Implicarea unui ONG de Mediu in Gestionarea unei Probleme de Mediu

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Implicarea unui ONG de Mediu in Gestionarea unei Probleme de Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Trica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Ecologie, Comunicare

Cuprins

1. Aspecte teoretice privind implicatiile ONG-ului in gestionarea unei probleme de mediu
1.1 Descrierea ONG – ului
1.2 Obiective generale
1.3 Organigrama ONG – ului
1.4 Relatiile cu alti operatori
2. Elaborarea unui studio de caz in vederea determinarii legaturii ONG – ului si a gestionarii problemei de mediu
2.1 Problema abordata
2.2 Perioada de desfasurare
2.3 Obiective generale
2.4 Obiective specifice
2.5 Necesitatea proiectului
2.6 Sursele de finantare
2.7 Beneficiarii
2.8 Desfasurarea activitatilor
2.9 Probleme aparute
2.10 Cheltuielile implicate in proiect
2.11 Rezultatele
2.12 Efectele ecologice si sociale
2.13 Eficienta proiectului
2.14 Analiza SWOT
2.15 Concluzii si propuneri
Bibliografie

Extras din document

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont se defineste ca o organizaţie neguvernamentala de mediu, legal constituita, nonprofit, fara caracter politic.

Misiunea principala a organizaţiei este de promovare a principiilor dezvoltarii durabile in comunitatile din judetul Alba.

O.N.G. - ul s-a constituit in anul 1980, ca sectie de turism montan pe langa Asociatia Sportiva Constructorul Alba Iulia. In anul 1990 incepe sa se implice si in actiuni de protectie a mediului, iar in anul 1994 se inregistreaza conform prevederilor Legii 21/1924 la Tribunalul Alba. In anul 2000 isi modifica statutul conform Ordonantei Guvernamentale nr. 26/2000.

Activitatea s-a desfasurat in decursul timpului pe patru mari directii:

- turism montan;

- programe ecologice;

- programe comunitare;

- programe de instruire.

Actiunile de turism montan au angrenat de-a lungul anilor mii de persoane si sute de organizatii din toate zonele tarii in editiile Per Pedes de primavara si toamna, punandu-i in contact nemijlocit cu natura, cu frumusetile si farmecul muntilor. In egala masura s-a urmarit atragerea cat mai multor tineri, copii, elevi si studenti in actiunile de initiere, mai ales in taberele de educatie ecologica anuale, privind comportamentul pe munte.

Printre obiectivele organizatiei se numara:

- dezvoltarea ecomomica durabila a comunitaţilor;

- reconstrucţia ecologica si conservarea ariilor naturale protejate;

- restaurarea si conservarea siturilor;

- protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunitaţi;

- promovarea valorilor culturale si morale tradiţionale;

- promovarea principiilor democraţiei si ale statului de drept;

- dezvoltarea fizica si intelectuala a tinerilor;

- promovarea turismului ecologic.

Organigrama ONG:

1. Adunarea Generala a Membrilor activi este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor activi.

Competenta:

-stabileste strategia si obiectivele generale ale organizatiei;

-aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatia financiara anuala;

-alege si revoca membrii Consiliului director si Presedintele;

- modifica actul constitutiv si statutul;

-dizolva si lichideaza organizatia.

Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an, nu mai tirziu de 15 martie. Ea poate fi convocata in sedinte extraordinare prin decizia Consiliului Director Albamont din initiativa proprie si la solicitarea a 1/3 din membrii activi.

2. Consiliul de conducere asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. Componenta sa este numai din membrii Albamont.

Atributii:

-prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Implicarea unui ONG de Mediu in Gestionarea unei Probleme de Mediu.doc

Alte informatii

Referatul a fost sustinut in cadrul ASE-ului la disciplina "Operatori si comunicare in managementul mediului" si respecta exact cuprinsul cerut de doamna profesoara Carmen Trica.