Impactul Transportului Auto asupra Mediului si Caile de Diminuare a Poluarii Acestuia

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Impactul Transportului Auto asupra Mediului si Caile de Diminuare a Poluarii Acestuia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 23 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Transportul joacă un rol important în dezvoltarea economico-socială a unei regiuni dar totodată este unul din cei mai importanţi poluatori ai mediului înconjurător. Efectele poluanţilor proveniţi de la autovehicule sunt la fel de grave ca şi cele ale activităţilor industriale şi acestea sunt:

- poluarea legată de circulaţia mijloacelor de transport, ca urmare a emisiilor de substanţe poluante rezultate în urma consumului de combustibil, a zgomotului şi a antrenării particulelor de praf aflate pe carosabil;

- antrenarea de pericole grave pentru om şi mediu, generate de lipsa de securitate a transporturilor de persoane şi mărfuri sau de conţinutul mărfurilor transportate (substanţe inflamabile, toxice).

Traficul se face răspunzător de eliminarea în atmosferă atât a poluanţilor gazoşi, cât şi solizi (particule), dintre care cei mai importanţi sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi volatile (COV), dioxid de sulf (SO2) şi compuşi ai plumbului (Pb).

Odată ajunşi în atmosferă, în funcţie de condiţiile meteorologice, aceşti poluanţi participă la o serie de reacţii fotochimice, care contribuie la formarea ozonului de atmosferă joasă, una din noxele cele mai periculoase, producând dificultăţi de respiraţie şi afecţiuni pulmonare.

Situaţia emisiilor din transport după regiuni:

Tabel 1. Situaţia emisiilor din transport în anul 2006 - regiunea Nord-Est

Poluanţi An Emisie

SO2 (Mg) 2006 451,59

Nox (Mg) 2006 8567,14

NMVOC (Mg) 2006 4786,93

CH4 (Mg) 2006 88,63

CO (Mg) 2006 48876,45

CO2 (Gg) 2006 927,94

N2O (Mg) 2006 26,12

Cd (kg) 2006 4,18

Cr (kg) 2006 3,75

Cu (kg) 2006 117,97

Ni (kg) 2006 4,67

Pb (kg) 2006 1804,82

Se (kg) 2006 0,69

Zn (kg) 2006 71,24

TSP (Mg) 2006 335,48

Tabel 2. Emisiile de trafic în judeţul Vrancea, în anul 2006 (tone)-regiunea Sud-Est

SO2 NOx NMCOV CH4 Pb Cu

74,335 t 290,817 t 1,64 t 1,84 t 61,87 t 1,38 t

Tabel 3. Cantităţi de emisii din transport în jud. Gorj şi Olt, anul 2006 (tone)-regiunea Sud-Vest Oltenia

Tabel 4. Principalele cantităţi de poluanţi emişi din trasportul rutier în judeţul Maramureş în anul 2006 (tone)-regiunea Nord-Vest

Tabel 5. Cantităţi de poluanţi emişi din trasportul rutier în anul 2006 (tone)

Concentraţia acestor poluanţi depinde de:

- intensitatea traficului şi tipurile de autovehicule, respectiv numărul de porniri, numărul de staţionări;

- configuraţia terenului, vânturile dominante, înălţimea şi omogenitatea clădirilor care-l mărginesc;

- condiţiile meteorologice care contribuie la despersia poluanţilor.

Situaţia actuală a României cu privire la parcul auto este că peste 70% din acesta (adică din parcul auto) este extrem de vechi, uzat atât moral cât şi tehnic, nerespectând normele tehnice prevăzute de standardele europene, acest lucru conducând la înrăutăţirea calităţii aerului în zonele urbane, în principal prin formare smog-ului (oxizi de azot şi hidrocaburi) şi a emisiilor de pulberi. Datorită faptului că în ţara noastră parcul auto este atât de vechi, ea se numără printre ţările cu cele mai învechite parcuri auto din Europa, vârsta medie a autoturismelor fiind de peste 13 ani.

Tabel 6. Evoluţia parcului auto 2002 – 2006

REGIUNE/AN 2002 2003 2004 2005 2006

Regiunea Bacău 275.202 289.504 309.412 444.042 451.786

Regiunea Galaţi 348.265 456.783 470.885 469.329 488.689

Regiunea Piteşti - - - - 311.362

Regiunea Craiova - - - - 309.800

Regiunea Timişoara 167.702 171.092 171.655 238.460 241.996

Regiunea Cluj - - - - 415.877

Regiunea Sibiu 354.695 363.146 363.483 374.671 453.973

Surse: Agenţiile Regionale Pentru Protecţia Mediului

Raportul tehnic nr. 1/2006 al Agenţiei Europene de Mediu asupra polării la nivel urban evidenţiază că poluarea aerului rezultată din traficul parcului auto îmbătrânit, care generează efecte adverse asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii factorilor de mediu (aer, sol, floră, faună). Noxele provenite din traficul auto contribuie la sporirea cantităţilor de gaze cu efect de seră, responsabile de schimbările climatice care duc, printre altele, la agravarea şi intensificarea fenomenelor meteorologice extreme.

Traficul urban reprezintă una dintre cele mai importante surse de poluare a aerului în zonele urbane, impactul emisiilor variînd în funcţie de condiţiile locale. Emisiile din trafic sunt direct legate de volumul acestuia, în gradul de uzură al autovehiculelor precum şi de tipul combustibilului utilizat, iar efectele asupra sănătăţii polpulaţiei depind semnificativ de aceste caracteristici.

În tabelul de mai jos sunt prezentate numărul de automobile - proprietate personală - pe cap de locuitori pe anumite regiuni:

REGIUNE

Automobile-proprietate personală-pe cap de locuitor

(nr. de automobile la 1000 de locuitori)

2003 2004 2005 2006

Regiunea Bacău 72,5 76,9 80,9 -

Regiunea Timişoara-

jud. Caraş Severin 173.57 178.55 168.55 169.24

Surse: Agenţiile Regionale Pentru Protecţia Mediului

Transportul rutier reprezintă o sursă mobilă de poluare chimică, situată pe primul loc din punct de vedere al gradului de poluare, care degajă în atmosferă câteva sute de tipuri de substanţe poluante, evidenţiindu-se, în mod esenţial, gazele de eşapament. Din totalul substanţelor eliminate de autovehicule în atmosferă, cele mai importante pentru acest tip de poluare atmosferică sunt:

Fisiere in arhiva (2):

  • Impactul Transportului Auto asupra Mediului si Caile de Diminuare a Poluarii Acestuia
    • PROIECT SMS.doc
    • PROIECT SMS.ppt