Energia Regenerabila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Energia Regenerabila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1.Generalităţi
2. Importanţa folosirii surselor de energie regenerabile
3.Clasificarea pompelor de căldură
4.UTILIZAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA CLĂDIRILOR
5 STUDIU DE OPORTUNITATE: MONTAREA UNUI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE
PENTRU O CLĂDIRE CU UN NECESAR ANUAL DE 48,8 kWh PENTRU ÎNCĂLZIRE SI
3,8 kWh PENTRU RĂCIRE
6. CONCLUZII

Extras din document

1.Generalităţi

Unul din principalele obiective ale politicilor energetice mondiale este reducerea consumului de combustibil fosil. În această ordine de idei, folosirea surselor regenerabile de energie, pentru încălzirea locuinţelor, este un obiectiv interesant care are ca scop, în contextul dezvoltării durabile, creşterea siguranţei în alimentarea cu energie, protejarea mediului înconjurător şi dezvoltarea la scară comercială a tehnologiilor energetice viabile.

Instalaţiile termice care folosesc surse de energie regenerabile sunt, în prezent, o soluţie bună pentru o energie ieftină şi relativ curată. Deoarece energiile regenerabile nu produc emisii poluante prezintă reale avantaje pentru mediul mondial şi pentru combaterea poluării locale. Obiectivul principal al folosirii energiilor regenerabile îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pompa de căldură este un echipament cu funcţionare bazată pe energia regenerabilă, care preia o parte din energia solară înmagazinată în sol, apă şi aer şi prin intermediul unui circuit frigorific o transferă sistemului de încălzire.

Pompa de căldură este un echipament modern care practic transferă căldură dintr-un loc, numit sursă, într-un sistem de încălzire centrală, utilizând doar o mică cantitate de energie electrică. Cele mai multe pompe de căldură folosite astăzi, transferă această căldură de la o sursă (aer, apă, sol) cu temperatură mai mică, într-un sistem, la o temperatură mai mare. Sistemul de functionare al acesteia consta in preluarea caldurii din natura, mai exact a energiei solare, inmagazinata in pamant, printr-un sistem de conducte, si transformarea acesteia, cu ajutorul unui compresor, in energie termica. Pompa de caldura trebuie sa foloseasca putina energie, necesara doar pentru actionarea compresorului. Pe parcursul anului ,desi temperatura exterioara variaza considerabil de la un anotimp la altul, temperatura din interiorul solului ramane relativ constanta. Deci pamantul are capacitatea de a absorbi si de a stoca energia termica. Deoarece pompele de caldura folosesc caldura din mediul inconjurator, sunt considerate a fi o sursa de "energie regenerabila" in Elvetia, Tarile de Jos, Danemarca, Finlanda si Norvegia, fapt pentru care sunt foarte des utilizate

2. Importanţa folosirii surselor de energie regenerabile

Sursele fosile posedă proprietăţi foarte folositoare care le-au făcut foarte populare în ultimul secol.Din nefericire, sursele fosile nu sunt regenerabile. Mai mult decât atât, acestea sunt responsabile de emisiile de CO2 din atmosferă, care sunt dăunătoare unui climat ecologic.

În anul 2000, ponderea surselor regenerabile în producţia totală de energie primară pe plan mondial era de 13,8 %. Din analiza ratelor de dezvoltare din ultimele trei decenii se observă că energia produsă din surse regenerabile a înregistrat o creştere anuală de 2%.

Prin schimbul natural dintre atmosferă, biosferă şi oceane pot fi absorbite circa 11 miliarde de tone de CO2 din atmosferă (sau 3 miliarde de tone echivalent carbon), ceea ce reprezintă circa jumătate din emisiile actuale ale omenirii. Aceasta a condus la o creştere permanentă a concentraţiei de CO2 din atmosferă de la 280 de ppm înainte de dezvoltarea industrială la 360 ppm în prezent.

Estimând că la sfârşitul acestui secol populaţia globului va atinge circa 10 miliarde de locuitori, în condiţiile unor drepturi de emisie uniforme pentru intreaga populaţie, pentru a nu depăşi concentraţia de CO2 de 450 ppm în atmosferă, ar fi necesar ca emisiile pe cap de locuitor să se limiteze la 0,3 tone C/locuitor, ceea ce pentru ţările dezvoltate reprezintă o reducere de 10 ori a actualelor emisii de gaze cu efect de seră.

Prognoza consumului de energie primară realizată de Consiliul Mondial al Energiei pentru anul 2050, în ipoteza unei creşteri economice de 3 % pe an, fără o modificare a tendinţelor actuale de descreştere a intensităţii energetice şi de asimilare a resurselor energetice regenerabile, evidenţiază un consum de circa 25 Gt de emisii poluante, din care 15 Gt de emisii poluante provin din combustibilii fosili. Pentru a se păstra o concentraţie de CO2 de 450 ppm, ceea ce reprezintă circa 6 Gt carbon, cantitatea maximă de combustibili fosili utilizabilă nu trebuie să depăşească 7 Gt de emisii poluante, rezultând un deficit de 18 Gt de emisii poluante care ar trebui acoperit din surse nucleare şi surse regenerabile. Rezultă că pentru o dezvoltare energetica durabilă nu ar trebui să se depăşească la nivelul anlui 2050 un consum de 13-18 Gt de emisii poluante, acoperit din combustibili fosili 7 Gt de emisii poluante, din nuclear 2-3 Gt de emisii poluante şi restul de 4-9 Gt de emisii poluante din resurse regenerabile.

Pentru atingerea acestui obiectiv ambiţios, propus de ţările Uniunii Europene, de a reduce de patru ori emisiile la orizontul anului 2050, se estimează o puternică “decarbonizare” a sistemului energetic, prin apelare atât la energia nucleară, dar mai ales la sursele regenerabile de energie.

Este evident că pe termen mediu sursele regenerabile de energie nu pot fi privite ca alternativă totală la sursele convenţionale, dar este cert că, în măsura potenţialului local, datorită avantajelor pe care le au (resurse locale abundente, ecologice, ieftine, independente de importuri), acestea trebuie utilizate în complementaritate cu combustibilii fosili şi energia nucleară.

Fisiere in arhiva (1):

  • Energia Regenerabila.docx