Gestionarea Deșeurilor în România

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2831
Mărime: 20.06KB (arhivat)
Publicat de: Gheorghe Neacșu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Schileru

Cuprins

  1. CUPRINS .2
  2. INTRODUCERE.3
  3. I Date generale .3
  4. II Gestionarea deşeurilor .3
  5. 2.1. Gestionarea deşeurilor la nivel naţional.5
  6. 2.2. Gestionarea deşeurilor în Bucureşti.7
  7. CONCLUZII .8
  8. BIBLIOGRAFIE.8

Extras din referat

INTRODUCERE

Salubrizarea reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă Romania în ceea ce priveşte protecţia mediului. Aceasta se referă la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor.

Actul normativ care reglementează managementul deşeurilor a fost adoptat în anul 2000 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 (aprobată de parlament prin Legea nr. 426/2001), act normativ care include prevederile directivelor 75/442/CE despre deşeuri (amendată prin directiva nr. 91/156/EEC) si 91/689/CE despre deşeuri periculoase.

Deşi România a adoptat toate directivele necesare pentru gestionarea deşeurilor, acestea nu au fost aplicate. De aceea, în mai toate localităţile din ţară, salubrizarea e departe de a fi conformă cu normele europene.

În ceea ce priveşte reciclarea, teoretic, nimeni nu contestă importanţa acesteia, practic, însă, investiţiile private sunt puţine, iar autoritaţile nu investesc în educarea cetăţenilor. Deşi nu foarte numeroase, investiţiile private în domeniul colectării selective încep să-şi facă simţită prezenţa pe piaţă. Depozitarea rămane, însă, principala formă de eliminare a deşeurilor municipale.

1. DATE GENERALE

Salubritatea este utilitatea publică ce are în grijă curăţenia unui oraş. Activităţile acesteia sunt:

- precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, întreţinerea curăţeniei la punctele de precolectare, desfiinţarea rampelor neautorizate;

- precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase şi nepericuloase, bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii, demolări, reparaţii şi amenajări de clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

- preselectarea, organizarea reciclării deşeurilor şi valorificarea deşeurilor refolosibile.

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin intermediul unor firme de salubrizare).

În general, deşeurile urbane (stradale şi menajere) şi cele industriale se numără printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică, principalele forme de impact şi risc determinate de acestea, în ordinea în care sunt percepute de populaţie, fiind:

- modificări de peisaj şi disconfort vizual

- poluarea aerului

- poluarea apelor de suprafaţă – în cazul depozitării deşeurilor în apropierea râurilor (pe malul acestora)

- poluarea pânzei de ape freatice – prin infiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate din reacţiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate

- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ.

De aceea consiliile locale şi agenţii economici sunt obligaţi să ia o serie de măsuri cum ar fi:

o asigurarea sistemului de colectare a deşeurilor, inclusiv asigurarea etapizată a colectării selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi depozitare finală;

o dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare a deşeurilor cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a acestora;

o colectarea selectivă şi transportul la timp al întregii cantităţi de deşeuri produse pe teritoriul localităţilor;

o amenajarea unor depozite finale pentru deşeurile colectate selectiv, dimensionate corespunzător şi dotate pentru a asigura protecţia sanitară a populaţiei şi a mediului;

o interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite prin documentaţiile urbanistice;

o elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie, privind modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunostinţa acestora prin mijloace adecvate;

o orice alte măsuri şi mijloace legale pe care le consideră necesare;

o asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei locale, precum şi colaborarea contractuală cu agenţi economici, in scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestionarea deşeurilor;

o organizarea de acţiuni privind refacerea mediului.

Cu alte cuvinte, consiliile locale sunt obligate, şi trebuie să ia măsuri urgente, pentru colectarea selectivă, trebuie să implementeze colectarea selectivă la sursă a deşeurilor (ambalaje, deşeuri organice şi restul deşeurilor menajere), trebuie să ia în calcul un număr suficient de containere, pe tipuri, în funcţie de zonă şi numărul de locuitori, trebuie să creeze condiţii pentru ca întreaga cantitate de deşeuri menajere să poată fi colectată şi să nu se practice moduri de eliminare ilegale.

Opţiunile de gestionare a deşeurilor urmăresc:

o prevenirea – prin aplicarea tehnologiilor curate în activităţile care generează deşeuri;

o reutilizarea sau reciclarea deşeurilor – prin aplicarea celor mai bune practici în domeniu;

o valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei;

o eliminarea şi depozitarea – care se face de agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

Preview document

Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 1
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 2
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 3
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 4
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 5
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 6
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 7
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 8
Gestionarea Deșeurilor în România - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Gestionarea Deseurilor in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Calitatea aerului și a apei în așezările urbane

1.1 ASEZARILE UMANE – generalitati În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când...

Efectele poluanților asupra sănătăți umane

I. Argumentul: Omul, ca existenta biologica, este strans legat de mediul sau de viata. Aceasta relatie indisolubila constituie astazi unul din...

Procedee și Echipamente pentru Epurarea Apei

1. Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Stația de Tratare a Apei Pitești

ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are în...

Poluarea și Poluanții

CAPITOLUL I ~PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE~ Învelişul gazos al Pământului reprezentat de atmosfera terestră constituie unul dintre factorii...

Gestiunea deșeurilor în profil teritorial - studiu de caz - sectorul 3

INTRODUCERE De multe ori ne intrebam unde o sa ajunga planeta noastra, daca va continua acest drum liniar catre autodistrugere. Multi sunt cei...

Depozitarea Deșeurilor

ARGUMENT În prezent, deşeurile reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului. Mari cantităţi de deşeuri sunt...

Te-ar putea interesa și

Deșeuri radioactive

1.NOTIUNI GENERALE In procesul de deteriorare a mediului, un rol important il are poluarea, care se poate realiza pe cale fizica (radioactiva,...

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Calitatea mediului în orașului Măcin

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natură. Utilizând acest termen se are...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Deșeuri Periculoase

Capitolul I Definiţia şi clasificarea deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferitele stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Deșeuri din industria minieră

1. Deseu - cod, descriere. Sursa. Cantitati. Istoric 1.1. Cod si descriere România dispune de cantităti importante de resurse naturale, respectiv...

Ai nevoie de altceva?