Deseurile in Bistrita-Nasaud - Descrierea si Analiza Problemei de Mediu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Deseurile in Bistrita-Nasaud - Descrierea si Analiza Problemei de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Principalul obiectiv al gestionării deşeurilor trebuie să fie protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva efectelor nocive cauzate de colectarea, transportul, tratarea, stocarea şi depozitarea deşeurilor.

Rolul ţarii noastre ca stat membru al UE este în primul rând cel de prevenire sau reducere a producerii de deşeuri şi a caracterului lor nociv, în special prin dezvoltarea unor tehnologii curate care utilizează mai raţional resursele naturale, prin progresul tehnic şi introducerea pe piaţă a produselor proiectate pentru a nu contribui sau a contribui în cea mai mică măsură posibilă la creşterea cantităţii sau a caracterului nociv a deşeurilor şi a riscurilor de poluare, şi prin dezvoltarea tehnicilor adecvate pentru eliminarea definitivă a substanţelor periculoase din conţinutul deşeurilor destinate recuperării.

Nu în ultimul rând trebuie să promovăm recuperarea deşeurilor prin reciclare, reutilizare sau regenerare sau orice alt proces, în vederea extracţiei materiilor prime auxiliare sau utilizarea deşeurilor ca sursă de energie. Principiile care stau la baza activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt: principiul protecţiei resurselor primare, principiul măsurilor preliminare, , principiul prevenirii, principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului, principiul substituţiei, principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei, principiul subsidiarităţii, şi principiul integrării.

Deşi depozitarea deşeurilor este considerată ca cea mai “rea” soluţie de gestionare a deşeurilor în corelare cu protecţia mediului datorită emisiilor de gaze cu efect de seră, a emisiilor de substanţe poluante în sol, subsol şi apele subterane, în toate reglementările actuale şi viitoare, depozitarea deşeurilor este şi va fi considerată o opţiune fezabilă având ca obiective principale:

- reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile (ţinta – reducerea până în

anul 2010 cu 75% a cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate, raportată la

cantitatea generată în 1995;

- introducerea de instrumente financiare adecvate;

- îmbunătăţirea tehnicilor de proiectare, construcţie, operare şi închidere;

- clasificarea tipurilor de depozite şi controlul acceptării deşeurilor la depozitare;

- interzicerea depozitării deşeurilor în amestec (deşeuri periculoase şi

deşeuri nepericuloase);

Obiectivele enumerate reprezintă atât introducerea de cerinţe tehnicoeconomice stringente pentru proiectarea, operarea şi închiderea depozitelor, precum şi reducerea continuă a cantităţilor de deşeuri biodegradabile eliminate prin depozitare.

Se constată că în cursul anului 2009 cantităţile de deşeuri colectate sunt situate sub valorile corespunzătoare anului 2008 datorită scăderii numărului de contracte încheiate atât cu persoanele fizice cât şi cu asociaţiile de locatari (cauzele scăderii numărului de contracte sunt datorate în special, în municipiul Bistriţa, problemelor legate de plecare multor persoane in afara tării pentru timp mai îndelungat). Totuşi datorită creşterii numărului de populaţie deservita de serviciul de salubritate si totodată şi a cantităţilor de deşeuri colectate în mediul rural, rata de acoperire la nivelul întregului judeţ este în creştere faţă de anul 2008.

Agenţia pentru Protecţia Mediului a iniţiat o serie de acţiuni pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului dintre care cele mai importante sunt următoarele:

- notificarea autorităţilor publice locale din mediul rural cu privire la obligaţiile care le revin în domeniul gestionării deşeurilor menajere: închiderea depozitelor, colectarea selectivă, acoperirea cu servicii de salubritate,

- participare în colaborarea cu Serviciul ACC la verificări ale respectării termenelor de închidere a depozitelor de deşeuri

Fisiere in arhiva (1):

  • Deseurile in Bistrita-Nasaud - Descrierea si Analiza Problemei de Mediu.docx