Referatele din domeniul Ecologie

Impactul poluării radioactive asupra biodiversității din punct de vedere atmosferic, acvatic și terestru

1.Introducere Prin biodiversitate se înțelege varietatea vieții pe Pământ, cu totalitatea ecosistemelor, speciilor și genelor tuturor viețuitoarelor. Biodiversitatea este rezultatul a miliarde de ani de evoluție continuă, modelată în principal de procesele naturale, dar, mai nou, și de influența oamenilor - în... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contribuția organismelor la functionarea ecosistemului

INTRODUCERE Ecologia se ocupă cu studiul interacțiunilor dintre organismele vii și mediul lor fizic. Ecologia este definită acum ca studiul ecosistemelor. [1,3,4] Termenul de ecologie provine din limba greacă unde ⹂oekos” reprezintă „casa” iar ⹂logos” reprezintă „studiu.” A fost inventat în anul 1869 de biologul... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Energii regenerabile cu impact de mediu (eoliene)

INTRODUCERE Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă, axându-se pe puterea vântului. Vânturile se formează datorită încălzirii neuniforme a pamântului de către soare, fapt care creează mișcări de aer. Direcția de mișcare a maselor de aer fiind de la punctul cald de pe glob spre cel rece. Drept sursă... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Acțiunea globală de combatere a schimbărilor climatice

INTRODUCERE Schimbările Climatice reprezintă procesul cu caracterul cel mai global cu care se confruntă omenirea în acest secol din punct de vedere al protecției mediului înconjurător. După cum se știe, prima acțiune de combatere a acestui proces a avut în anul 1992 la Rio de Janeiro prin semnarea... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

The influence of the fashion industry on the environment

It has become apparent that climate change is a major issue that humanity has to face in the 21st century and is no longer something that we can pass on to future generations. Scientifical studies in the last decades proved the anthropogenic activities that cause climate change are sped up deforestation, pollution,... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Is Climate Change a result of human activities

There is currently a wide variety of controversies surrounding climate change, both in political discourse and in the media and scientific literature. The main debate is what are the causes of rising global average air temperatures, which have been rising since the middle of the 20th century, whether this upward... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Contaminarea aerului

Contaminarea aerului supranumita poluarea reprezinta prezența în aer a unor substațe străine din compoziția normală a acestuia sau variații importante ale concentrației componenților săi care pot produce, direct sau indirect, afectarea stării de sănătate, depistabilă la nivelul cunoștințelor științifice actuale.... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Petrolul - Resursă-mamă și rană pentru mediu

Petrolul reprezintă materia primă a combustibilului ce pune în mișcare ziua de astăzi. Acesta este compus, din punct de vedere chimic, din hidrocarburi (gazoase, solide care se dizolvă în lichide), ce conțin și mici proporții de compuși: cu oxigen, cu azot, cu sulf și minerale, rezultate din procesul formării... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Filme biodegradabile cu performanțe antimicrobiene inedite bazate pe celuloză

1.Introducere: Materialele folosite pentru ambalarea produselor alimentare cu rezistență mecanică adecvată, cu proprietății împotriva apei, vaporilor de apă, stabilitate termică, capacitatea de reciclare și biodegradabilitatea, precum și proprietăți funcționale, cum ar fi activitățile antimicrobiene, sunt foarte... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Descrierea unei grădini

Descrierea unei gradini Pentru a crea locul ideal de relaxare trebuie sa planificăm totul cu mare grija. Medităm putin la acest subiect si vom avea un loc perfect pentru evadarea din viata cotidiană.Nivelarea pământului sa făcut toamna, înainte de sosirea ploilor abundente, si a fost lăsat așa până primăvara;... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Compania OMV Petrom - Strategii și politici economice de protecția mediului

Ecologie și protecția mediului în cadrul OMV Petrom Unul din obiectivele Petrom este de a diminua impactul operațiunilor sale asupra mediului, prin reducerea deșeurilor, a emisiilor și a evacuărilor în atmosferă și prin utilizarea eficientă a energiei. Anul 2014 a reprezentat un progres major în clarificarea,... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Exploatarea irațională a resurselor naturale și schimbărilor climatice

Rezumat Creșterea economiei mondiale și sporirea populației globale au ca rezultat consumul rapid al resurselor naturale ale Pământului. Resurse precum apa, solul, aerul curat și serviciile ecosistemice sunt vitale pentru sănătate și pentru calitatea vieții, însă sunt disponibile doar în cantități limitate.... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția integrată a culturii de ceapă

1 Importanța culturii de ceapă În România, tehnologia cultivării cepei din arpagic este una dintre primele culturi agricole din an care aduc venituri fermierilor. Ceapa este una dintre plantele de o importanță majoră la nivel mondial. Este consumată pe toate meridianele, iar bulbii se folosesc pentru consum în... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul circuitului deșeurilor și reziduurilor

Managementul modern al deșeurilor are la bază tratarea și eliminarea acestora. În ultimul timp s-au amplificat și dezvoltat un număr mare de tratare a deșeurilor, tehnici care constau în: - arderea deșeurilor, în special folosirea energiei rezultate; - compostarea; - producția de biogaz pentru producerea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Presiuni hidromorfologice la nivelul spațiului hidrografic Buzău-Ialomița

Zona de studiu reprezintă bazinul râului Buzău. Izvorăște din Carpații de Curbură din Munții Ciucaș și se varsă în Siret. Bazinul hidrografic Buzău are o suprafață de recepție de 5264 km2 și o lungime de 302 km, reprezentând 2.2 % din teritoriul țării. Altitudinea variază între 1250 m în zona de munte și 8 m în zona... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Acțiunea globală de combatere a schimbărilor climatice

Introducere Prin efectele sale tot mai vizibile în ultimele 3 decenii, schimbarea climatică s-a impus ca una din temele majore ale omenirii, iar sintagma „schimbare climatică” și-a extins considerabil aria de utilizare, ieșind din cercul restrâns al oamenilor de știință și al experților climatologi și intrând în... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul negativ al pesticidelor asupra mediului

Pesticidele sunt substanțe chimice utilizate în combaterea anumitor specii de dăunători, inclusiv insecte, rozătoare, ciuperci, buruieni și alte animale. Industria agricolă se bazează în mare măsură pe aplicarea pesticidelor pentru a proteja randamentele culturilor. De asemenea, ele sunt utilizate frecvent în... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Ecosistemele lotice vs ecosistemele lentice

Ecosistemul acvatic este un sistem ecologic ale cărui comunități biologice sunt strâns legate de mediul acvatic. Ecosistemele acvatice pot fi împărțite în: ecosisteme acvatice cu apă dulce (lac, iaz, râu) și ecosisteme cu apă sărată (mare, ocean). Ecosistemele acvatice acoperă 71% din suprafața Pământului.... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Dinamica longitudinală a caracteristicilor de biotop și a caracteristicilor biocenotice în ecosistemele de tip lotic

„Unitatea care include toate organismele (comunitatea) de pe un teritoriu dat și care interacționează cu mediul fizic în așa fel încât curentul de energie creează o anumită structură trofică, o densitate de specii și un circuit de substanțe în interiorul sistemului (schimbul dintre partea biotică și abiotică)... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Adaptările la plutire ale organismelor planctonice

Planctonul este reprezentat de totalitatea organismelor vegetale și animale, în general microscopice, care trăiesc în masa apei și constituie 95% din formele de viață marine. Organismele planctonului servesc ca o componentă alimentară importantă pentru multe animale acvatice, incluzând animalele de talie foarte... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Perdele forestier

Despre importanța gestionării echilibrate a terenurilor agricole se vorbește tot mai intens, inclusiv din cauza accentuării și în țara noastră a caracterului extrem al manifestărilor climatice, cu efecte negative majore asupra rezultatelor productiv-financiare din agricultură. Atât specialiștii din domeniul... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Modificări globale ale medului

1. Introducere Pentru a putea înțelege mai bine ce reprezintă impactului produs de fiecare om asupra mediului, trebuie să fie înțeles termenul de mediu înconjurător, iar acesta reprezintă un meniu natural care a fost schimbat (în bine sau în rău) de către oamnei. Adică omul intervine asupra elementelor mediului,... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE

DEFICITUL BUGETAR Generalitati Un deficit bugetar apare atunci când cheltuielile unei entități (un guvern) depășesc încasările. Opusul deficitului bugetar este excedentul bugetar. Deficitul bugetar se calculeaza dupa urmatoarea formula: Deficitul bugetar total = Deficit structural + Deficit ciclic Un deficit... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme de asigurarea a hranei

Un sistem de asigurare a hranei cuprinde toate activitățile legate de producția, procesarea, consumul si eliminarea produselor alimentare provenite din agricultura, silvicultura, pescuit, creșterea animalelor, etc. Un sistem sustenabil de asigurare a hranei are ca scop: - producția de alimente limitând efectele... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sisteme de asigurare a energiei termice pentru locuință

Introducere Indiferent de ce sistem termic alegem trebuie să realizăm un calcul preliminar pentru a determina necesarul termic în gospodăria noastră. Ținând cont de datele din figura 1, date care presupun cel mai extrem caz posibil, ajungem la concluzia ca sistemul pe care urmează să îl implementăm trebuie să... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview