Conservarea Diversitatii Biologice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Conservarea Diversitatii Biologice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Antofie Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Elemente de implementare a celor mai bune practici agricole (PAC) în acord cu respectarea prevederilor legislative privind conservarea diversităţii biologice pentru aria protejată Parcul natural Cindrelul parte a reţelei ecologice Natura 2000 (N2000).

Structură

1. Introducere

1.1. Reţeaua ecologică Natura 2000 este o reţea ecologică de arii naturale protejate formată din:

- arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation, SAC) – constituie conform Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE privind Conservarea Habitatelor Naturale sşi a Faunei şi Florei Sălbatice);

- arii de protecţie specială avifaunistică (Special Protected Areas, SPA) constituite conform Directivei Păsări (Directiva 79/409/CEE referitoare la conservarea păsărilor sălbatice).

Scopul şi obiectivele Natura 2000

Scopul reţelei Natura 2000 este să oprească declinul biodiversităţii prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate de interes european.

Natura 2000 are ca obiective identificarea, menţinerea şi refacerea arealelor cheie pentru protejarea speciilor de faună şi floră sălbatică, precum şi acoridoarelor de legătură dintre acestea, ce fac posibilă migraţia şi schimbul între populaţiile diferitelor habitate.

O dată cu crearea reţelei ecologice trebuie delimitate zonele de reconstruţie ecologică (de exemplu: cursuri de apă, zone umede, păduri, perdele forestiere).

Activităţile economice pot continua într-un sit Natura 2000, cu condiţia evitării activităţilor care ar putea afecta speciile sau habitatele pentru care a fost desemnată zona.

Important este că Natura 2000 nu înseamnă scoaterea din uz a terenurilor, ci păstrarea practicilor tradiţionale agro-pastorale şi silvice care nu dăunează patrimoniul existent.

Natura 2000 poate aduce beneficii economice prin: dezvoltarea turismului şi agro-turismului, etichetarea produselor naturale, posibilitatea de aatrage fonduri europene.

Avantajele includerii unei zone umede, de exemplu în reţeaua Natura 2000 pot fi:

• continuarea practicării activităţilor în cazul eleşteelor piscicole

• compensările pot suplimenta veniturile care pe aceste terenuri sunt în general mici

• se poate dezvolta turismul ecologic în zonă (birdwatching, etc.)

• zona câştigă o publicitate mai mare, capătă o imagine mai bună

• pot fi accesate fonduri UE

Dezavantaje:

• pierderi datorate restricţiilor

• obligaţia de a nu schimba natura zonei umede

• sarcini în plus în scopul managementului sitului

• cheltuieli în plus generate de statutul de sit Natura 2000 (planuri d emanagement, studii de evaluare a impactului de mediu, etc.)

Etape în identificarea şi propunerea siturilor Natura 2000

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor stabileşte lista potenţialelor situri Natura 2000, pe care o transmite Comisiei Europene la data aderării, împreună cu Formularele standard Natura 2000, completate pentru fiecare sit în parte.

Această listă este formată din propunerile de arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi propunerile de situri de importanţă comunitară (SIC), care după aderare vor deveni arii speciale de conservare (SAC).

Selectarea lor s-a realizat pe criterii ştiinţifice, în baza prevederilor directivelor Habitate şi Păsări.

Formularul standard Natura 2000, stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, este disponibil pe internet, la adresa: http://n2000.biodiversity.ro în cadrul bazei de date Natura 2000.

Baza de date serveşte dezbateri publice şi poate fi accesată electronic de către orice persoană fizică sau juridică în vederea exprimării de opinii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conservarea Diversitatii Biologice.doc

Alte informatii

Facultatea de Stiinte Agricole Industrie Alimentara si Protectia Mediului Sibiu