Analiza Transportului Intensiv asupra Mediului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Transportului Intensiv asupra Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Radulescu Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

1.Introducere

Care este legãtura dintre transportul public si schimbãrile climatice?

Cele mai multe vehicule care deservesc sectorul de transport public ard

combustibili fosili, responsabili de emisiile de CO2, care cauzeazã

schimbãrile climatice. De aceea, este esential ca toate mijloacele de

transport public sã înceapã sã foloseascã combustibili de origine ne-fosilã,

regererabili, fãrã emisii de gaze cu efect de serã. Efectul unei astfel de masuri

ar fi acela cã orice legatura negativa dintre transportul public si schimbarile

climatice ar fi inlaturata. Aceasta masura este esential sa fie aplicata în marile

orase, unde densitatea populatiei este mare, iar utilizarea transportului

intensa.

Transportul public poate substitui transportul cu autoturismul personal,

contribuind astfel la reducerea emisiilor provenite din alte forme de transport.

Serviciile "curate" de transport public ar trebui extinse, astfel incat sa fie

disponibile unui segment de populaþie cat mai mare. Pentru a fi utilizat de cat

mai multi calatori, transportul public trebuie sã fie "atractiv". De asemenea,

este esenþial ca transportul public sã fie cât mai eficient energetic, astfel incat

numarul de kilometri/pasager pe o unitate de transport sã fie maximizat.

Aceasta masura ar permite ca resursele inca limitate de combustibili

regenerabili sã asigure efectul maxim de substituire a combustibililor fosili.

Toate vehiculele consuma o cantitate semnificativa de energie in procesul de

manufacturare. Aceasta energie inclusa în durata de viata a unui vehicul ar

putea fi cuantificatã într-o analizã a ciclului de viata a vehiculului. Astfel de

analize ar trebui elaborate pentru toate vehiculele aflate în circuitul de

transport public, si supuse unei analize comparative. Cele cu rezultatul cel

mai bun trebuie sã aibã prioritate.

2.Analiza factorilor interesati

Grupurile tintã vizate

Acesta problema, a poluarii aerului, datorita transportului intensiv se adreseazã în primul rând autoritãtiilor locale, municipalitãtii si administratilor sectoriale.

Acestia sunt principalii actorii responsabili de transportul intensiv si de coordonarea întregului proces. Mai mult, fiind responsabili cu planificarea transportului, autoritãtile locale sunt de asemenea principalii factori abordati pentru îmbunãtãtirea practicilor curente.

Cu toate acestea, abordarea unui grup mult mai larg de actori în ce priveste acest subiectul

constituie o necesitate. Aceasta situatie se adreseazã în egalã mãsurã tuturor factorilor interesati în mobilitatea aglomeratiilor urbane deoarece acestia trebuie sã se implice, prin oferirea unor numeroase surse de informaþii si prin initierea unor dezbateri locale.

In consecinta, factorii interesati pot apartine unuia din urmatoarele grupuri:

-Politicieni – reprezentantii alesi cu profil elevat (îndeosebi primari) sau responsabili cu

portofoliile politicii de mobilitate (consilieri, ministri, delegati, deputati, etc.).

-Autoritãti publice – administratiile municipale precum si diversele administratii sectoriale ale acestora (transport, planificare spatialã, mediu, afaceri sociale, dezvoltare economicã, etc),precum si agentii aferente (autoritãtile pentru autostrãzi, companii de transport pe cale feratã sau aeriana).

•Societatea civilã – include organizatii publice cum sunt camerele de comert,

universitãtile, scolile sau spitalele, precum si actori din sectorul privat, cum sunt

operatorii de infrastructurã si servicii, industria, asociatii si uniuni profesionale ale

IMM-urilor.

•Cetãteni – oricine trãieste sau lucreazã într-o aglomerare urbanã, inclusiv

organizatiile care le reprezintã interesele (asociatii ale diferitelor categorii de cetãteni

sau vecini).

Analiza grupurilor tinta

Uniunea Eropeanã, Guvernul si autoritatile locale au capacitatea de a lansa

initiative care pot contribui la atingerea obiectivelor-cheie ale sectorului de

transport public. Atingerea acestor obiective se va realiza pe baza unui set

de masuri precum introducerea unor taxe, acordarea de granturi,

subventionarea combustibililor alternativi, proiecte-pilot, campanii de

informare si constientizare a publicului;

Industria de transport - constructorii si operatorii de vehicule au cunostintele

esentiale in termeni practici despre costurile de investitie si inovare, in vedera

atingerii obiectivelor-cheie;

Publicul - cetatenii, utilizatori actuali sau potentiali ai transportului public,

trebuie sã fie constienti de toate aspectele pe care utilizarea combustibililor

fosili le implicã. Publicul nu va avea probleme de intelegere a acestor

aspecte, dacã ii sunt prezentate într-un mod clar si eficient. Campaniile de

constientizare a publicului ar putea avea sloganul "petrolul este valoros -

contribuie la combaterea schimbarilor climatice pastrandu-l în pamant!"

Rationalizarea a functionat eficient în vreme de razboi, si nu exista niciun

motiv pentru care publicul nu ar raspunde pozitiv la nevoia actuala de

rationalizare a energiei - criza economica si pretul petrolului care deja le

spune ca e pe terminate. Acesta este un mesaj clar, care poate fi transmis

simplu, dar eficient. "Stop risipei!" este cel mai important mesaj verde.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Transportului Intensiv asupra Mediului.doc

Alte informatii

ASE-EAM, Politici Ecologice