Factori care Influenteaza Echilibrul Ecologic - Poluarea Apei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Factori care Influenteaza Echilibrul Ecologic - Poluarea Apei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicolae Neacsu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Apa.Generalităţi
2. Poluanţii apei
3. Surse de poluare a apei
4. Influenţa poluanţilor apelor asupra mediului
5. Modul de dispersie a apelor poluate
6. Efectele poluarii apelor
7. Bibliografie

Extras din document

Factori care influenţează

echilibrul ecologic

Apa, aerul şi solul sunt constituienţi ai biosferei, cunoscuţi sub denumirea de factori de mediu. În fiecare din aceştia se dezvoltă o faună şi o floră specifică pentru care trebuie să se asigure un mediu ambinat sănătos şi curat, necesar supravieţuirii. Cunoaşterea condiţiilor de viaţă, din cadrul fiecărui factor de mediu, conduce la o protecţie eficinetă a mediului. Pentru aceasta este necesar să se cunoască sursele de poluare, respective poluanţii, modul de dispersie a poluanţilor, efectele poluanţilor asupra mediului şi masurile de prevenire şi combatere a poluării factorilor de mediu pentru a crea condiţii propice vieţii pe pământ.

Poluarea apei

Apa. Generalităţi

Apa este un factor de mediu indinspensabil vieţii şi are un rol de prim ordin în apariţia vieţii pe planeta noastră pentru că:

- apa constituie factorul de care depinde productivitatea plantelor şi animalelor;

- ea intră în constituţia tuturor organismelor animale şi vegetale, toate schimburile organismului cu mediul şi implicit menţinerea vieţii acestuia petrecându-se prin intermediul apei;

- înslezneşte şi regleză procesele fizico-chimice din celule, difuzarea subsenaţelor nutritive în cellule şi ţesuturi, procesele de digestie, absorbţie, circulaţie şi hrănire ale celulelor;

- procesul de fotosinteză pe care-l îndeplinesc plantele verzi, prin care acestea sintetizează substanţă organică din săruri minerale, nu poate avea loc în afara apei;

- reglează căldura organismelor prin evaporarea la suprafaţă.

Importanţa apei pentru viaţa omului reiese şi din faptul că fără mâncare aceasta poate rezista circa 70 de zile, în timp ce fără apă nu poate trăi mai mult de 4 zile şi numai rareori 7-8 zile.

Apa în natura există sub următoarele forme: apă de suprafaţă (gheţare, mări, oceane, fulvii, râuri, lacuri) şi apă subterană (straturi acvifere şi izvoare).

Poluanţii apei

Se consideră poluanţi acele substanţe care în concentraţie suficientă pot produce un efect măsurabil asupra omului, animalelor, plantelor şi materialelor.

Dată fiind multitudinea şi varietatea surselor de poluare, precum şi numărul mare al elementelor poluante a apărut şi necesitatea unei împărţiri a lor.

a)După provenienţa şi caracterele comune se disting următoarele categorii de poulanţi:

- substanţe organice: hidrocarburi, detergenţi, pesticide etc.;

- substanţe anorganice: metale grele, azot, fosfor;

- suspensii: steril de la exploatări miniere sau din cariere, fibre de lemn şi celulorză, păr, deşeuri de carne etc.;

- substanţe radioactive: din atmosferă, în urma exploziilor nucleare, de la reactorii uzinelor nuclearo-electrice, din laboratoarele de cercetare cu izotopi radioactivi etc.;

- produse petroliere: de la foraj-extracţie, din rafinării, din uzinele petrochimice, de la transportul naval, auto şi prin conducte etc.;

- ape fierbinţi: din industrie sau centrale termoelectrice;

- microorganisme patogene: din spitale, crescătorii de animale, ştranduri, locuinţe.

b)După nautra lor pot fi:

- poluanţi fizici: substanţe radioactive, ape termale;

- poluanţi chimici: plumb, mercur, azot, fosfor, detergenţi, pesticide;

- poluanţi biologici: microorganisme.

c)După modificările pe care le produc apei, poluanţii sunt:

- poluanţi care modifică proprietăţile chimice şi/sau biologice ale apei:

- compuşi toxici anorganici: plumb, mercur, cupru, zinc;

- compuşi organici greu sau nedegradabili: pesticide, detergenţi;

- săruri organice provenite din mine sau exploatări petroliere;

- substanţe fertilizatoare: azot, fosfor;

- microorganisme: bacterii, viruşi, paraziţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Factori care Influenteaza Echilibrul Ecologic - Poluarea Apei.doc