Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 4498
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA TEHNOLOGIA “GHEORGHE ASACHI” IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL MEDIULUI

Cuprins

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 4

GLOSAR 5

1. Informaţii generale asupra unităţii producătoare 6

1.1 Denumirea unităţii de producţie 6

1.2 Obiectiv de activitate 6

1.3 Amplasament 6

1.4 Produse 7

1.5 Personal 8

1.6 Alte informaţii 9

2. Tehnologia fabricaţiei 10

2.1 Descrierea procesului tehnologic şi a etapelor sale 10

2.2 Elaborarea schemei bloc 11

2.3 Bilanţ de materiale 12

3. Politica de mediu a organizației 13

3.1 Importanța politicii de mediu 13

3.2 Conținutul politicii de mediu 13

3.3 Adaptarea politicii de mediu la specificul organizației 14

3.4 Implementarea politicii de mediu 14

3.5 Declararea politicii de mediu 15

4. Analiza de mediu (metoda MERI) 17

5. Stabilirea obictivelor și țintelor 20

6. Costuri si beneficii 23

CONCLUZII 25

BIBLIOGRAFIE 26

PĂRERI PERSONALE 27

Extras din document

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Scopul documentației realizate a fost acela de a verifica posibilitatea implementării unui Sistem de Management de Mediu (SMM) unei intreprinderi, precum S.C. DONAU CHEM S.R.L, intreprindere ce are ca profil de desfășurarea a activității producerea de îngrășăminte chimice si produse azotoase.

Obiectivele avute în vedere pentru realizarea documentației au fost verificarea respectarii de catre intreprindere a unor standarde privind managementul și asigurarea calității precum ISO 9001, dacă funcționeaza in cadrul unei autorizații de mediu, descrierea tehnologiei de fabricație acidului azotic prin procesul GIAP, elaborarea schemei bloc și bilantului de materiale, dacă intreprinderea prezintă o politica de mediu si dacă aceasta a fost implementată.

De asemeni s-a realizat și o analiza de mediu asupra poluanților eliberați din procesul de obținerea a acidului azotic diluat prim metoda Matricii de Evaluare Rapida a Impactului (MERI), precum și prezentarea unor serii de măsuri ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor și țintelor politicii de mediu și estimarea unor perioade si termene în decursul cărora acestea vor fi realizate fiind necesar și numirea unor responsabili din cadrul organizației intreprinderii pentru ca acestea sa fie realizate.

Pentru realizarea documentației în vederea verificarii posibilității de implementare a unui Sistem de Management de Mediu (SMM) a fost necesară consultarea standardelor SR EN ISO 14001:2005 și SR ISO 14005:2005.

În cele din urmă au fost prezentate avantajele și dezavantajele implementarii unui Sistem de Management de Mediu (SMM) intr-o intreprindere.

Scopul implementării unui Sistem de Management de Mediu (SMM) într-o societate este acela de a optimiza producția, de a îmbunătăți imaginea firmei pe piață, de a asigura o producție durabilă, reducerea consumurilor de materii prime, emisii, deşeuri, zgomot, utilizării energiei şi impactului asupra ecosistemelor,creșterea eficienței personalului prin motivare și implicare.

GLOSAR

1. Aspect de mediu - element al activităților, produselor sau serviciilor unei organizații care poate interacționa cu mediu

2. Obiectiv de mediu - țel general de mediu în concordanță cu politica de mediu, pe care o organizație și-l propune să-l atingă

3. Obiective specific de mediu - cerințe detaliate de performanțe cuantificate daca este posibil, aplicate ansamblului sau une părți a organizației ce rezultă din obiectivele generale de mediu și care trebuie stabilite și îndeplinite pentru atingerea acestor obiective.

4. Organizație - companie, societate comercială, firme, intreprindere, autoritate sau instituție parte sau combinație a acestora, publică sau particulară, cu răspunderi limitate sau orice alt fel de statut juritic, cu propria sa structura funcțională și administrativă

5. Politica de mediu - un sistem integru al priorităților și obiectivelor , al metodelor și instrumentelor de atingere ale acestora care este direcționat spre asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului.

6. Sistem de management de mediu - partea sistemului de management a unei organizații, utilizat pentru a dezvolta și implementa politica sa de mediu și a gestiona aspectele de mediu.

7. Sistem de management - ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune prin care se stabilesc politica și obiectivele de mediu și prin care se realizează acele obiective.

8. Țintă de mediu - ceriță detaliată de perforamnțe aplicabile goranizației sau a unei părți a organizației care rezultă din obiectivele de mediu și care trebuie stabilită și îndeplinită pentru atingerea acestor obiective.

Capitolul 1 INFORMAŢII GENERALE ASUPRA UNITĂŢII PRODUCĂTOARE

1.1 Denumirea unităţii de producţie

S.C DONAU CHEM S.R.L Turnu Măgurele

1.2 Obiectiv de activitate

Fabricarea îngrăşămintelor chimice şi produselor azotoase conform Cod CAEN: 2415

1.3 Amplasament

S.C DONAU CHEM S.R.L îşi desfăşoară activitatea în România, în judeţul Teleorman, oraşul Turnu Măgurele cu adresa Strada Portului numărul 1.

Vecinătăţile platformei industriale S.C. DONAU CHEM S.R.L. sunt:

- la nord – fabrica de brichetare şi UVCP la distanţa de 3 km şi de asemeni în aceeaşi directive oraşul Turnu Măgurele la distanţa de 5 km;

- la sud – fluviul Dunărea la distanţă de 100 m, Portul industrial Turnu Măgurele şi la 1,5 km localitatea Nikopolu (Bulgaria);

- la est – satul Poiana la distanţa de 4 km, comuna Ciuperceni la distanţa de 6 km;

- la vest – comuna Islaz la distanta de 6 km

S.C. DONAU CHEM S.R.L. este amplasată într-o zonă eminamente agricolă în Lunca Dunării, la 5 km de Municipiul Turnu Măgurele, fiind deservită de Portul Industrial Turnu Măgurele şi are acces la CFR şi reţeaua de drumuri naţionale.

Preview document

Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 1
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 2
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 3
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 4
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 5
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 6
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 7
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 8
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 9
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 10
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 11
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 12
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 13
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 14
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 15
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 16
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 17
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 18
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 19
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 20
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 21
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 22
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 23
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 24
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 25
Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Posibilitatii de Implementare a Unui Sistem de Management de Mediu in Activitatea de Recuperare a Gazelor Nitroase prin Oxidare si Absorbtie cu Obtinerea Acidului Azotic Diluat.doc

Alții au mai descărcat și

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?