Impactul asupra Mediului a Centralelor Electrice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impactul asupra Mediului a Centralelor Electrice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anisoara Ciocan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

- Prezentare generala a fluxului tehnologic
- Identfcarea emisiilor poluante
- Caracterizarea emisiilor poluante
- Procese generatoare specifice
- Masuri de prevenire si protectie – reducere
- Legislatie si efecte
- Concluzii

Extras din document

Legislatie si efectele asupra mediului

Sectorul energetic reprezinta o sursa de poluare importanta, ca urmare a extractiei, prelucrarii si arderii combustibililor fosili. Din arderea combustibilului pentru producerea de energie rezulta circa 88% din emisiile totale la nivel national de NOx , 90% din cele de SO2 şi 72% din cantitatea de pulberi în suspensie evacuate în atmosfera, in anul 2005.

In contextul aderarii la UE a fost transpusa in legislatia romaneasca si este in curs de implementare:

- Directiva 2001/80/EC privind Instalaţiile Mari de Ardere. Au fost inventariate 174 instalaţii mari de ardere, care trebuie sa se alinieze la cerinţele comunitare in domeniu, esalonat, până in anul 2017.

- Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa in legislatia romaneasca. In aceste conditii, 20 de depozite de deseuri (halde de zgura si cenusa din industria energetica) care utilizeaza instalaţii pe baza de “hidro-transport” (transport pe baza de apa) vor trebui sa se retehnologizate în vedrea conformării cerinţelor de mediu pana in anul 2013.

Controlul poluarii industriale

- Conform Directivei IPPC 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii , toate centralele trebuie detina autorizatii integrate de mediu,

- Conform Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosfera a unor poluanti proveniti din instalatiile mari de ardere, trebuiesc realizate lucrari pentru:

- reducerea concentraţiilor de NOx din gazele de ardere prin montarea de arzatoare cu NOx redus, conform angajamentelor asumate prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE, ceea ce va conduce la o reducere a emisiilor anuale de NOx de cca.40%

- montarea sistemelor de monitorizare continua a emisiilor poluante in aer (SO2, NOx si pulberi) la toate instalaţiile mari de ardere cu putere termica mai mare de 100 MWt.

- Conform Directivei europene 1999/32/EC, incepand cu 01.01.2007, centralele pe hidrocarburi sunt oblgate sa utilizeze pacura cu continut redus de sulf, sub 1%, ceea ce ar conduce la o reducere a emisiilor anuale de SO 2 cu cca 65% , coroborat cu cresterea ponderii gazului natural in structura de combustibil utilizat.

Calitatea apei

- Directivei 76/464/ CE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic, obliga ca sa se efectueze:

- investitii pentru modernizarea instalaţiilor de tratare;

- reabilitarea si retehnologizarea sistemelor de separare a pacurii din apele uzate, precum si implementarea unui sistem integrat de masurare si avertizare a prezentei pacurii in circuitele de canalizare;

- monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor uzate.

Managementul deseurilor

- Directiva cadru nr. 75/442/EEC privind Deseurile amendata cu Directiva nr.91/156/EEC, identifica categoriile de deseuri, precum si operatiunile de gestionare, raportare, valorificare, reutilizare si eliminarea deseurilor.

- Directiva nr. 86/278/EEC privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare, se impun instalatii de deshidratare slam si depozite de slam care sa respecte cerintele de mediu.

- Directiva nr.75/439/EEC privind uleiurile uzate amendata de Directiva nr.87/101/EEC si Directiva nr.91/692/EEC, se impun gestionarea uleiurilor uzate si colectarea acestora in vederea valorificarii prin regenerare.

Este cunoscut faptul că toate tipurile de întrebuinţări ale combustibililor fosili produc emisii de CO2 ,care reprezintă în prezent cauza principală a încălzirii globale. Pentru a întreţine rolul important al combustibililior fosili în amestecul energetic, trebuie găsite şi aplicate soluţii care să reducă impactul folosirii acestora. In acest sens soluţia de capturare şi stocare a emisiilor de CO2 (CSC) va trebui aplicată corespunzător şi combustibililor fosili. Totdată actualele tehnologii de ardere a cărbunelui vor trebui înlocuite cu tehnologii curate atenuând în mod substanţial problemele de poluare locală şi fenomenul ploilor acide, prin reducerea considerabilă a emisiilor de SO2 şi NOx , pulberile în suspensie generate de centralele termice pe cărbune.

Masuri de prevenire si protectie

Eficienta energetica constituie o conditie esentiala a dezvoltarii durabile la nivel mondial, fiind pentru Romania o premisă a trecerii la economia dezvoltată de piaţă, precum şi o cerinţă imperioasă privind creşterea independenţei energetice a ţării şi reducerea poluării mediului. Cea mai importanta metoda de punere in aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie si la cresterea randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investitii in sectoarele economice in care se inregistreaza intensitati energetice si pierderi de energie ridicate.

În contextul îndeplinirii ţintelor propuse de Strategia nationala a Romaniei pentru perioada 2007-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.069/2007, si al transpunerii in legislatia nationala a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE, document ce stipuleaza rolul exemplar al sectorului public in promovarea eficientei energetice, implementarea unui Program national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009- 2010, permite punerea in aplicare efectiva a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea facturilor, efecte sociale favorabile,impuls pozitiv asupra pietei si protectia mediului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul asupra Mediului a Centralelor Electrice.doc