Ecoturismul in sud-vestul Andaluziei (regiunea Huelva)

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Ecoturismul in sud-vestul Andaluziei (regiunea Huelva).
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Profesor dr. Tanase Catalin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

I. Introducere . 3
II. Definirea conceptelor esentiale . 4
III. Ipoteza de lucru şi confirmarea ei . 5
1. Ecoturismul se desfăşoară în spaţii naturale şi culturale . 6
2. Ecoturismul implică măsuri de conservare .12
3. Ecoturismul încurajează implicarea comunităţii locale .15
4. Ecoturismul sustine bunastarea localnicilor .16
IV. Concluzii .17

Extras din document

I. Introducere

“Natura e totdeauna adevărată, serioasă şi severă.

Ea are întotdeauna dreptate, iar greşelile şi rătăcirile sunt ale omului”

- W.F. GOETHE

Ce este ecoturismul ? Deocamdată nu există un consens general asupra conceptului de ecoturism, dar caracteristicele sale generale sunt următoarele :

• Toate formele de turism în care principala motivaţie a turiştilor este observarea şi aprecierea naturii, precum şi a patrimoniului cultural;

• Conţine trăsături educaţionale;

• În general, dar nu în mod exclusiv, este organizat în grupuri mici de către firme mici locale, specializate. De asemenea, operatorii străini organizează, operează şi / sau comercializează programe ecoturistice, în general, pentru grupuri mici;

• Minimizează impactul negativ asupra mediului natural şi socio-cultural;

• Susţine protecţia zonelor naturale prin :

- generarea de beneficii economice pentru comunităţile locale, pentru organizaţiile şi autorităţile care se ocupă de zonele naturale, cu scopul conservării acestora;

- asigurarea de noi locuri de muncă şi surse de venit suplimentare pentru comunităţile locale;

- sporirea conştientizării – atât de către localnici, cât ţi de către turişti asupra conservării bunurilor naturale şi culturale.

Formă a turismului durabil, ecoturismul, atât ca industrie cât şi ca filosofie, răspunde în egală măsură cerinţelor prezervării cadrului natural cât şi intensificării bunăstării comunităţilor locale prin dezvoltare durabilă.Touşi o distincţie clară trebuie făcută între conceptele de ecoturism şi turism durabil : însuşi termenul de ecoturism se referă la un segment din interiorul sectorului de turism, în timp ce principiile dezvoltării durabile ar trebui aplicate tuturor tipurilor de activităţi, operaţiuni, instituţii şi proiecte turistice, incluzând formele convenţionale şi alternative.

O componentă importantă a promovării ecoturismului o reprezintă asigurarea distribuirii beneficiilor între membrii comunităţilor locale, un principiu etic foarte important în dezvoltarea turistică durabilă. În acest context, întelegerea mecanismelor de funcţionare a ecoturismului şi a locului său în procesul dezvoltării durabile oferă elementele necesare elaborării unui ansamblu de măsuri viabile, capabil să stimuleze dinamica acestuia. Creşterea sa generează numeroase efecte, în general pozitive, asupra economiei şi societăţii, dar şi negative, în special asupra mediului natural, reclamând o viziune durabilă asupra dinamicii acestuia ca necesitate a protejării bogaţiilor naturale, sociale şi culturale şi a satisfacerii nevoilor turiştilor şi comunităţilor locale.

Motivaţia alegerii temei referatului şi delimitarea spaţială : am ales acest subiect datorită faptului că am beneficiat de o mobilitate Erasmus LLP de 3 luni (01.02.-30.04.2011) la Universitatea din Huelva (Spania) - timp în care am luat contact cu ecoturismul practicat în sud-vestul Andaluziei (regiunea Huelva).

II. Definirea conceptelor esenţiale

Activităţi ecoturistice – activităţile incluse într-un sejur ecoturistic cu scopul de a antrena turiştii şi care sunt coordonate de un ghid (interpret)

Servicii ecoturistice – servicii de transport, cazare, alimentaţie, ghizi, care au un impact minim asupra mediului biologic şi cultural local şi promovează o mai bună înţelegere a acestuia.

Ecoturismul – ”este călătoria responsabilă faţă de mediu în zone naturale relativ nealterate, cu scopul

aprecierii naturii (şi a oricăror atracţii culturale trecute şi prezente), care promovează conservarea, are un impact negativ scăzut şi asigură o implicare socio-economică activă şi aducătoare de beneficii pentru populaţia locală.” (Uniunea Mondială pentru Conservare,1996).

– trebuie să indeplinească urmatoarele criterii:

• parte din venituri şi acţiuni direcţionate spre conservarea naturii şi a zonelor protejate;

• marea parte din veniturile de pe urma turismului rămân populaţiei locale;

• caracter educativ atât pentru turişti dar şi pentru localnici;

• minimalizarea influenţei negative asupra mediului.

Condiţii: - zona trebuie să aibă un înalt potenţial natural (adesea zone/arii protejate);

- trebuie să existe o cerere turistică.

Cine sînt ecoturiştii şi ce îşi doresc ? (Organizatia Mondiala a Turismului, 2002)

- Au vârste cuprinse între 30-59 ani;

- Au o educaţie peste medie, în general universitară;

- Au venituri peste medie.

Ecoturiştii doresc:

- Servicii de calitate;

- Ghizi locali profesionişti;

- Grupuri mici (max. 15 pers.);

- Programe educative;

- Mâncare gustoasă şi de calitate, bazată pe produse locale;

- Zone liniştite, neaglomerate;

- Cazare de calitate, însă nu de lux, curată;

- Conservarea naturii (o parte din banii lor să meargă direct sau indirect spre conservarea naturii).

Principiile ecoturismului :

1. Focalizare pe zone naturale

Ecoturismul se axează pe experienţa directă şi personală în natură, se desfaşoară în cadrul naturii şi se bazează pe utilizarea ei, respectiv a caracteristicilor geomorfologice, biologice, fizice şi culturale ale acesteia. Prin urmare accentul pe zona naturală este esenţial în planificarea, dezvoltarea şi managementul ecoturismului.

2. Interpretarea produsului ecoturistic

Ecoturismul oferă posibilităţi de experienţe în natură ce duc la o mai bună înţelegere, apreciere şi bucurie de a descoperi şi ocroti natura şi cultura tradiţională locală, atât pentru vizitatori, cât şi pentru comunitatea locală. Totodată, la nivelul destinaţiei şi al produselor ecoturistice, este important să se creeze oportunitatea ca membrii comunităţilor locale să aibă acces la informaţiile şi interpretarea oferite în cadrul programului ecoturistic dezvoltat în zonă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ecoturismul in sud-vestul Andaluziei (regiunea Huelva).doc

Bibliografie

P. Nistoreanu (coord.), Ecoturism şi turism rural, Editura ASE, Bucureşti, 2003
Florina Bran; Tamara Simon; P. Nistoreanu, Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti, 2000
Internet :
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=65&idb=
http://www.andalucia.com/environment/protect/sierradearacena.htm
http://huelvapedia.wikanda.es/wiki/Huelvapedia:Acerca_de

Alte informatii

Ecoturismul în sud-vestul Andaluziei" (regiunea Huelva)