Autorizatia de Mediu

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2719
Mărime: 26.92KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Voiculescu Daniel

Cuprins

I. Autorizatia de mediu.

1. Inspectia

2. Sistemul de impunere administrative sau judiciara.

3. Sisteme de monotorizare a autorizatiilor si a procedurilor de impunere.

4. Laboratoarele analitice.

5. Rapoartele.

II. Instrumente bazate pe stimulente economice.

1. Impozit pentru mediu.

Extras din document

I. Permisele sau autorizaţiile de mediu

Autorizatia de mediu reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

Legea Protectie Mediului nr. 137 din 29 decembrie 1995 publicata in M. Of. nr. 304 din 30 decembrie 1995 este cea care reglementeaza activitatile economice si sociale cu impact asupra mediului, respectiv obtinerea si conditiile in care functioneaza autorizatia de mediu. Autorizaţia de mediu - se emite de IPM în vederea obtinerii autorizaţiei de funcţionare . În acest sens, la IPM, serviciul Acorduri, Autorizare, Avize se depune o documentaţie în două exemplare, conţinând (după caz) următoarele:

• Cerere

• Fisa de prezentare si declaratie

• Piese desenate (planul de situatie si planul de încadrare în zona a obiectivului)

• Contract cu serviciul de salubritate

• Contract apa-canal

• Act proprietate spatiu (extras CF, contract de inchiriere, comodat etc.)

• Dovada ca s-a facut publica intentia de obtinere a autorizatiei de mediu

• Procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz.

Categorii de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu:

• Industrii energetice

• Productia si prelucrarea metalelor

• Industria mineralelor

• Industria chimica

• Gestiunea deseurilor

• Alte activitati

Permisele sau autorizaţiile de mediu constituie un important instrument de management de mediu şi sprijină un proces care trebuie să îndeplinească două obiective:

• realizarea unui înalt grad de conformare în scopul îmbunătăţirii activităţii, al cărei rezultat să constea şi în

• realizarea unui bun nivel de protecţie a mediului.

Un permis sau o autorizaţie de mediu constă într-un document emis de o autoritate competentă în domeniu, prin care sunt prevăzute cantităţi date pentru poluanţi specifici, care pot fi emişi în aer, apă sau pe sol. Cantităţile sunt stabilite în baza standardelor prevăzute în legile aplicabile, sau stabilite de autorităţile de reglementare care îşi exercită puterile conferite prin lege.

Autorizaţia de mediu permite punerea în funcţiune şi desfăşurarea unei activităţi.

Acest document nu trebuie confundat cu alte tipuri de autorizaţii sau permise necesare pentru desfăşurarea activităţii.

În general, permisele sunt solicitate pentru o clasă de activităţi, în timp ce permisele specifice sunt solicitate pentru o anumită activitate. Permisele pot conţine prevederi care trebuie îndeplinite pentru toate mediile receptoare (IPPC), dar în prezent, în majoritatea ţărilor sunt întocmite şi emise pentru un singur mediu receptor.

Aceasta înseamnă că o întreprindere industrială care evacuează poluanţi în aer, apă şi care generează şi deşeuri solide are nevoie de trei permise. În alte ţări fiecare sursă punctuală de emisie trebuie autorizată, astfel încât o mare întreprindere industrială care evacuează mari cantităţi de ape uzate trebuie să aibă autorizaţii pentru fiecare din sursele de evacuare.

Condiţiile de autorizare sunt stabilite de obicei pentru o perioadă dată de timp, după care sunt reanalizate. Scopul acestei revizuiri este de a facilita îmbunătăţirile scontate ale proceselor de producţie, în ceea ce priveşte protecţia mediului.

Permisele se adresează operatorilor, care trebuie să înţeleagă condiţiile care le sunt impuse şi care trebuie să fie ei înşişi consultaţi dacă se urmăreşte realizarea unui înalt grad de conformare şi, ca urmare, de protecţie a mediului. Reciproc, autorităţile care eliberează permisele trebuie să înţeleagă restricţiile cu care se confruntă operatorii şi să ţină seama de acestea.

Preview document

Autorizatia de Mediu - Pagina 1
Autorizatia de Mediu - Pagina 2
Autorizatia de Mediu - Pagina 3
Autorizatia de Mediu - Pagina 4
Autorizatia de Mediu - Pagina 5
Autorizatia de Mediu - Pagina 6
Autorizatia de Mediu - Pagina 7
Autorizatia de Mediu - Pagina 8
Autorizatia de Mediu - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Autorizatia de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Durabila - Strategii - Politici de Mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Managementul Deseurilor de Tip Namoluri de la Statiile de Epurare a Apelor Uzate

INTRODUCERE În urma activitatilor desfasurate în industria petrolului, începând cu extractia, dar mai cu seama în sectorul de rafinare si...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Strategii si Politici de Mediu in Contextul Integrarii in UE - Studiu de Caz - Romania

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Diversitatea Biologica si Poluarea - Lista Rosie a Specilor

Introducere Diversitatea biologică sau biodiversitatea este unul dintre termeni cheie în domeniul conservării incluzănd bogăţia vieţii şi...

Acord de Mediu la o Fabrica de Textile

1. Cadru legal - OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006, cu modificari si completari prin OUG...

Instrumente Specifice Managementului de Mediu - Auditul de Mediu și Studiul de Impact Asupra Mediului

Definiţia auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte...

Politica de Mediu în România și Uniunea Europeană

De ce am ales această temă Încep aceste rânduri prin a-mi motiva alegerea în ceea ce priveşte tema referatului. În primul rând mi s-a părut un...

Ai nevoie de altceva?