Autorizatia de Mediu

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Autorizatia de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Voiculescu Daniel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

I. Autorizatia de mediu.
1. Inspectia
2. Sistemul de impunere administrative sau judiciara.
3. Sisteme de monotorizare a autorizatiilor si a procedurilor de impunere.
4. Laboratoarele analitice.
5. Rapoartele.
II. Instrumente bazate pe stimulente economice.
1. Impozit pentru mediu.

Extras din document

I. Permisele sau autorizaţiile de mediu

Autorizatia de mediu reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

Legea Protectie Mediului nr. 137 din 29 decembrie 1995 publicata in M. Of. nr. 304 din 30 decembrie 1995 este cea care reglementeaza activitatile economice si sociale cu impact asupra mediului, respectiv obtinerea si conditiile in care functioneaza autorizatia de mediu. Autorizaţia de mediu - se emite de IPM în vederea obtinerii autorizaţiei de funcţionare . În acest sens, la IPM, serviciul Acorduri, Autorizare, Avize se depune o documentaţie în două exemplare, conţinând (după caz) următoarele:

• Cerere

• Fisa de prezentare si declaratie

• Piese desenate (planul de situatie si planul de încadrare în zona a obiectivului)

• Contract cu serviciul de salubritate

• Contract apa-canal

• Act proprietate spatiu (extras CF, contract de inchiriere, comodat etc.)

• Dovada ca s-a facut publica intentia de obtinere a autorizatiei de mediu

• Procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz.

Categorii de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu:

• Industrii energetice

• Productia si prelucrarea metalelor

• Industria mineralelor

• Industria chimica

• Gestiunea deseurilor

• Alte activitati

Permisele sau autorizaţiile de mediu constituie un important instrument de management de mediu şi sprijină un proces care trebuie să îndeplinească două obiective:

• realizarea unui înalt grad de conformare în scopul îmbunătăţirii activităţii, al cărei rezultat să constea şi în

• realizarea unui bun nivel de protecţie a mediului.

Un permis sau o autorizaţie de mediu constă într-un document emis de o autoritate competentă în domeniu, prin care sunt prevăzute cantităţi date pentru poluanţi specifici, care pot fi emişi în aer, apă sau pe sol. Cantităţile sunt stabilite în baza standardelor prevăzute în legile aplicabile, sau stabilite de autorităţile de reglementare care îşi exercită puterile conferite prin lege.

Autorizaţia de mediu permite punerea în funcţiune şi desfăşurarea unei activităţi.

Acest document nu trebuie confundat cu alte tipuri de autorizaţii sau permise necesare pentru desfăşurarea activităţii.

În general, permisele sunt solicitate pentru o clasă de activităţi, în timp ce permisele specifice sunt solicitate pentru o anumită activitate. Permisele pot conţine prevederi care trebuie îndeplinite pentru toate mediile receptoare (IPPC), dar în prezent, în majoritatea ţărilor sunt întocmite şi emise pentru un singur mediu receptor.

Aceasta înseamnă că o întreprindere industrială care evacuează poluanţi în aer, apă şi care generează şi deşeuri solide are nevoie de trei permise. În alte ţări fiecare sursă punctuală de emisie trebuie autorizată, astfel încât o mare întreprindere industrială care evacuează mari cantităţi de ape uzate trebuie să aibă autorizaţii pentru fiecare din sursele de evacuare.

Condiţiile de autorizare sunt stabilite de obicei pentru o perioadă dată de timp, după care sunt reanalizate. Scopul acestei revizuiri este de a facilita îmbunătăţirile scontate ale proceselor de producţie, în ceea ce priveşte protecţia mediului.

Permisele se adresează operatorilor, care trebuie să înţeleagă condiţiile care le sunt impuse şi care trebuie să fie ei înşişi consultaţi dacă se urmăreşte realizarea unui înalt grad de conformare şi, ca urmare, de protecţie a mediului. Reciproc, autorităţile care eliberează permisele trebuie să înţeleagă restricţiile cu care se confruntă operatorii şi să ţină seama de acestea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Autorizatia de Mediu.doc