Baze de Date in Visual Foxpro

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Baze de Date in Visual Foxpro.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Introducere .pag. 5
2. Baze de date în Visual FoxPro .pag. 6
1. Modelul ierarhic.pag. 6
2. Modelul reţea.pag. 7
3. Modelul relaţional.pag. 7
Ordonarea datelor din tabele.pag.8
3. Concluzii . pag. 9
4. Bibliografie .pag. 7

Extras din document

1. Introducere

Toate limbajele de programare au în general aceeaşi structură de principiu a instrucţiunilor. Sunt unele limbaje de programare care sunt dedicate unui anumit tip de prelucrări de date, motiv pentru care dispun de biblioteci de subprograme care asigură automatizarea anumitor faze de prelucrarea datelor. De exemplu programele dedicate prelucrării matematice a datelor de tip Matcad sau Matematica. Altele sunt pentru prelucrarea informaţiilor care sunt sub formă de baze de date, de tip FoxPro, Dbase, Paradox sau SQL, etc. Alte programe sunt de tip general dispunând de biblioteci de funcţii şi asigurând o flexibilitate mare de prelucrare a informaţiei atât pe ecran pentru jocuri de exemplu C/C++ sau Cod maşină, precum şi altele mai puţin flexibile dar cu biblioteci de programe care automatizează procesul de prelucrarea datelor de tip Pascal, Visual Basic, Basic4GL, etc.

Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) prezintă sisteme informatice (soft) specializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date, în rezolvarea problemelor de tip din clasificarea anterioară, volumul de prelucrări implicat fiind relativ mic. Termenul “baza de date” se va referi la datele de prelucrat, iar termenul de ”gestiune” se va referi la acţiunea de memorare şi prelucrare a acestor date.

„Istoria SGBD-urilor începe odată cu apariţia primelor suporturi magnetice de memorare – benzile magnetice – pe care informaţia era memorată secvenţial, aceasta dând şi caracterul secvenţial al accesului de date în cadrul acestor sisteme” . Această etapă de dezvoltare este caracterizată de o identitate perfectă între structura logică şi cea fizică a informaţiei din bazele de date, ceea ce a dus la o manipulare greoaie a datelor.

Apariţia sistemelor de memorare de tipul discului magnetic a dus la o nouă etapă în dezvoltarea SGBD-urilor, caracterizate în principal prin: apariţia accesului direct, alături de cel secvenţial, acesta având ca efect imediat o creştere spectaculoasă a vitezei de acces la date; separarea nivelului logic de cel fizic, realizând astfel o independenţă logică a datelor. În această etapă se dezvoltă tehnici avansate de selectare, grupare, prelucrare a datelor din bazele de date.

2. Baze de date în Visual FoxPro

”Baza de date poate fi privită ca o colecţie de fişiere interconectate care conţin nucleul de date necesare unui sistem informatic. Astfel, poate fi considerată drept un model al unor aspecte ale realităţii unei unităţi economice, modelată prin intermediul datelor. Diferitele obiecte din cadrul realităţii, ce prezintă interes, sunt denumite clase sau entităţi. Pentru aceste obiecte sunt achiziţionate şi memorate date referitoare la diferite caracteristici (atribute). Baza de date se constituie ca un ansamblu intercorelat de colecţii de date, prin care se realizează reprezentarea unei realităţi.”

„Datele prelucrate cu ajutorul calculatorului sunt organizate, adică au o anumită structură. Cele mai obişnuite forme de organizare a datelor sunt bazele de date. Există mai

Multe definiţii pentru bazele de date. Pentru început vom accepta ideea că “o bază de date este o colecţie de date structurate conform unui model de date şi care serveşte uneia sau mai multor aplicaţii”. Un model de date este un set de noţiuni, concepte şi reguli pentru structurarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul calculatorului.

În istoria bazelor de date se cunosc mai multe modele de date:

1. Modelul ierarhic

Se bazează pe structuri de reprezentare arborescente şi tipuri de relaţii 1 la 1 şi 1 la n. Cu ajutorul acestui model, structura bazei de date poate fi reprezentată sub forma unui arbore cu un nod rădăcins (trunchiul) şi celelalte noduri (ramuri) conţin colecţiile de date. Legăturile între noduri reflectă relaţiile de asociere între înregistrările (set de date cu aceleaşi proprietăţi) colecţiilor de date superioare şi inferioare.

Modelul ierarhic are unele limite, în special la operaţiile de actualizare (modificarea valorilor) a bazei de date, deoarece adăugarea de înregistrări se poate face numai cu precizarea colecţiei de date superioare (cu excepţia colecţiei de date rădăcins), iar stergerea unei înregistrări, generează ştergerea tuturor înregistrărilor subordonate.

„Modelul ierarhic stochează datele în structuri de tip arbore. Nivelul superior al arborelui(rădăcina) poate avea orice număr de descendenţi care şi ei, la rândul lor, au alţi descendenţi etc.” . În prezent, modelul ierarhic este depăşit şi nu se mai foloseşte aproape deloc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Baze de Date in Visual Foxpro.docx