Caiet de Practica - Agentia pentru Protectia Mediului Neamt

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caiet de Practica - Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Ecologie, Management

Extras din document

Localizare pe hartă

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2005

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului are următoarea structură organizatorică:

o Comitet Director : Director Executiv

o Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare, Planuri, Proiecte şi Programe

o Juridic şi Contencios Administrativ

o Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării:

1. Biroul Avize, Acorduri, Autorizări

2. Compartimentul Controlul Conformării şi Managementul Riscului

o Serviciul Implementare Politici de Mediu:

1. Compartimentul Calitatea Aerului şi Legislaţie Orizontală

2. Compartimentul Protecţia Naturii, Protecţia Solului şi Subsolului

3. Compartimentul Gestiunea Deşeurilor şi Chimicale

o Serviciul Monitoring, Sinteză şi Coordonare:

1. Laborator

2. Compartimentul Baze de Date şi Rapoarte

o Serviciul Buget, Finanţe, Administrativ, Resurse Umane

Repartizarea data de catre Directorul executive este pe Serviciul Monitoring, Sinteza si Coordonare (laborator si activitate pe teren).

Direcţia Monitoring este profilată pe activităţi de specialitate, la fel ca şi celelalte compartimente din cadrul agenţiei dar există un sistem de inter-relaţii minuţios stabilit astfel ca între ele sa existe un flux informaţional care sa asigure desfaşurarea optimă a acestora.

Principalele activităţi desfaşurate în cadrul Direcţiei Monitoring sunt:

o coordonarea colectării datelor şi a informaţiilor necesare întocmirii Raportului naţional privind starea factorilor de mediu, de la instituţiilele care pot furniza informaţii detaliate cu privire la starea mediului;

o elaborarea anuală a Raportului naţional privind starea factorilor de mediu

o centralizarea la nivel national a datelor referitoare la identificarea aglomerarilor, căilor ferate, drumurilor şi aeroporturilor, precum şi a hărţilor de zgomot, hărţilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune;

o colectarea datelor de monitorizare de la agenţiile pentru protecţia mediului, elaborarea, actualizarea şi întretinerea bazelor de date de monitorizare;

o elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Poluanţi Atmosferici;

o centralizarea la nivel naţional a datelor şi informaţiilor privind poluările accidentale;

o evaluarea calitatii aerului la nivel de zone şi aglomerări şi realizarea rapoartelor naţionale de evaluare a calităţii aerului pentru zone şi aglomerări.

Direcţia Monitoring transmite date si rapoarte solicitate de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile şi reprezintă Romania la grupurile tehnice de lucru, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a împuternicirii acordate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru negocierea tehnicilor standard de monitorizare la nivelul UE şi la nivel internaţional.

Activităţi

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului

- Supravegherea calităţii aerului în zonele protejate ale judeţului ( măsurători la imisii) prin determinări de:

o poluanţi gazoşi (pentru indicatorii amoniac, dioxid de azot, dioxid de sulf, aldehidă formică)

o pulberi sedimentabile Aparat PM10

o pulberi în suspensie

o precipitaţii (pentru indicatorii pH, conductivitate, alcalinitate / aciditate, amoniu, nitraţi, nitriţi, sulfaţi, calciu, mgneziu, cloruri)

- Expertize asupra calităţii apelor

- Monitorizarea deşeurilor şi a zonelor contaminate

- Determinarea zgomotului urban

- Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu prin cele două staţii ( Piatra Neamţ şi Ceahlău-Toaca) prin determinări ale:

o activităţii beta globale a aerosolilor atmosferici

o activităţii beta globale a depunerilor atmosferice totale

o activităţii radonului şi thoronului în atmosfera liberă

o activităţii beta globale a vegetaţiei spontane

o activităţii beta globale a solului necultivat

o activităţii beta globale a apelor ( potabile şi de suprafaţă)

o debitului dozei gamma absorbite la 1 m de sol

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica - Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.doc

Alte informatii

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” IaşiFacultaea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului