Gospodarirea Apelor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Gospodarirea Apelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Datorita importantei de netagaduit a apei pentru viata si societate (materie prima pentru activitati productive, sursa de energie,cale de transport, factor determinant in mentinerea echilubrului ecologic), orice govern sau stat are datoria sa desfasoare activitati de gospodarire a apelor, urmarindu-se indeosebi:

- conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si asigurarea unei curgeri libere a apelor;

- protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor resurselor de apa, a malurilor si albiilor sau cuvetelor acestora;

- refacerea calitatii apelor de suprafata si subterane;

- consrevarea si protejarea ecosistemelor acvatice;

- asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei si a salubritatii publice;

- valorificarea complexa a apelor ca resursa economica si repartitia rationala si echilibrata a acestei resurse, cu mentinerea si cu ameliorarea calitatii si productivitatii naturale a apelor;

- apararea impotriva inundatiilor si oricaror alte fenomene hidrometeorologice periculoase;

- satisfacerea cerintelor de apa pentru agricultura, industrie, producere de energie, transporturi, turism;

Activitatea de gospodarire unitara, rationala a apelor se desfasoara pe 11 bazine hidrografice, ca entitati geografice indivizibile de gospodarire a resurselor de apa. In acelasi timp gospodarirea apelor trebuie sa considere ca un tot unitar apele de suparafata si subterane atat sub aspect cantitativ cat si calitativ, in scopul asigurarii dezvoltarii durabile a societatii.

Gospodarirea apelor se bazeaza pe principiul solidaritatii umane si interesului comun, realizabil prin colaborare si cooperare la toate nivelurile:administratie publica, utilizatori de apa, reprezentanti ai colectivitatilor locale si ai populatiei.

Gospodarirea resurselor de apa ale Romaniei cuprinde numeroase activitati tehnice, economice si legislative care constau in principal in urmatoarele:

a)cunoasterea resureslor de apa;

b)amenajarea bazinelor hidrografice;

c)regimul de folosire a apelor;

d)regimul de folosire si de protectie a albiilor, a malurilor si a lucrarilor de gospodarire a apelor;

e)apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructii hidrotehnice;

f)mecanismul economic din domeniul apelor;

Cunoasterea resurselor de apa

In aceasta grupa de activitati sunt cuprinse :

- cunoastrea cantitativa si calitativa a resurselor de apa ale tarii (activitate de supraveghere, observatii si masuratori asupra fenomenelor hidrometeorologice si resurselor de apa);

- prognozele privind evolutia naturala a acestora;

- efectele activitatilor antropice;

- cercetari multi disciplinare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Gospodarirea Apelor.doc