Biodiversitate

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Biodiversitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Nu cred ca exista ceva mai important decât conservarea naturii, cu exceptia supravietuirii omului, si aceste doua notiuni sunt atât de strâns legate încât este greu sa le desparti

Charles Linderberg

Biodiversitatea înseamna diversitatea formelor de viata sub toate aspectele  diversitatea speciilor, varietatea genetica în cadrul aceleiasi specii si a ecosistemelor. Aceasta furnizeaza o gama larga de beneficii omenirii  spre exemplu bunuri (lemn/cherestea si plante medicinale) si servicii de vitala necesitate (precum ape curate, reducerea riscurilor naturale, reducerea poluarii, polenizare). Pierderea continua a biodiversitatii a fost unamim recunoscuta ca fiind cea mai urgenta problema de mediu cu care societatea de azi se confrunta. Bogatia fondului natural si a habitatelor reprezinta un element de mare valoare pentru calitatea vietii noastre. Si mai important este ca aceste zone joaca un rol critic în reglarea sistemelor naturale (circuitul apei, a climei) si unele resurse naturale de care societatea noastra depinde. Valoarea economica a acestor servicii de ecosistem este covârsitor mai mare comparativ cu costul necesar protejarii si conservarii lor. Noi, însa avem tendinta de a considera aceste servicii ca fiind gratise si neepuizabile. În mod normal constientizam si apreciem valoarea lor în momentul unor accidente suferite de aceste sisteme rezultând dezastre naturale, inundatii etc.

Tara noastra detine cea mai mare diversitate biogeografica dintre tarile Europei, incluzând 5 din cele 11 regiuni biogeografice existente la nivel european. Din aceasta cauza este nevoie ca contradictie între conservarea naturii si dezvoltarea comunitatilor umane sa fie rezolvata. În acest sens, ariile protejate reprezinta cea mai viabila strategie de conservare si utilizare durabila a valorilor de patrimoniu natural. La nivel european s-a creat Reteaua Natura 2000, o retea ecologica de arii naturale, aceasta fiind solutia prin care Uniunea Europeana se straduieste sa împace cele doua nevoi vitale ale oamenilor, nevoia de a pastra natura vie si nevoia de dezvoltare economica.

Europa se dezvolta tot mai intens economic, iar acest lucru aduce oamenilor avantaje, dar si riscuri; un risc este acela de a deveni un continent tot mai artificial  de a pierde natura si tot ceea ce omul are de câstigat prin ea. Natura 2000 este solutia prin care Europa se straduieste sa-si pastreze natura în toata diversitatea ei actuala si sa promoveze activitati economice, care sa nu dauneze biodiversitatii. Am putea spune ca Natura 2000 încearca sa împace doua nevoi ale oamenilor, ambele vitale: nevoia de a câstiga venituri si nevoia de a pastra natura vie.

Natura 2000, este o retea ecologica europeana, care are scopul principal mentinerea starii de conservare favorabila a anumitor specii si tipuri de habitate naturale, corespunzatoare directivelor europene. Supafetele terestre si acvatice, care sunt incluse în reteaua ecologica europeana se numesc situri Natura 2000.

La nivel national si regional, România beneficiaza de un proiect de înfratire  Twinig din partea Uniunii Europene, care ofera asistenta în procesul de implementare a retelei ecologice Natura 2000 la noi în tara.

Baza legala pentru implementarea acestei retele ecologice în România, sunt doua directive europene, Directiva Habitate 92/43/CEE si Directiva Pasari 79/409/CEE precum si o serie de acte normative nationale, cum ar fi Legea 462 din 2001, pentru aprobarea OUG 236 din 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; OM 207 din 2006 privind aprobarea continutului Formularului Standard Natura 2000 si manualul de completare al acestuia; OUG 195 din 2005, aprobata prin Legea 265 din 2006 privind protectia mediului.

STRATEGIA NATIONALA DE CONSERVARE A

BIODIVERSITATII

- 2000 -

În anul 1993, tara noastra a ratificat Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. Partile recunosc, prin acest acord, ca o conditie importanta a integrarii României în Comunitate este armonizarea legislatiei prezente si viitoare a României cu cea a Comunitatii.

Ca o consecinta a pozitiei sale geografice, România este o tara cu o diversitate biologica ridicata, exprimata atât la nivel de ecosisteme, cât si la nivel de specii. Ecosistemele naturale si seminaturale reprezinta aproximativ 47% din suprafata tarii. Ca urmare a studiilor efectuate prin Programul CORINE Biotops au fost identificate 783 tipuri de habitate în 261 de zone de pe întreg teritoriul tarii.

Nivelul ridicat al diversitatii habitatelor reflecta si un nivel ridicat al diversitatii speciilor de flora si fauna.

Astfel, au fost identificate:

" 3700 specii de plante, din care pâna în prezent 23 sunt declarate monumente ale naturii, 74 sunt extincte, 39 periclitate, 171 vulnerabile si 1253 rare. Speciile caracteristice pasunilor reprezinta aproximativ 37% din totalul celor existente în România. Exista, de asemenea, un numar de 600 specii de alge si peste 700 specii de plante marine si costiere. Speciile endemice reprezinta 4%. Astfel, s-au identificat un numar de 57 de taxoni endemici (specii si subspecii) si 171 taxoni subendemici.

" 33802 specii de animale, din care 33085 nevertebrate si 717 vertebrate. Dintre vertebrate, au fost identificate 191 specii de pesti (9 specii periclitate), 20 specii de amfibieni (9 specii periclitate), 30 specii de reptile (6 specii periclitate), 364 specii de pasari (din care 312 specii migratoare) si 102 specii de mamifere.

Societatea Ornitologica Româna, cu sprijinul organizatiei BirdLife International, a identificat, de asemenea, peste 44 de zone de importanta avifaunistica, acoperind o suprafata de 6,557 km2, adica 3% din suprafata totala a tarii, în conformitate cu prevederile Directivei 409/79/CEE privind conservarea pasarilor salbatice.

Pâna în prezent nu a fost stabilit un sistem de monitorizare al diversitatii biologice, dar o parte din speciile salbatice si habitatele naturale fac obiectul unor programe si proiecte de cercetare ale structurilor universitare, muzeelor, institutelor de cercetare, precum si ale unor organizatii neguvernamentale specializate.

În România au fost desemnate un numar de 827 arii naturale protejate, în conformitate cu normele Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN) si pe baza studiilor efectuate de institutele de cercetare si avizate de Academia Romana. Dintre acestea, atât ca suprafata (580.000 ha), cât si ca nivel al diversitatii biologice, se distinge Delta Dunarii, care are un statut triplu de Rezervatie a Biosferei, Sit Ramsar (zona umeda de importanta internationala) si Sit al Patrimoniului Mondial Natural si Cultural.

Fisiere in arhiva (1):

  • Biodiversitate.doc