Elaborarea unor Masuri de Refacere Ecologica a Solurilor in Judetul Salaj

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Elaborarea unor Masuri de Refacere Ecologica a Solurilor in Judetul Salaj.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berca Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Ecologie, Agronomie, Merceologie

Extras din document

Elaborarea unor masuri de refacere ecologica a solurilor in Judetul Salaj

Introducere

S

olul este partea superioară, afânată, a litosferei, care se află într--continuă evoluţie sub influenţa factorilor pedogenetici, reprezentând stratul superficial al Pământului în care se dezvoltă viaţa vegetală. Stratul fertil al solului conţine nutrienţi şi este alcătuit din humus şi din loess. Un sol lipsit de -cantitate suficientă de nutrienţi de numeşte oligotrofic.

Solul, în decursul timpului poate suferi diferite procese care îi pot afecta structura şi calitatea, aceste procese pot fi de natură fizică, chimică sau biologică, fiecare dintre acestea având -influenţă pozitivă sau negativă asupra sa.

Fondul funciar

Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar. Acesta reprezintă totalitatea suprafeţelor de teren aflate între graniţele unei unităţi administrativ teritoriale.

Categoria de soluri cu ponderea cea mai mare în totalul fondului funciar este cea agricolă, iar în cadrul acesteia, cea arabilă.

Repartiţia solurilor din judeţul Sălaj pe categorii de folosinţă

Conform datelor furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Sălaj, suprafaţa totală a judeţului Sălaj este de 240.561 ha, din care suprafaţa cu utilizare agricolă este de 240.304 ha, repartizată pe categorii de folosinţă după cum urmează:

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Sălaj, în perioada 1999-2007

Nr.

crt. Categoria

de folosinţă Suprafaţa (ha)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Arabil 117692 123574 123540 122669 121207 121381 121362 121364 121369

2. Păşuni 77245 77078 77186 77475 78033 78594 78307 78480 78618

3. Fâneţe şi

Pajişti

naturale 31574 32023 31559 32211 33436 34098 33497 33795 33640

4. Vii 2837 2715 2539 2575 2465 1832 1906 1971 2621

5. Livezi 2886 5097 5059 4690 4135 4040 4042 4082 4056

TOTAL AGRICOL 229392 240487 239883 239630 239276 239960 239973 240304 240304

Tabel 5.2.1.1

Evoluţia suprafeţelor agricole pe categorii de folosinţă scoase din circuitul agricol în perioada 1999 -2007, conform datelor furnizate de OCPI se prezintă astfel :

Nr. Crt.. Anul Categoria de folosinţă Total

Arabil Păşuni Fâneţe Vii Livezi

1 1999 0,35 1,32 0,55 0 0 2,22

2 2000 2,74 0 0,01 0 0 2,75

3 2001 0,57 3,90 0,06 0 0 4,53

4 2002 4,49 22,0 0,01 0 0 26,50

5 2003 0,70 0 0 0 0 0,70

6 2004 10,58 0,40 0 0 0 10,98

7 2005 1,33 1,21 0 0 0,03 2,57

8 2006 5,17 0,14 0,11 0,06 0,25 5,73

9 2007 27,14 14 0,55 0,08 1,25 43.02

Tabel 5.2.1.2

Suprafaţa scoasă din circuitul agricol, în anul 2007, în judeţul Sălaj, conform datelor obţinute de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj, este de 43,02 Ha. Această suprafaţă reprezintă terenurile ocupate de construcţii, în general locuinţe, construcţii industriale, anexe la exploataţiile agricole, balastiere, şi de asemenea terenurile agricole care nu au mai fost cultivate, proprietarii renunţând la cultivarea acestora, datorită costurilor ridicate pentru înfiinţarea culturilor.

În anul 2007, suprafaţa arabilă cultivată, în judeţul Sălaj, conform datelor obţinute de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a fost cultivată în principal cu următoarele tipuri de culturi:

-cereale pentru boabe - 47.194 ha

-plante oleaginoase - 3.483 ha

-cartof - 6.555 ha

-legume - 3.447 ha

-plante pentru nutreţ - 27.535 ha

-plante pentru producerea de seminţe - 1 ha

-câmpuri experimentale - 157 ha

-căpşuni - 12 ha

Conform datelor primite de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, evoluţia şeptelului, în judeţul Sălaj, în perioada 1999-2007, este prezentată în tabelul următor:

Dinamica şeptelului în perioada 1999-2007, în judeţul Sălaj

Nr. crt. Categorii

de animale Efective (nr. de capete)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Bovine total 62555 55673 52406 52611 55897 51229 46844 43813 36411

2. Vaci lapte 31325 24735 23656 23900 23552 21084 21484 21266 20948

3. Alte bovine (bubaline) 14914 13644 13212 14624 14326 12656 9038 8812 8659

4. Ovine total 115557 120550 110472 93115 93027 103031 133084 181926 188262

5. Caprine 12416 11896 11326 10251 9580 10120 10803 10287 10229

6. Porcine 103456 80039 73762 74836 82392 67058 67879 68512 67951

7. Păsări total 852332 798759 755335 758721 778524 858221 1195000 827671 770914

8. Găini ouătoare 532416 505734 483319 428721 491835 482041 527800 520209 520349

9. Cabaline 12352 11478 11348 11516 11559 12310 11631 10856 9475

10. Animale blană 15881 15281 15014 16860 13211 17614 12527 11121 11925

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea unor Masuri de Refacere Ecologica a Solurilor in Judetul Salaj.doc