Caracteristici Ecologice Generale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caracteristici Ecologice Generale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionel Oltea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Caracteristici ecologice ale produselor chimice utilizate `n finisarea chimic textil

Aceste caracteristici au `n vederea comportarea `n procesele de degradare sub ac]iunea microorganismelor – fie ele procese naturale, `ncadrate `n ansamblul proceselor de autoepurare, sau procese controlate de degradare `n cazul epurrii biologice.

Biodegradabilitatea compu[ilor organici

Biodegradabilitatea reprezint acea caracteristic esen]ial a substan]elor organice care face posibile at`t procesul de epurare natural, c`t [i epurarea biologic, [i se refer la capacitatea unei substan]e organice de a se modifica din punct de vedere chimic sub ac]iunea microorganismelor. O alt posibilitate de eliminare a unei substan]e organice o reprezint degradarea abiotic, de exemplu sub ac]iunea proceselor foto-chimice din atmosfer sau a proceselor de hidroliz `n ap.

Cel mai important proces de degradare biologic `l reprezint degradarea aerob, deci degradarea de ctre microorganisme `ntr-un mediu bogat `n oxigen, a[a cum este, de exemplu, cel prezent `n instala]iile de epurare biologic, `n apele de suprafa] sau `n straturile superioare ale soulului. Un alt proces de degradare biologic are loc `n absen]a oxigenului – degradare anaerob – , a[a cum este cazul proceselor de prelucrare a nmolului, sau a proceselor naturale ce se desf[oar `n apele cu con]inut redus de oxigen. Produ[ii unei astfel de degradri sunt dioxidul de carbon [i metanul [i, `n cazul prezen]ei compu[ilor cu sulf, a hidrogenului sulfurat.

Biodegradarea cuprinde ansamblul proceselor fizicochimice [i biochimice prin care o substan] organic este transformat de ctre microorganisme, `n mediu [i condi]ii naturale (autoepurare) sau `n mediu [i condi]ii artificiale (epurarea biologic), `n a[a fel `nc`t `[i pierde identitatea.

No]iunea de biodegradabilitate presupune existen]a mai multor niveluri:

- biodegradabilitatea primar, care reprezint transformarea minim necesar pentru schimbarea identit]ii unei substan]e;

- biodegradabilitatea par]ial, care presupune desf[urarea unei succesiuni de transformri, fr a avea loc trecerea complet `n compu[i minerali;

- biodegradabilitatea acceptabil, ce const `n suma transformrilor minime necesare pentru a face s dispar acele caracteristici care nu s`nt de dorit la substan]a respectiv (de exemplu capacitatea de spumare, `n cazul agen]ilor tensioactici, sau culoarea `n cazul coloran]ilor);

- biodegradabilitatea total, care reprezint transformarea total `n oxizii elementelor ce au compus substan]a supus biodegradrii [i biomas (rezultat `n urma proceselor metabolice ale microorganismelor).

Exist situa]ii c`nd un acela[i grad de biodegradare poate corespunde simultan la dou nivele diferite, de exemplu `n cazul unei biodegradri primare care are drept rezultat pierderea unei caracteristici nedorite, c`nd acea biodegradabilitate poate fi considerat acceptabil.

Deosebit importan], din punct de vedere al protec]iei mediului, reprezint nivelul de biodegradare care se consider normal a se realiza. Exist dou puncte de vedere `n aceast privin]. ~ntr-un prim caz se consider biodegradabilitatea acceptabil ca fiind suficient pentru a asigura o protec]ie eficient a mediului, lu`ndu-se `n considerare numai efectele de modificare a mediului ce pot fi clar observate [i atribuite substan]ei respective. ~n al doilea caz se consider c protec]ia eficient a mediului se realizeaz numai `n condi]iile unei biodegradri totale, [i anume atunci c`nd produsele biodegradrii s`nt biomasa [i oxizii elementelor care constituie produsul ini]ial. Se iau `n considerare `n acest al doilea caz dificult]ile deosebit de mari de a putea stabili efectele pe termen lung pe care le-ar putea avea produ[ii intermediari de degradare, mai ales `n condi]iile proceselor de acumulare ce au loc `n organismele vii. Exist deja suficiente exemple de substan]e rezultate `n urma unei biodegradri par]iale care au efecte toxice sau cancerigene, [i lista acestora poate fi mult mai larg, av`nd `n vedere incompleta cunoa[tere a rela]iei dintre structura substan]elor chimice [i apari]ia cancerului. Aceast a doua tendin] c`[tig din ce `n ce mai mult teren, ilustrativ fiind faptul c `n cazul detergen]ilor, care de altfel au [i stat la baza controversei `ntre cele dou concep]ii, pragul minim de biodegradabilitate a fost ridicat de la 80% la 90%, valoare foarte `nalt, av`ndu-se `n vedere c performan]ele maxime de `ndeprtare a unor substan]e organice cu biodegradabilitate bun nu dep[esc `n condi]ii de laborator 95%.

No]iunea de biodegradabilitate este complex, ea integr`nd, alturi de caracteristicile chimice ale substan]ei respective, [i o serie de al]i factori, `ntre care: viteza de degradare, natura microorganismelor folosite, mediul `n care se dezvolt, modul de experimentare, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristici Ecologice Generale.doc