Caiet de Practica - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Caiet de Practica - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

1. Studierea rolului agentiei de mediu ca organ de specialitate in teritoriu si a intelegerii importantei protectiei mediului in contextul aderarii la Uniunea Europeana

- Studierea legislatiei

-HG 459 / 2005 de reorganizare a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

-Studierea organigramei si ROF ( Regulament de Organizare si Functionare )

-Legea 195/2005 – Legea Protectiei Mediului

- Studierea angajamentelor pe care Romania si le-a asumat - angajamentele specifice judetului Calarasi

2. Studierea rolului Serviciului Autorizare si Controlul Conformarii

Modalitati de obtinere a autorizatiilor de catre APM Calarasi :

- solutioneaza cererile de emitere a actelor de reglementare se face parcurgind urmatorii pasi : informarea beneficiarilor cu privire la continutul solicitarilor prin acordarea de consultatii; inregistrarea documentatiilor intocmite conform prevederilor legale;verificare amplasament;intocmire indrumar si dupa caz : dezbatere publica si prezentare in Colectivul de Analiza Tehnica. Dupa parcurgerea acestor etape se ia decizia de emitere a autorizatiei .

Toate solicitarile de emitere a autorizatiei ( acordului ) de mediu se aduc la cunostinta publicului interesat de catre beneficiar prin: publicare in presa si/sau la primaria locala si la sediul obiectivului pentru care a fost solicitata autorizarea.

Pentru informarea publicului despre activitatile si instaltiile cu impact deosebit asupra mediului , ce urmeaza a fi autorizate se organizeaza Dezbatere publica

Dezbaterea publica este anuntata in presa si/sau prin afisaj la sediul primariei pe raza careia se desfasoara activitatea respectiva s-au se promoveaza investitia,la sediul obiectivului/amplasamentului pentru care s-a solicitat emiterea actului de reglementare precum si pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului, cu 30 zile inainte de sedinta de dezbatere publica.

APM Calarasi anunta in scris inainte de dezbaterea publica toti membrii CAT, organizatiile non guvernamentale si alte autoritati interesate.

Daca se primesc sesizari in scris in ceea ce priveste desfasurarea activitatii supuse dezbaterii publice, atit de la societatile non guvernamentale cit si de la publicul interesat acestea sint trimise de catre APM Calarasi beneficiarului si,dupa caz, agentiei regionale.Daca cei care au trimis sesizari nu sunt prezenti in sedinta de dezbatere publica A.P.M.Calarasi prezinta aceste puncte de vedere in cadrul sedintelor.

Solicitarile care sunt de competenta ARPM Pitesti sunt analizate in sedintele Colectivului de Analiza Tehnica organizate la APM Calarasi in prezenta reprezentantilor ARPM Pitesti.

Atunci cind in CAT se discuta o solicitare din partea unei societati care intra sub inidenta Directivei IPPC, sunt invitati sa participe reprezentantii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Regional Bucuresti.Anuntarea membrilor CAT se face cu cel putin 4 zile inainte de sedinta, anuntindu-se si ordinea de zi.

3. Studierea rolului Serviciului Implementare Politici de Mediu -Compartimentul gestiunea deseurilor

In luna mai 2009 in cadrul Compartimentul Gestiunea deseurilor se realizeaza controale de conformare ale depozitelor de deseuri urbane la directivele UE si controale pentru verificarea stadiului depozitelor de deseuri rurale , in vederea inchiderii acestora in iulie 2009

A doua saptamana

Studierea rolului Serviciului monitoring - activitati desfasurate

Obiective generale in domeniul serviciului Monitoring

1. Transmiterea în termen a rapoartelor de sinteză privind starea mediului

2. Raportarea în termen a stadiului îndeplinirii angajamentelor asumate de România în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean, prin planurile de implementare

3. Elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională a agenţiei

4. Răspunsul în termen la sesizările venite din teritoriu şi la solicitările primite de la agenţiile în subordinea/coordonarea în care se află, cu privire la transmiterea de date şi informaţii

5. Alertarea imediată, în cazul producerii unor poluări accidentale, a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, ANPM şi a tuturor autorităţilor centrale, regionale şi locale însărcinate cu gestionarea unor astfel de situaţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica - Agentia Nationale pentru Protectia Mediului.doc