Conventia de la Berna

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Conventia de la Berna.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 0 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei conventii,

considerind ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strinsa uniune intre membrii sai,

luind in considerare dorinta de cooperare a Consiliului Europei cu alte state in domeniul conservarii naturii,

recunoscind ca flora si fauna salbatica constituie un patrimoniu natural de valoare estetica, stiintifica, culturala, recreativa, economica si intrinseca, care trebuie protejat si transmis generatiilor viitoare,

recunoscind rolul esential al florei si faunei salbatice in mentinerea echilibrului ecologic,

constatind diminuarea efectivelor a numeroase specii de flora si fauna salbatica si pericolul nimicirii care le ameninta pe unele,

constienti ca, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esentiale ale protectiei ocrotirii florei si faunei salbatice,

recunoscind ca, conservarea florei si faunei salbatice ar trebui luata in considerare de catre guverne in obiectivele si programele lor nationale si ca o cooperare internationala ar trebui sa se instaureze pentru ocrotirea in special a speciilor migratoare,

constienti de numeroasele cereri de a actiona in comun facute de guvern si instante internationale, in special cele exprimate la Conferinta Natiunilor Unite asupra mediului din 1972 si de catre Adunarea Consultativa a Consiliului Europei,

dorind sa urmeze, in special in domeniul conservarii vietii salbatice, recomandarile Rezolutiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinte ministeriale europene asupra mediului,

au cazut de acord asupra urmatoarelor:

CAP. 1 - Dispozitii generale

ART. 1

1. Prezenta conventie are ca obiect asigurarea conservarii florei si faunei salbatice si habitatelor lor naturale, in special a speciilor si habitatelor a caror conservare necesita cooperarea mai multor state, si promovarea unei astfel de cooperari.

2. O atentie deosebita este acordata speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenintate cu nimicirea si vulnerabile.

ART. 2

Partile contractante vor lua masurile necesare pentru mentinerea sau adaptarea populatiilor de flora si fauna salbatice la un nivel corespunzator mai ales exigentelor ecologice, stiintifice si culturale, tinind cont de exigentele economice si recreationale si de nevoile subspeciilor, varietatilor sau formelor amenintate pe plan local.

ART. 3

1. Fiecare parte contractanta va lua masurile necesare pentru punerea in aplicare a politicilor nationale de conservare a florei si faunei salbatice si habitatelor naturale, acordind o atentie deosebita speciilor amenintate cu nimicirea si vulnerabile, mai ales speciilor endemice si habitatelor amenintate, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.

2. Fiecare parte contractanta se angajeaza ca, in politica sa de amenajare si de dezvoltare si in masurile de lupta contra poluarii, sa ia in considerare conservarea florei si faunei salbatice.

3. Fiecare parte contractanta va incuraja procesul educational si difuzarea informatiilor generale privind necesitatea conservarii speciilor de flora si fauna salbatice ca si a habitatelor lor.

CAP. 2 - Protectia habitatelor

ART. 4

1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative potrivite si necesare pentru protejarea habitatelor speciilor salbatice de flora si fauna, in special a acelora enumerate in anexele nr. I si II si pentru salvgardarea habitatelor naturale amenintate.

2. Partile contractante vor tine cont, in politicile lor de amenajare si de dezvoltare, de necesitatea conservarii zonelor protejate avute in vedere la paragraful precedent, in scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.

3. Partile contractante se angajeaza sa acorde o atentie deosebita protectiei zonelor care au importanta pentru speciile migratoare enumerate in anexele nr. II si III si care sint situate intr-un mod adecvat in raport cu caile de migratie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hranire, de reproducere sau de napirlire.

4. Partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile in functie de necesitati pentru protejarea habitatelor naturale avute in vedere de prezentul articol in cazul in care acestea sint situate in regiuni care se intind de o parte si de alta a frontierei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conventia de la Berna.doc