Toate referatele din domeniul Ecologie

 • Mediul Inconjurator

  Realitatile zilelor noastre arata ca secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei omenesti,dar si cele mai complexe si uneori nebanuite efecte asupra vietii.Pana nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii.In present,ca urmare a exploziei demografice si a dezvoltarii fara precedent a tuturor ramurilor de activitate,necesarul de materie prima si energie pentru productia de bunuri a crescut mult,iar...

 • Managementul Deseurilor la Nivelul Unui Oras

  Scurt rezumat Mediul înconjurător, un element esenţial al existenţei umane, reprezintă rezultatul interferenţei unor elemente naturale – sol, aer, apă, climă, biosferă – cu elemente create prin activitatea umană. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare ale societăţii. Dezvoltarea economică nu poate fi separată de consecinţele activităţii umane asupra mediului înconjurător. Efectele consumului şi utilizării resurselor,...

 • Optimizarea Incinerarii Deseurilor in Camere de Combustie

  1.Introducere generală Ce este mediul înconjurător? Mediul înconjurător este spaţiul geografic care ne înconjuară. Este un sistem sau un ansamblu de elemente naturale şi antropice aflate în interacţiune, caracterizate printr-o anumită structură şi coerenţă interioară. Între aceste elemente se realizează schimburi de materie, energie şi informaţie. Componentele mediului înconjurător: 1.Elemente naturale: aer, apă, relief, substrat, vieţuitoare (plante, animale), sol. 2.Elemente antropice:...

 • Conceptul de Reabilitare Ecologica si Importanta Acestuia in Cadrul Spatiilor Plantate Urbane din Orasul Bucuresti

  Reabilitarea ecologica reprezinta acea restaurare care se realizeaza partial pentru anumite functii ale ecosistemului sau pentru anumite componente ale acestuia. Reconstructia ecologica este un scop extrem de complex care poate fi integrat ca si concept in contextul politicilor si strategiilor de prevenire si evaluare a ecosistemelor sensibile si a celor de remediere. Ni se intampla zilnic sa trecem grabiti pe strada, printre spatiile plantate ale orasului in care locuim, pe langa parcuri...

 • Rolul Perdelelor Forestiere de Protectie

  Formaţiuni cu vegetaţie forestieră, cu lungimi diferite, dar lăţimi relativ înguste, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele, perdelele forestiere au scopul de a proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor. Creşterea producţiei agricole. Perdelele forestiere reduc evaporaţia şi transpiraţia plantelor, astfel ca producţia agricolă în câmp creşte cu până la 20%, chiar dacă o porţiune din...

 • Raport Privind Starea Factorilor de Mediu pe Anul 2012 in Judetul Alba

  Cap1. 1.1. Poziţia geografică a României în Europa „POZIȚIA PE GLOB România este situată în emisfera nordică aproximativ la jumătatea distanţei dintre Ecuator si Polul Nord, astfel paralela de 45o trece prin jumătatea de sud a României (acest fapt determină un climat temperat). Prin partea centrală a ţării trece paralela de 46o pe linia localităţilor Variaș, Zane, Vântu de Jos, Agnita, Tg. Secuiesc, Soveja, Pafeşti si Suceveni. În longitudine România este situată în emisfera estică, prin...

 • Proiectarea unei Statii de Epurare Oraseneasca

  Tema Proiectului Să se proiecteze o staţie de epurare orăşenească cu următoarele date: - debitul orar minim (Qmin): 150 l/s - debitul orar maxim (Qmax): 240 l/s - debitul zilnic mediu (Qzmed):165 l/s - debitul zilnic maxim (Qzmax): 210 l/s - concentraţia de suspensii solide separabile gravitaţional: 118,3 mg/l - încărcarea organică (CBO5): 216,3 mg/l - concentraţia suspensiilor neseparabile gravitaţional: 36 mg/l - concentraţia de grăsimi şi uleiuri: 69,6 mg/l - concentraţia de...

 • Solul si Poluarea Acestuia

  Poluarea Solului Pe parcursul celor 400 milioane de ani, de cînd viaţa a ieşit pe uscat, suprafaţa planetei noastre a suferit schimbări esenţiale: suprafaţa pustiurilor pietroase şi argilo-nisipoase s-a acoperit cu stratul subţire al mediului vital al plantelor şi animalelor. La formarea acestui înveliş vital un rol însemnat au jucat plantele fotosintetizatoare. Datorită lor, suprafaţa Pămîntului s-a îmbogăţit cu substanţe organice, cu microorganisme heterotrofe şi s-au format ecosistemele...

 • Poluarea in Delta Dunarii

  Poluarea apei Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. Prin poluarea apei, se înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale apei, produsă direct sau indirect de activităţile umane şi care face ca apele să devină improprii utilizării normale în scopurile în care această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea. Efectele poluării...

 • Analiza Globala a Lacului Tei

  TEMA Nr. 1 Analiza starii de calitate a lacurilor raului Colentina. Lacul Tei Pe Râul Colentina, au fost create 15 lacuri antropice, din care 10 pe teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti. Lacul Tei este un lac antropic din București, cu o suprafață de 80 hectare, amenajat pe raul Colentina. Are în amonte lacul Floreasca și în aval lacul Plumbuita. Scopul acestei lucrari este determinarea si anlizarea evolutiei caracteristicilor apei, cum ar fi pH, turbiditatea, temperatura,...

 • Sisteme de Masura si Analiza a Poluantilor

  1. Analiza gazelor arse Analiza gazelor se numără printre separările complexe ale componenţilor gazoşi, identificarea gazelor şi determinarea concentraţiei lor din atmosfera. Indiferent de tehnologia utilizată, fiecare sistem de ardere trebuie să funcţioneze la parametri optimi. Mai mult ca oricând, cerinţele privind furnizarea de căldură, consumul scăzut de energie şi reducerea emisiilor poluante au o semnificaţie deosebit de importantă. Pentru a putea exploata cât mai bine potenţialul...

 • Calitatea din Agricultura Ecologica

  INTRODUCERE Conform definiţiei, dată de Organizaţia pentru Alimente şi Agriculturǎ FAO (Food şi Agriculture Organization), şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii - OMS în "Codul Alimentarius", agricultura ecologică reprezintă un "sistem integral de gestionare a procesului de producţie, care contribuie la sprijinirea şi consolidarea rezistenţei agroecosistemului, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea biologică a solului. Agricultura ecologică pune accent pe...

 • Cultura Ecologica de Ciuperci Agaricus

  CULTURA ECOLOGICĂ DE CIUPERCI AGARICUS Daniela ALEXE1 Despre ciuperci s-a scris şi se va mai scrie mult, având în vedere sortimentul şi numărul de specii, subspecii şi forme cât mai variate. Din circa un milion de specii de plante ce populează Terra, aproximativ 20% sunt ciuperci, dar din cele 200.000 specii sunt descrise numai în jur de 72.000 şi sunt consumate în jur de 700 specii în care sunt incluse şi cele medicinale. Datorită calităților nutriționale și aromei deosebite, în ultimii...

 • Impact de Mediu

  Ce este important pentru EIE. comunicarea rezultatelor obtinute 2. Bilantul de mediu se defineste ca:a. procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si efectelor negative care fac parte din actiunea unei activitati existente 3. Prin evaluarea riscului se intelege :a. analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu 4. Care sunt componentele ce alcatuiesc analiza sistematica: b. soft, hard, org 5. Care sunt actiunile care pot ajuta la combaterea...

 • Ariile Protejate din Romania

  Conceptul de arii protejate Majoritatea statelor lumii şi, în special, statele europene manifestă o reală îngrijorare faţă de utilizarea iraţională a componentelor diversităţii biologice, faţă de lipsa generală de informaţii şi cunoştinţe cu privire la aceasta, precum şi insuficienţa unor capacităţi instituţionale, tehnice şi ştiinţifice care să furnizeze baza înţelegerii fenomenelor de degradare a mediului la nivel continental şi naţional. Forul care şi-a propus să rezolve această problemă...

Pagina 4 din 78