarea analizează posibilitățile concrete de implementare a...

 • Programul de reconstructie ecologica si reducerea poluarii a SC Aker Tulcea SA

  Scopul Problemele de mediu sunt din ce in ce mai importante si de aceea se impune o evaluare a eforturilor astfel incat acestea sa nu fie percepute gresit si sa nu fie impotriva interesului dezvoltarii economice a societatii. In acest scop se impune acceptarea proiectelor care nu degradeaza serios si ireversibil mediul ci conduc la respectarea legislatiei de mediu. SC Aker , mediul si dezvoltarea. Dezvoltarea continua a societatii si comenzile existente ne determina sa analizam si sa...

 • Poluarea solurilor - Tipuri de poluare - Limite de alerta si de interventie

  1. Introducere Poluarea reprezintă totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sau indirect, materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, care alterează ecosistemele, diminuează resursele biologice și pun în pericol sănătatea omului. Poluantul este un factor (materie sau energie), produs de om sau datorat unor procese naturale, a cărui prezență în mediu într‐o cantitate care depășește o limită care poate fi tolerată de una sau mai multe specii de viețuitoare, sau de...

 • Compararea costurilor excedentare a resurselor fosile si minerale privind productia de energie electrica regenerabila si neregenerabila

  ABSTRACT Obiectivele studiului: Analiza costului excedentar potențial (SCP) pentru o varietate de resurse fosile și minerale. Analiza costului excedentar per MW/h pentru energia electrică produsă de tehnologii regenerabile și neregenerabile Metoda SCP (Surplus cost potentials) Se referă la creșterea totală a costurilor pe cantitatea totală de resurse ce va fi extrasă, exprimată în dolari/unitate de resurse extrase. ABSTRACT Resursele fosile analizate sunt petrolul, gazele naturale și...

 • Dezvoltarea metodelor de eliminare a deseurilor industriale utilizand abordarea evaluarii ciclului de viata

  ABSTRACT S-au analizat două metode pentru eliminarea deșeurilor industriale a uleiurilor lubrifiante uzate și a deșeurilor sulfuroase ce au un impact pozitiv asupra mediului. Studiul se desfășoară la Rafinăria de petrol din Teheran, Iran, 2011. S-au folosit metode de incinerare și depozitare a deșeurilor, controlate prin intermediul software-ului Simapro-7.1. INTRODUCERE Societățiile încep să fie preocupate cu privire la epuizarea resurselor naturale și degradare mediului înconjurător....

 • Dezvoltare durabila

  Conceptul de dezvoltare durabilă Protecția mediului constituie una din problemele actuale și stringente ale societății moderne. Tendința de a-și crea condiții de trai din ce în ce mai bune, transformînd inevitabil natura și mediul în general, este definitorie pentru societatea umană. Însă apariția unor riscuri ecologice majore, ce amenință planeta în ansamblu, precum despădurirea masivă, deșertificarea, efectul de seră, subțierea stratului de ozon, pericolul accidentelor nucleare etc.,...

 • Poluare

  I. INTRODUCERE : În filmul "The Day After Tomorrow", producătorul și regizorul Roland Emmerich ne spune povestea unui cercetător climatic, care - la fel ca tot restul lumii - este surprins de instalarea abruptă a modificărilor climei. Apar furtuni gigantice, orașul Los Angeles este nimicit de tornade, New York-ul dispare sub un val uriaș, o nouă eră glaciară se întinde peste întreaga emisferă nordică a Pământului. În film, sincoparea Golfstrom-ului cauzează apariția bruscă a erei...

 • European Commision statement - trucks cartel

  INTRODUCERE Prezenta decizie se refera la o incalcare unica si continua a articolului 101 din directiva Tratatul privind functionarea Uniunii Europene“ ( TFUE ) si Articolul 53 din tratatul privind Spatiul Economic European ( SEE ). Incalcarea a constat in aranjamentele coluzive privind preturile si pretul brut in SEE pentru camioanele mijlocii si grele si momentul si trecerea privind costurile pentru introducerea tehnologiilor de emisii conform Standardelor EURO 3-6. Incalcarea a tinut...

 • Stiinte si didactica stiintelor

  - LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 1 - I. 1. Ploaia- c) precipitație lichidă formată din picături de apă 2. Poleiul- e) se formează în anotimpul rece, când picăturile de apă din ploaie sau din burniță îngheață în contact cu suprafața terestră formând un strat transparent de gheață 3. Lapovița- b) amestec de ploaie și ninsoare care cade când temperatura aerului este aproximativ 0 grade C. 4. Ninsoarea- a) precipitație formată din cristale de gheață care se unesc în fulgi II. 1. Apa din râuri ,...

Pagina 1 din 80