Energia Vantului

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Energia Vantului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 23 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Ecologie, Energetica

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I : 1.1. Energii regenerabile 7
1.2. Clasificare 8
1.3. Energia vantului in Romania 12
Capitolul II : 2.1. Turbinele de vant 14
2.2. Clasificare 15
2.3. Scurt istoric 16
2.4. Turbinele cu ax orizontal 18

Extras din document

INTRODUCERE

In sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii siguranţei in alimentarea cu energie a consumatorilor, iar in cadrul acestei cerinţe sursele regenerabile de energie oferă o soluţie viabila, inclusiv aceea de protecţie a mediului înconjurător.

Siguranţa alimentarii cu energie a consumatorilor din statele membre ale Uniunii Europene este asigurata in mod obligatoriu prin luarea in considerare a importurilor, in condiţiile liberalizării pieţei de energie si in conformitate cu nevoia stringenta de atenuare a impactului asupra mediului climatic planetar.

Obiectivul strategic propus in Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara consta in dublarea, pana in anul 2010, a aportului surselor regenerabile de energie al tarilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie sa crească de la 6% la 12% din consumul total de resurse primare.

In România , ponderea surselor regenerabile de energie in consumul total de resurse primare , in anul 2010, urmează sa aibă un nivel de circa 11%, iar in anul 2015 de 11,2%. Totodată , in Cartea Alba pentru o Strategie Comunitara si Planul de acţiune " Energie pentru viitor: sursele regenerabile ", elaborata in anul 1997 in cadrul Uniunii Europene, este conturata strategia " Campaniei de demarare a investiţiilor ". In " Campania de demarare a investiţiilor " se urmăreşte realizarea , pana in anul 2003, a unor obiective principale, astfel:

- 15 milioane m2 colectoare solare pentru producerea de apa calda;

- 1 milion unitati energetice de tip fotovoltaic;

- 10.000 MW in aerogeneratoare cu turbine eoliene;

- 10.000 MWt in instalaţii energetice de cogenerare cu combusibil pe baza de biomasa;

- 1 milion gospodarii individuale cu încălzire asigurata din resurse energetice pe baza de biomasa;

- 1.000 MW in instalaţii energetice cu producere de biogaz;

- 5 milioane tone bio-combustibili lichizi;

- 100 comunitati umane izolate (aşezări locale) al căror necesar de energie se asigura din surse regenerabile.

In Cartea Verde " Spre o strategie europeana pentru siguranţa in alimentarea cu energie " se precizează ca sursele regenerabile de energie pot contribui efectiv la creşterea resurselor interne, ceea ce conferă acestora o anumita prioritate in politica energetica.

Programul de acţiune " Energie inteligenta pentru Europa " consta in promovarea implementării strategiei înscrise in Cartea Verde. In cadrul acestei iniţiative , Programul "ALTENER" (cu un buget estimat de circa 86 milioane EURO) urmăreşte accelerarea procesului de valorificare a potenţialului energetic al surselor regenerabile.

In "Directiva 2001/77/EC", din 27 septembrie 2001, privind "Promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile, pe piaţa unica de energie", se stabileşte obiectivul strategic privind aportul surselor regenerabile in consumul total de resurse energetice primare, care trebuie sa fie de 12%, in anul 2010.

Principalele direcţii de acţiune înscrise in "Directiva 2001/77/EC" constau in:

- creşterea gradului de valorificare a surselor regenerabile de energie in nivelul productiei de energie electric a si termic a;

- stabilirea unei cote - ţinta pentru fiecare tara privind consumul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie;

- adoptarea de proceduri adecvate pentru asigurarea finanţării investiţiilor in domeniul surselor regenerabile de energie;

- accesul garantat si prioritar la reţelele de transport si distribuţie de energie;

- simplificarea si adecvarea procedurilor administrative de implementare a proiectelor de exploatare a surselor regenerabile;

- garantarea originii energiei produse pe baza de surse regenerabile de energie

Fisiere in arhiva (2):

  • Energia Vantului
    • Cuprins.doc
    • energia vantului.doc

Alte informatii

despre energii regenerabile , energia vantului in special