Exploatarea irationala a resurselor naturale si schimbarilor climatice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Exploatarea irationala a resurselor naturale si schimbarilor climatice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lucia Moroșan-dănilă

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

Rezumat 3
I. INTRODUCERE 3
II. Pericolele supraexploatării 4
III. Măsuri de adaptare posibile și recomandări 4
Măsuri de adaptare posibile și recomandări 5
Recomandări prioritare: 5
IV. CONCLUZII 6
Eficiență și creștere economică 6
V. BIBLIOGRAFIE 7

Extras din document

Rezumat

Creșterea economiei mondiale și sporirea populației globale au ca rezultat consumul rapid al resurselor naturale ale Pământului. Resurse precum apa, solul, aerul curat și serviciile ecosistemice sunt vitale pentru sănătate și pentru calitatea vieții, însă sunt disponibile doar în cantități limitate. Concurența tot mai mare pentru anumite resurse va duce la deficite și la creșterea prețurilor, ceea ce va afecta economia. Resursele trebuie să fie gestionate mai eficient pe durata întregului ciclu de viață, de la extracție, transport, prelucrare și consum până la eliminarea deșeurilor. Eficiența utilizării resurselor înseamnă să producem mai multă valoare cu mai puține resurse și să ne schimbăm obiceiurile de consum. Aceasta va limita riscul apariției de deficite și va menține impactul asupra mediului în limitele naturale ale planetei. Este un principiu general care se aplică tuturor resurselor naturale, de la alimente, lemn și biodiversitate până la energie, metale, sol, apă, minerale, atmosferă și pământ. Creșterea eficienței utilizării resurselor în Europa reprezintă un mijloc prin care obiectivele de politică economică, socială și de mediu se pot atinge mai ușor, mai sigur și cu costuri mai mici.

I. INTRODUCERE

Este necesar să folosim resursele limitate ale Pământului într-un mod mai sustenabil. Societatea noastră se bazează pe metale, minerale, combustibili, apă, lemn, sol fertil și aer curat, care constituie în egală măsură factori vitali pentru menținerea funcționării economiei noastre. Am folosit aceste resurse limitate mult mai repede decât se pot ele reface, iar dacă nu ne schimbăm modul de abordare, pot apărea penurii semnificative.

Este recunoscut faptul că Schimbările Climatice reprezintă o provocare prioritară, cu care se confruntă umanitatea în secolul 21 și care nu mai ține de viitorul îndepărtat. Unele dintre consecințele Schimbărilor Climatice - frecvența sporită și intensitatea mai mare a calamităților naturale - este deja resimțită. Pentru Republica Moldova, aceasta a însemnat mai recent seceta dezastruoasă din anul 2007 și inundațiile devastatoare din 2008. Realitatea este că, deși toate țările sunt și vor fi afectate de Schimbările Climatice, statele în curs de dezvoltare vor suferi cel mai mult. Acestea sunt mai vulnerabile la efectele adverse, au mai puține resurse pentru adaptare și pentru recuperarea pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice extreme, iar condițiile de viață în aceste țări depind, în general, mai mult de mediul înconjurător. Ca rezultat, Schimbările Climatice prezintă un pericol serios pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, pe care și le-a asumat Republica Moldova. În același timp, Schimbările Climatice pot genera oportunități pentru transformarea economiei, oferind o durabilitate mai mare și pavând astfel drumul spre reducerea sărăciei și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului

II. Pericolele supraexploatării

În lipsa unei gestionări responsabile, există un risc real să se producă schimbări ireversibile ale ecosistemelor. Un exemplu este reducerea dramatică a rezervelor de cod din Oceanul Atlantic, în largul coastei Canadei, în anii ’90. Exploatarea părții mai adânci a rezervelor de către traulere de adâncime a avut ca rezultat o creștere substanțială a capturilor, urmată de o scădere abruptă. Ca urmare a absenței unor decizii de guvernanță eficiente și oportune, zeci de mii de persoane și-au pierdut sursa de venit, comunitățile locale confruntându-se cu enorme costuri umane și materiale, iar rezervele de cod nu s-au refăcut nici până în ziua de astăzi.

Efectul de recul Deși multe dintre inițiativele de creștere a eficienței utilizării resurselor privesc producția, chestiunile legate de consum sunt de asemenea abordate. Se efectuează studii privind „efectul de recul” − ideea că introducerea de instrumente tehnologice și strategice menite să îmbunătățească eficiența ecologică ar putea avea efectul nedorit al creșterii consumului. De exemplu, izolarea casei cu scopul de a crește eficiența termică și de a scădea costurile încălzirii acesteia ar putea avea ca rezultat folosirea instalației de încălzire pentru o perioadă mai lungă sau la o temperatură mai mare, anulând astfel câștigul de eficiență. Existența și semnificația efectului de recul și modul în care acesta poate fi contracarat fac obiectul unei dezbateri aprinse, astfel încât este nevoie de informații suplimentare pentru clarificarea acestor aspecte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Exploatarea irationala a resurselor naturale si schimbarilor climatice.docx

Bibliografie

https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/factsheet_ro.pdf
O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor - inițiativă emblematică prevăzută în strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
Strategia în materie de biodiversitate: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon până în 2050: http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
Inițiativa privind materiile prime: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/index_ro.htm