Deseuri Industriale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Deseuri Industriale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Definitia deseurilor
2. Clasificarea deseurilor
3. Caracterizarea deşeurilor industriale
4. Valorificarea deşeurilor industriale
5. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului
6. Stocarea deşeurilor industriale
7. Suprafeţe totale de teren ocupate cu deşeuri industriale

Extras din document

1. Definitia deseurilor

Termenul deşeu este definit în legislaţia europeană în articolul 1 al Directivei Consiliului 75/442/CCE privind deşeurile : ”deşeu înseamnă orice substanţă sau obiect de care posesorul se debarasează sau I se cere să se debaraseze conform prevederilor, legilor în vigoare. ”Această definiţie a fost modificată de Directiva Consiliului 914/156/CCE astfel: “deşeu va însemna orice substanţă sau obiect pe care posesorul îl aruncă , sau intenţionează să îl arunce“.

Efectele nocive ale deşeurilor (poluare, impurificare),dar mai ales cele determinate de depozitele de deşeuri necorespunzătoare amenajate sunt determinate de :

-emanaţiile de gaze nocive generate de procesul descompunerii deşeurilor (gaze de fermentare ) care au ca efect poluarea aerului ;

-scurgerile şi infiltraţiile din precipitaţii şi infiltraţiile substanţelor în diluţie transportate cu acestea şi din umiditatea proprie a deşeurilor (levigat) care au ca efecte poluarea apelor de suprafaţă şi a solurilor din zonele adiacente , sau ale solurilor de sub amplasamentul şi implicit , ale apelor subterane.

2. Clasificarea deseurilor

Funcţie de provenienţa lor, deşeurile pot fi clasificate în :

1.Deşeuri urbane:

-Deşeurile menajere sunt deşeuri provenite din activitatea casnică, zilnică, magazine, hoteluri, restaurante, cantine, instituţii de învăţământ . Nu sunt considerate deşeuri menajere acele deşeuri care provin din procesul tehnologic al intreprinderilor industriei uşoare, resturi din activităţi de construcţii, din grădini sau lichide de orice fel.

Producţia zilnică de deşeuri menajere pe cap de locuitor este cuprinsă între 0,8-1,0 kg/loc•zi , în acestă categorie se incadrează resturile alimentare , cenuşa , materiale plastice , sticla , ambalajele de carton , pe varietăţi , evoluţia cantitativă de a lungul timpului arată scăderea drastică a deşeurilor alimenatre sau a cenuşilor şi sporirea considerabilă a deşeurilor din mase plastice , metale sau sticlă , aceasta ca urmare a procesului tehnologic , a urbanizării şi a tendinţei generale de sporire a gradului de civilizaţie . În această categorie pot fi considerate şi nămolurile provenite de la staţiile de tratare şi epurare pentru obţinerea apei potabile şi respectiv neutralizarea apelor reziduale.

-Deşeurile stradale sunt deşeuri specifice fluxurilor stradale ale centrelor populate , rezultate din activitatea cotidiană a populaţiei , din parcuri sau din depunerile obişnuite ale suspensiilor solide din atmosferă .

-Deşeuri comerciale provenite din activităţile comerciale de orice fel (ambalaje şi produse perisabile);

-Deşeuri sanitare provenite din instituţi de sănătate de stat sau private , sunt deşeuri cu posibil infecţios , şi prin urmare acestea trebuiesc manipulate , transportate şi tratate în consecinţă.

2.Deşeuri industriale , acestea rezultă din procesele tehnologice ale industriei miniere , energetice , chimică , siderurgică , cu o componenţa predominant anorganică sau mixtă , sau industria alimentară cu o componenţă predominant organică , din această categorie fac parte diverse resturi de materii prime , brute , finite sau intermediare , zguri , steril .

3.Deşeuri din construcţii , acestea provin din activităţi cum ar fi demolările sau construcţiile civile sau industriale;

4.Deşeuri speciale , sunt acele deşeuri din categoria explozibililor sau cea a substanţelor radioactive , adică diverşi izotopi radioactivi rezultaţi din diverse activităţi industriale , de cercetare ştiinţifică , medicală , agricolă , zoo-tehnică dar mai ales din centralele atomo-electrice . Periculozitatea acestor reziduuri este dată de natura acestora şi de gradul de radioactivitate

Marile cantităţi anuale rezultate , gradul de toxicitate sau de infestare asupra factorilor mediului ambiant şi , şi în consecinţă asupra vieţuitoarelor şi oamenilor fac din deşeuri o mare şi complexă problemă a acestor timpuri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Deseuri Industriale.docx

Alte informatii

Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi Facultatea de Inginerie chimică şi protecţia mediului Secţia de Ingineria Mediului