Epurarea Mecanica a Apei

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 6898
Mărime: 3.06MB (arhivat)
Cost: 4 puncte
ATESTAT CLASA XII PROFIL PROTECTIA MEDIULUI

Cuprins

INTRODUCERE-ARGUMENT 2

CAP. 1 STAREA DE CALITATE A APELOR 4

Efectul unor poluanţi asupra apelor, florei,

faunei şi a omului 5

CAP. 2 EPURAREA MECANICĂ 12

Separarea gravitaţională 14

Reţinerea pe grătare şi site 21

Schema de epurare mecanică 23

CONCLUZII 26

BIBLIOGRAFIE 27

ANEXELE 1, 2, 3

Extras din document

INTRODUCERE - ARGUMENT

Deşi apa este abundentă pe Pământ, deoarece aproape 97% din aceasta conţine sare nu este potrivită pentru consum uman sau pentru scopuri industriale. Din cele 3% rămase, două treimi sunt sub formă de gheaţă şi zăpadă şi doar 1% este apă dulce. Din apa dulce, aproximativ 98% este apă freatică şi 2% apă de suprafaţă. Astfel, din cantitatea totală de apă de pe Pământ, doar 0,02% este disponibilă în lacuri şi ape curgătoare. Din acest motiv, o resursă atât de limitată este foarte preţioasă şi impune conservarea sa.

Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe şi variate, în funcţie de natura şi concentraţia substanţelor impurificatoare. Rezolvarea acestor probleme ridicate de poluarea apei se realizează prin tratare, prin care se asigură condiţiile necesare pentru consum.

Caracteristica resurselor de apă, prin care nu întreaga cantitate folosită în procesele de producţie se consumă efectiv, face ca o parte importantă să fie restituită în surse, cu parametrii calitativi deterioraţi, care la rândul lor reprezintă resurse de apă pentru utilizatării din aval.

Gospodărirea apelor uzate industriale în România este departe de a fi satisfăcătoare, impunând măsuri de reabilitare şi dezvoltare.

Problemele cauzate de apele uzate trebuie rezolvate printr-o strategie integrală de prevenire a poluării, bazată pe tehnologii moderne, nepoluante. Se impune folosirea pe scară largă a principiului prevenirii pentru controlul substanţelor poluante cu risc ridicat asupra sănătăţii umane.

Orice metodă de epurare a apelor uzate este o modalitate de combatere a poluării, prin două grupe mari de operaţii successive:

- Reţinerea sau neutralizarea substanţelor nocive sau valorificabile conţinute în apele uzate,

- Prelucrarea substanţelor rezultate din prima operaţie, reprezentate prin nămoluri.

De aici reiese şi importanţa studierii aspectelor teoretice şi practice implicate de epurarea mecanică a apelor uzate.

CAPITOLUL 1

STAREA DE CALITATE A APELOR

Una dintre sarcinile prioritare ale actualei civilizaţii o reprezintă cunoaşterea şi protecţia calităţii apelor. Calitatea cursurilor de apă, a apelor stătătoare, maritime şi a celor subterane este o consecinţă a perturbării echilibrelor naturale de către om ca urmare a activităţilor desfăşurate de către acesta. În acest context, protecţia calitătii apelor presupune evaluarea impactului antropic şi gospodărirea judicioasă a resurselor de apă.

Reducerea impactului asupra receptorilor de apă uzată poate fi realizat numai prin reducerea cantităţilor de poluanţi eliberaţi în receptori odată cu reintegrarea apelor uzate în resursele naturale de apă. Operaţia este cunoscută sub termenul generic de epurare şi reprezintă un ansamblu concertat de procese fizico-chimice şi biologice menite să reducă conţinutul de poluanţi din masa de apa uzată.

Activitatea de epurare poate fi clasificată în funcţie de actorul procesului. Astfel, se distinge un fenomen natural de epurare al apelor (autoepurare) şi unul de epurare propriu-zisă, artificial.

Preview document

Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 1
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 2
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 3
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 4
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 5
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 6
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 7
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 8
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 9
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 10
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 11
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 12
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 13
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 14
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 15
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 16
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 17
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 18
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 19
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 20
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 21
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 22
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 23
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 24
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 25
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 26
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 27
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 28
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 29
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 30
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 31
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 32
Epurarea Mecanica a Apei - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Epurarea Mecanica a Apei
    • anexa epurare mecanica.doc
    • atestat epurarea mecanica.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Deșeurilor din Mase Plastice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE, SCURT ISTORIC Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870...

Epurarea Apelor Uzate

CAPITOLUL I GENERALITATI Apa constituie un element fundamental al mediului natural deoarece fără ea viaţa pe Pământ este de neconceput. Calitatea...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Procese de Epurare Biologică și Nitrificare pentru Epurarea Apelor Uzate Industriale

1. Introducere 1.1. Scurt istoric şi evoluţie Pe fondul activităţii antropogene extinse în prezent există o deosebire calitativă şi principială...

Proiectarea Unei Statii de Epurare a Apelor Uzate

1. Introducere Epurarea apelor reprezinta totalitatea operatiilor efectuate pentru diminuarea continutului de poluanti, astfel incat...

Ape Uzate de la Fabricarea Berii

I. Consideraţii privind calitatea apelor reziduale In prezent factorul ecologic, de obicei, se asociază cu procesele negative ce au loc în mediul...

Indicatori Chimici Ape Naturale

ARGUMENT În natură, apa este cea mai răspândită substanţă compusă şi se găseşte in toate cele trei stări de agregare, dar mai ales în stare...

Reciclarea Deșeurilor

„ Nimic nu se pierde , nimic nu se câştigă , totul se transformă „ ( Lavoisier ) În urma unor studii efectuate , s-a demonstrat că fiecare...

Ai nevoie de altceva?