Halde de Steril din Zona Ilba

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Halde de Steril din Zona Ilba.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bud Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

LOCALIZARE :

Perimetrul de exploatare Ilba este localizat în extremitatea sud-vestică a lanţului eruptiv Oaş-Gutâi.

Amplasat pe teritoriul localităţii Ilba Handal, aparţinătoare comunei Cicîrlău.

RELIEF :

Relieful zonei Ilba Cicîrlău se compune din: conuri, cratere, platouri de lave şi aglomerate vulcanice . Se încadrează Munţilor Igniş ce se întind între Valea Săsarului şi Pasul Huta.

CLIMA :

Climă temperat moderată , precipitaţii suficiente tot timpul anului, temperatura medie a lunii celei mai calde 22°C .

HIDROGRAFIA :

Reţeaua hidrografică din zona montană este formată din două văi: Valea Cicîrlău şi Valea Ilba.

Solurile intâlnite în zona Ilba sunt : soluri brune argiloiluviale,soluri brune podzolice,stagnosolurile, aluviosolurile, pe o vegetaţie de păduri de fag în proporţie de aproximativ 70%, în amestec cu gorun şi mesteacăn de aproximativ 17%, iar pe culmile dealurilor apar asociaţii de fag cu stejar şi uneori conifere.

Din punct de vedere al geologiei în zona studiată predomină caracterul polimetalic şi aurifer fiind asociată andezitelor piroxenice.

Cele mai întâlnite minerale sunt :

- Goethit - FeOH2

- Pirită – FeS2

- Blendă – ZnS

- Galenă – Pb S

- Calcopirită – CuFeS2

- Hematit – Fe2 O3

- Marcasita – Fe2

În zona Ilba-Cicîrlău există inventariate un număr de 44 depozite de material steril, cu suprafaţa totală de 8,52 ha şi un volum de 319.000 m³.

Haldele se află amplasate la baza versanţilor şi de foarte multe ori cu partea inferioară amplasată în contact cu văile, din acest motiv, drumurile de acces la halde, pe unele porţiuni sunt distruse de apele ce se scurg de pe versanţi.

Halda Purcareţ este amplasată pe Valea Ilbei în localitate în apropierea unor locuinţe, fapt ce determină un risc foarte mare privind stabilitatea acesteia. Halda este amplasată la gura galeriei Purcareţ, care colectează apa din intreg perimetrul minier.Debitul este variabil în perioada ploioasă cu abundenţe, este depăşită capacitatea de evacuare a tuburilor din beton prefabricat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Halde de Steril din Zona Ilba.ppt

Alte informatii

FACULTATEA DE RESURsE MINERALE ŞI MEDIU