Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2550
Mărime: 170.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Extras din document

Într-o accepţiune relativ extinsă, biotehnologia protecţiei mediului constituie o

subdiviziune a biotehnologiei, care implică utilizarea microorganismelor, plantelor şi

animalelor în scopul eliminării, reducerii sau ameliorării consecinţelor nefaste ale

contaminării mediului natural cu agenţi poluanţi, într-un timp bine determinat, precum şi al

exercitării controlului asupra fenomenului de poluare, prin mijloace exclusiv biologice.

Deşeul reprezintă orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de

legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau

obligaţia de a-l arunca (O.U.G 195/2005).

Pornind de la numeroasele definiţii ale ²deşeurilor² s-a încercat o clasificare a

acestora, după criterii care să permită obţinerea ulterioară de statistici comparabile şi

compatibile în ţările Uniunii Europene. În această direcţie, Consiliul UE elaborează Directiva

75/442/CEE amendată ulterior de Directiva 91/156/CEE care clasifică deşeurile după sursă,

procese şi direcţiile din care provin.

O clasificare a deşeurilor ar putea fi făcută în funcţie de următoarele criterii:

1. În funcţie de sursele majore, în ordinea contribuţiei, se deosebesc:

deşeuri agricole

deşeuri miniere şi de la cariere

deşeuri de fabricaţie (industriale)

deşeuri municipale

deşeuri de la generarea energiei

2. Sub aspectul compoziţiei chimice deşeurile se împart în:

deşeuri organice (resturi vegetale şi animaliere, hârtie, cartoane, textile, mase

plastice, lemn, plută, resturi de la prelucrarea pieilor şi blănurilor, nămoluri organice);

deşeuri anorganice (metale şi nemetale, sticlă, ceramică, zgură, cenuşă,

nămoluri anorganice, materiale din construcţii – betoane, tencuieli).

3. după caracteristicile principalilor constituenţi se disting:

deşeuri combustibile (hârtie, cauciuc, textile, mase plastice, lemn);

deşeuri fermentabile (resturi alimentare, fructe şi legume);

deşeuri inerte (sticlă, metale, ceramică).

4. funcţie de gradul de agresivitate faţă de mediu:

deşeuri periculoase (explozive, oxidante, inflamabile, iritante, toxice,

cancerigene, corozive, infecţioase, etc.);

deşeuri inerte.

Deşeurile biodegradabile reprezintă o categorie de deşeuri formată din:

o fracţie importantă din deşeurile municipale (40 – 70%);

deşeuri rezultate din activităţile agricole şi zootehnice;

deşeuri de la prelucrările agro-industriale;

nămolul de la staţiile de epurare a apelor.

Cantităţile în care sunt produse aceste deşeuri sunt dependente de gradul de urbanizare

şi dezvoltare economico-socială, de mediul de trai (urban sau rural), de tipul de comerţ, de

anotimp sau procesul tehnologic folosit în industrie sau agricultură, etc.

Principalele tehnici de tratare a deşeurilor sunt:

1. tratare biologică

digestia aerobă (compostarea);

digestia anaerobă.

2. tratare termică: incinerare, gazeificare sau piroliza.

3. depozitare controlată.

Stocarea în depozite (ecologice sau nu) a deşeurilor municipale biodegradabile nu este

o soluţie viabilă şi distrugerea lor termică nu este satisfăcătoare din cauza emisiilor nocive şi a

reziduurilor foarte concentrate şi poluante care rezultă din acest proces. Din aceste motive, la

nivel mondial se recomandă aplicarea altor metode şi tehnologii care vizează în special

valorificarea acestora.

Tehnologii de tratare biologică

Plecând de la capacitatea deşeurilor biodegradabile de a fermenta, în vederea

implementării unor tehnici eficiente de tratare a acestei categorii de deşeuri, au fost dezvoltate

şi îmbunătăţite numeroase tehnologii, care în unele cazuri funcţionează în paralel sau

înlocuiesc tehnicile de incinerare şi depozitare controlată. Acestea prezintă marele avantaj că

reduc volumul de deşeuri, producând în schimb două produse extrem de utile: compostul şi

biogazul.

Dintre biotehnologiile aplicate

Preview document

Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 1
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 2
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 3
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 4
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 5
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 6
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 7
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 8
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 9
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 10
Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Biotehnologii de Tratare a Deseurilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Tratarea apelor uzate rezultate în industria textilă

Introducere În ultimii 30 de ani problematica protecţiei mediului a devenit o componentă esenţială a strategiei dezvoltării, precum şi un criteriu...

Plan de Monitorizare a Factorilor de Mediu în Orașul Ploiești

Acest plan are ca scop monitorizarea factorilor de mediu, cu scopul îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii în oraşul Ploieşti Realizarea...

Metode de Valorificare a Nămolurilor

Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat problema epidemiilor...

Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor

Introducere Apele uzate provenite din domeniul menajer sunt colectate intr-un sistem de canalizare şi conduse spre staţia de epurare. Metodele de...

Surse regenerabile de energie - energia umană

Introducere În prezent, cu toți ne asteptăm ca aparatele electronice să devina mai mici, mai rapide și mai puternice. Dar toate acestea vin cu un...

Senzor Potențiometric de Oxigen

Pentru ca una din sursele majore de poluare o reprezinta gazele incomplet arse emise de motoare in atmosfera, constructorii au pus la punct sisteme...

Monitorizarea calității aerului în Municipiul București

SURSELE DE POLUARE ALE AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURESTI 3 EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI ÎN PERIOADA 2006 - 2008 5 PLANUL DE...

PET - Evolutie, Prezent, Perspective

Polietilentereftalatul (PET-ul) aparţine poliesterilor liniari, compusi macromoleculari caracterizaţi prin prezenţa grupei funcţionale esterice...

Te-ar putea interesa și

Enzime Pectinolitice de Origine Microbiană

Enzime pectinolitice de origine microbiana Introducere Reactiile biochimice, reactii deosebit de complexe si variate, sunt mediate de...

Bioreactoare

1. Introducere Progresul civilizaţiei, ritmul tot mai ridicat de urbanizare, creşterea şi diversificarea confortului populaţiei reprezintă cauze...

Pectina Folosita ca si Coloid de Aditivare

Pectinele E-440 Secţiunea 1. Identificarea produsului chimic şi al companiei Denumire produs: pectina Cod catalog: SLP3370, SLP5182 Număr CAS:...

Biotehnologii de Valorificare a Deșeurilor Urbane

Introducere. ASPECTE PRIVIND „PRODUCŢIA” DE DEŞEURI SOLIDE URBANE LA NIVEL MONDIAL În prezent, la scară globală, volumul deşeurilor menajere (şi...

Bioremedierea și fitoremedierea

CAPITOL 1. BIOREMEDIEREA Prin bioremediere intelegem folosirea microorganismelor pentru degradarea contaminantilor care implică riscuri pentru...

Metode Biotehnologice de Reciclare a Produselor Reziduale din Industria Berii

1.1.MATERII PRIME UTILIZATE PENTRU FABRICAREA BERII: Berea este o bautura alcoolica nedistilata obtinuta prin fermentarea cu ajutorul drojdiei a...

Remedierea unui Sit Industrial Afectat în Bazinul Comarnic

1 Introducere Lucrarea prezentata mai jos isi propune sa stabileasca un flux tehnologic de depoluare pentru un site afectat din industria...

Posibilități de Reducere și Valorificare a Deșeurilor în Industria Vinului

“ Vinul este poezie îmbuteliată.” (Robert Louis Stevenson) INTRODUCERE Prin tehnologia vinului se întelege știința aplicată ce studiază și...

Ai nevoie de altceva?