Implicarea ONG-ului Eco Tic in Problema Gestionarii Deseurilor

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Implicarea ONG-ului Eco Tic in Problema Gestionarii Deseurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Trica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domenii: Ecologie, Alte Domenii

Extras din document

Eco Tic (Organizatia colectiva) este o Asociatie, organizatie profesionala non-profit, independenta, neguvernamentala, cu personalitate juridica, constituita conform dispozitiilor HG 448/2005 si ale O.G.26/2000 modificata si completata.

Eco Tic este o asociaţie non-profit înfiinţată în aprilie 2006, pentru a umple vidul ce forma lipsa managementului de mediu, cu privire la colectarea, gestionarea si transportul de deseuri, inclusiv cele periculoase. Eco Tic colaborează cu autorităţile locale şi centrale, cu prestatorii de servicii în domeniul deşeurilor, precum şi cu celelalte organizaţii ale producătorilor de echipamente electrice şi electronice.

Eco Tic a introdus pentru prima dată în România, la 30 aprilie 2007, aplicarea “timbrului verde” care reprezintă, conform practicii europene, contribuţia consumatorilor la costurile implicate de colectarea şi reciclarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice. Banii colectaţi din timbrul verde asigură finantarea activitatilor de colectare şi reciclare, precum şi a celor de informare şi conştientizare a populaţiei.

Natura, cel mai simplu mod de a defini frumusetea si viata. Prin cele patru elemente ale sale, apa, aer, pamânt si foc, natura asigura mediu de viata, necesarul unei vieti de calitate, sursa de hrana si spatiu de recreere. Asa ca, haideti sa nu o poluam, haideti sa o pastram cât mai curata, cât mai pura, pentru a avea la rândul nostru o viata mai buna.

Eco Tic - organizatia colectiva are drept scop protejarea mediului inconjurator prin preluarea responsabilitatilor ce revin producatorilor sau tertilor ce actioneaza în numele lor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora. Eco Tic trebuie să îndeplinească ţintele de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare a deseurilo, aferente cotelor de piaţă deţinute de membrii şi partenerii săi, conform HG nr. 448/2005 cu respectarea obiectivelor şi priorităţilor stabilite prin Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor.

Ţintele de colectare pe care organizaţia colectivă trebuie să le atingă sunt analizate şi raportate permanent la ţinta asumată de România. Militează pentru ajustarea cât mai grabnică a performanţelor întregului sistem de colectare si acţionează proactiv pentru a preveni apariţia deşeurilor şi militează pentru reutilizarea, reciclarea şi valorificarea sub alte forme a acestor tipuri de deşeuri cu scopul de a reduce la minim cantitatea eliminată şi impactul asupra mediului şi a sănătăţii umane. De asemenea, Eco Tic sprijină toţi actorii implicaţi în ciclul de viaţă al deseurilor (producători, distribuitori şi consumatori) şi, în special, agenţii economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor să-şi îmbunătăţească performanţa de mediu.

Organizatia cooperează împreună cu autorităţile centrale şi locale, cu producătorii şi distribuitorii pentru a dezvolta şi implementa un sistem funcţional şi performant de gestionare a deseurilor. În acelaşi timp, derulează campanii de informare şi educare a consumatorilor cu privire la responsabilităţile ce le revin pentru a reduce cantitatea de deseuri şi pentru a proteja mediul.

Eco Tic este o organizatie colectiva care are drept scop protectia mediului inconjurator prin preluarea responsabilitatilor ce revin producatorilor sau tertilor , actionand in numele lor pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor. Eco Tic raporteaza catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului modul de realizare a obiectivelor referitoare la gestiunea deseurilor, in numele membrilor sai.

"Redu, refoloseste si recicleaza". Acesta este motto-ul Eco Tic.

Obiective

Eco Tic are în vedere următoarele direcţii strategice:

- Promovarea unor soluţii de colectare şi tratare la nivel naţional a deşeurilor, respectiv crearea unui sistem integrat, eficient şi transparent de gestionare a lor;

- Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale pentru reducerea cantităţii de deşeuri şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă;

- Respectarea condiţiilor şi ratelor de valorificare, reutilizare şi reciclare a deşeurilor stabilite prin Strategia naţională pentru gestionarea deşeurilor, prin Planul naţional pentru gestionarea deşeurilor, precum şi prin Planul de implementare a directivei cu privire la deşeuri;

- Colectarea şi tratarea fără discriminare a tuturor tipurilor de deşeuri, indiferent de cantităţile propuse spre contractare de către agenţii economici;

- Iniţierea de proiecte de cercetare şi de studii în domeniul colectării, transportului, depozitării, evaluării şi tratării deşeurilor şi publicarea rezultatelor acestora;

- Derularea de programe educaţionale şi de informare / conştientizare a beneficiilor colectării selective a deşeurilor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Implicarea ONG-ului Eco Tic in Problema Gestionarii Deseurilor.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI