Comunicarea in Cazul Poluarii Accidentale a Fluviului Dunarea

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comunicarea in Cazul Poluarii Accidentale a Fluviului Dunarea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cramen Trica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Autorităţile române au observat o poluare a fluviului Dunărea cu produse petroliere, între km 846 - 855, în aval de Porţile de Fier II. Autorităţile de gospodărire a apelor au întreprins acţiuni imediate pentru identificarea sursei de poluare în amonte de portal Gruia, între km 851 – 862 şi pentru neutralizarea produselor petroliere prin împrăştierea de material absorbant. Nici o sursă de poluare nu a fost identificată după inspecţia pe teren efectuată şi în cursul serii poluarea s-a diminuat, observându-se numai pete de petrol izolate.

A doua zi , autorităţile române au observat că fenomenul de poluare a reînceput şi s-a extins, astfel că la amiază se putea vedea pe fluviul Dunărea, între km 802 – 832, o pată uriaşă de petrol cu o lungime de 30 km şi o lăţime variind între 60 – 200 m. După inspecţii amănunţite pe malul românesc, specialiştii români nu au identificat nici o sursă de poluare. De asemenea, prin Centrul Internaţional de Alarmare în caz de Poluări Accidentale (Principal International Alert Centre – PIAC) din cadrul Convenţiei pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea nu a fost primită nici o informaţie din partea statelor semnatare amonte. În acest context, în data de 3 octombrie 2006, în conformitate cu prevederile Acordului hidrotehnic bilateral în vigoare, partea română a solicitat părţii sârbe să întreprindă acţiuni similare pe teritoriul său şi să stopeze o posibilă poluare şi totodată a adresat rugămintea de a efectua o vizită pe teren în zona sursei de poluare. Cu acest prilej, experţii români şi sârbi au constatat că sursa de poluare este instalaţia petrolieră de la Prahovo. Ulterior, în aceeaşi zi, partea sârbă a trimis o scrisoare oficială părţii române, precum şi Secretarului executive al ICPDR, dl Philip Weller, prin care a informat că poluarea provine probabil de la instalaţiile de transfer ale terminalului

petrolier sârb (Oil Industry of Serbia), localizat la Prahovo. De asemenea, Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti a transmis o scrisoare către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor informând că o pată de petrol cu lungimea de 54 km şi lăţimea de 300 m a fost observată la km 738, în dreptul satelor Dolno Linevo şi Stancevo.

În consecinţă, ministrul mediului şi gospodăririi apelor l-a informat pe omologul său din Bulgaria cu privire la fenomenul de poluare şi şi-a exprimat disponibilitatea pentru a acţiona în comun în vederea diminuării efectelor poluării.

În plus, partea română a informat partea ucraineană şi partea moldavă cu privire la poluarea accidentală a fluviului Dunărea, în baza Convenţiei pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea şi a Acordului hidrotehnic româno-ucrainean pentru gospodărirea apelor de frontieră.

Având în vedere această situaţie, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a elaborat un Plan de măsuri pentru neutralizarea undei de poluare cu produs petrolier de pe Dunăre, implicând toate autorităţile locale şi centrale cu responsabilităţi în acest domeniu. Planul de acţiune a fost prezentat Guvernului României şi transmis autorităţilor locale. Domnul Prim-ministru s-a asigurat că autorităţile române dispun de toate materialele şi echipamentele necesare pentru a face faţă situaţiei în condiţii bune. Ministrul împreună cu specialiştii Administraţiei Naţionale “Apele Române”, s-a deplasat în zonă pentru a verifica modalitatea în care sunt aplicate măsurile de intervenţie. Conform Planului de Acţiune, intervenţia pentru neutralizarea produselor petroliere utilizându-se materiale absorbante s-a realizat în următoarele sectoare:

- Calafat-Bechet-Corabia – se acţionează cu:

- 3 şalupe pe Dunăre, din care o şalupă este de la Direcţia Apelor

Jiu şi două de la Poliţia de Frontieră

- un efectiv de 25 de muncitori

- spilsorb - 3000 kg, din care 1500 kg au fost împrăştiate

- Corabia – Islaz se acţionează cu:

- 3 şalupe pe Dunăre, din care o şalupă este de la Direcţia Apelor

Olt şi două de la Poliţia de Frontieră

- un efectiv de 10 muncitori

- spilsorb - 2300 kg

- Islaz-Zimnicea-Giurgiu-Oltenita se acţionează cu:

- 3 şalupe, din care o şalupă este de la Direcţia Apelor Arges-Vedea

şi două de la Poliţia de Frontieră

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicarea in Cazul Poluarii Accidentale a Fluviului Dunarea.doc