Calitatea aerului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 8807
Mărime: 1.38MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI FACULTATEA DE INGINERIE SI AGRONOMIE BRAILA CATEDRA: I.S.B.E.

Cuprins

1.Introducere;

1.1.Aspecte generale privind calitatea aerului si problemele de poluare;

2.Reglementari legislative privind calitatea factorilor de mediu;

3.Poluarea in lume si in Romania;

4.Principalele substante poluante rezultate din procesul studiat;

5.Metode generale de tratare a substantelor poluante;

6.Descriere si calcul; scheme si instalatii de tratare a aerului/de ventilatie si climatizare;

7.Concluzii;

Bibliografie

Extras din document

1.INTRODUCERE

CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU(AERUL)

Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care afecteaza sanatatea si conditiile de viata ale populatiei din aglomerarile urbane. Disconfortul produs de fum si mirosuri, reducerea vizibilitatii, efectele negative asupra sanatatii umane si a vegetatiei produse de pulberi si gaze nocive, daune asupra constructiilor datorate prafului si gazelor corozive, precipitatiile acide, se inscriu printer problemele majore de madiu ale zonelor urbane.

Poluarea şi protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care se confrunta tara noastra si lumea in general. Transformarile care au loc la nivel global in ceea ce priveşte calitatea mediului impun gasirea unor soluţii pentru a asigura menţinera echilibrului ecologic al planetei in condiţiile unei dezvoltari durabile a societăţii.

Prin mediu inconjurator inţelegem ansamblul facorilor fizici , chimici, biologici, şi sociali (creaţi prin acţivitaţi umane) care, in strânsa interacţiune, influenţeaza echilibrul ecologic determinand condiţii de viata pentru om şi pentru dezvoltarea economico- sociala.

Noţiunea de mediu ,reprezintă totodata mediul inconjurator in care funcţioneaza o organizaţie, care include aerul, apa, pământul, resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane si relaţiile dintre acestea. In acest context mediul inconjurator se exţinde in interiorul organizaţiei pana la sistemul global.

Noţiunea de poluare a mediului este definita intr-un document internaţional inţitulat “Regulilr de la Montreal” din 1982, ca fiind, orice introducere de catre om in mediu a unor substanţe sau energii cu efecte vătămatoare de natură să pună in pericol sănătatea omului, sa prejudicieze resursele biologice, ecosistemele si proprietatea materială, să diminueze binefacerile sau să impiedice alte uţilizări legitime ale mediului.

Prin factori de poluare a mediului se inţelege (legea protecţiei mediului numarul 137/1995) orice subsţantă solidă , lichidă , gazoasă ,vapori sau sub formă de energie (radiaţie electromagnetică , ionizată , termică , fonică sau vibraţii) care introdusă in mediu , modifică echilibrul consţituenţilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale. Poluarea este un fenomen insoţitor al dezvoltarii industriale. Cu cât s-a accentuat dezvoltarea industrială cu atât poluarea a crescut şi a scăzut nivelul calitativ al mediului. În ultima perioadă , degradarea intensă a mediului a facut ca cercetatorii să tragă un semnal de alarmă asupra gravitaţii situaţiei. Pericolul pentru planeta din punct de vedere al poluării este foarte mare din cauză că procesele industriale sunt in marea lor majoritate foarte poluatoare.

2.Reglementari legislative privind calitatea factorilor de mediu

Factorul de mediu “aer”:

Prevederile legale in domeniul calitatii aerului au ca scop reglementarea activitatilor care afecteaza sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfasurate de personae fizice si juridice, si strategia nationala in domeniu, si urmaresc asigurarea dreptului fiecarei personae la un mediu de calitate.

-OUG a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei, in vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii omului si mediului, asigurandu-se astfel alinierea normelor juridice internationale si la reglementarile comunitare;

-Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protectia atmosferei;

-Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania, completat de Ordinul 27/2007 pentru modificarea si completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu;

-HG 731/2004 pentru aprobarea strategiei nationale privind protectia atmosferei are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui system integrat de gestionare a calitatii aerului, efficient d.p.d.v. economic.

Obiective ale strategiei nationale:

-mentinetea calitatii aerului;

-imbunatatirea calitatii aerului;

-adoptarea de masuri necesare pentru limitarea pana la eliminare a efectelor negative asupra mediului;

-indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile international la care Romania este parte si participarea la cooperarea international in domeniu.

Bibliografie

1. V., Voicu , Realizări recente în combaterea poluării atmosferei în industrie, Editura Tehnică Bucureşti 1997

2. T., Rusu , Protecţia mediului şi a muncii, Editura Madiamira, Cluj-Napoca 1999;

3. B., Barhad , Îndrumător de igiena muncii şi tehnica securităţii, Editura Madicală, Bucureşti 1964;

4. P., Ursu , Recepţia exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor pentru protecţia aerului atmosferic;

5. R., Victor , Ghid pentru diseminarea tehnologiilor de mediu, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 2000

6. V., Voicu , Combatere Noxelor în Industrie, Editura Tehnică, Bucureşti 2002

7. www.regielive.ro

Preview document

Calitatea aerului - Pagina 1
Calitatea aerului - Pagina 2
Calitatea aerului - Pagina 3
Calitatea aerului - Pagina 4
Calitatea aerului - Pagina 5
Calitatea aerului - Pagina 6
Calitatea aerului - Pagina 7
Calitatea aerului - Pagina 8
Calitatea aerului - Pagina 9
Calitatea aerului - Pagina 10
Calitatea aerului - Pagina 11
Calitatea aerului - Pagina 12
Calitatea aerului - Pagina 13
Calitatea aerului - Pagina 14
Calitatea aerului - Pagina 15
Calitatea aerului - Pagina 16
Calitatea aerului - Pagina 17
Calitatea aerului - Pagina 18
Calitatea aerului - Pagina 19
Calitatea aerului - Pagina 20
Calitatea aerului - Pagina 21
Calitatea aerului - Pagina 22
Calitatea aerului - Pagina 23
Calitatea aerului - Pagina 24
Calitatea aerului - Pagina 25
Calitatea aerului - Pagina 26
Calitatea aerului - Pagina 27
Calitatea aerului - Pagina 28
Calitatea aerului - Pagina 29
Calitatea aerului - Pagina 30
Calitatea aerului - Pagina 31
Calitatea aerului - Pagina 32
Calitatea aerului - Pagina 33
Calitatea aerului - Pagina 34
Calitatea aerului - Pagina 35
Calitatea aerului - Pagina 36
Calitatea aerului - Pagina 37
Calitatea aerului - Pagina 38
Calitatea aerului - Pagina 39
Calitatea aerului - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Calitatea aerului si limitele de noxe admise.docx

Alții au mai descărcat și

Efectele Poluarii Aerului Asupra Mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Protectia Calitatii Aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Dispersia noxelor în atmosferă

Introducere Dispersia noxelor în atmosferă reprezintă o problemă reală cu care ne confruntăm de ani de zile dată fiind extinderea industriei...

Poluarea si Poluantii Mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Calitatea Aerului în Municipiul Buzău

Municipiul Buzau este situat in zona centrala a judetului, la 120 km de Bucuresti, sud-estul Romaniei, si ocupa o suprafata totala de 81,3 km2....

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Poluarea reprezintă contaminarea mediului inconjurător al Pământului cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea...

Supravegherea calității aerului

Mediul înconjurător este constituit din patru mari elemente: atmosfera gazoasă, hidrosfera lichidă, litosfera solidă şi biosfera vie. Atmosfera...

Te-ar putea interesa și

Cercetări privind calitatea mediului înconjurător în Județul Argeș

INTRODUCERE Descrierea generala a problemelor de mediu Județul Argeș este un județ cu probleme complexe de protecția mediului care își găsesc...

Analiza stării mediului în Călărași

Date generale municipiul Călăraşi Asezare geografica Municipiul Călăraşi este situat în partea de Sud-Est a Câmpiei Române, pe malul stâng al...

Măsuri de Protecție a Calității Aerului

ARGUMENT Protecţia mediului nu este numai responsabilitatea organizaţiilor ecologiste care se străduiesc să oprească un dezastru ecologic, ci a...

Protectia Calitatii Aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Protecția calității aerului în zone cu trafic intens

I) Introducere Definitia poluării O primă definiție a poluării a fost dată la Conferința Mondială ONU asupra mediului (1972), definiție ce...

Reglementări privind calitatea aerului

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizeaza transportul poluantilor in mediu. Poluarea aerului are multe si...

Calitatea Aerului in Judetul Galati

1. Introducere Controlarea poluării atmosferice Cele mai sensibile strategii de control ale poluării atmosferice implică metode ce reduc,...

Reglementări Naționale și Comunitare privind Calitatea Aerului

Capitolul I NOŢIUNI TEORETICE ŞI GENERALE PRIVIND POLUAREA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Ai nevoie de altceva?