Importanta Planului Regional de Actiune in Regiunea Sud Est

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Importanta Planului Regional de Actiune in Regiunea Sud Est.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Georgescu Lucian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

1. Introducere 3
2. Ce este un plan regional de acţiune pentru mediu şi rolul său în regiunea sud-est 4
3. Rolul, obiectivele şi importanţa PRAM pentru dezvoltarea durabilă a Regiunii 2 Sud-Est 5
4. Definirea principiilor şi strategiilor 6
5. Cadrul legislativ şi evoluţia legislaţiei de mediu în contextul procesului de aderare a
României la Uniunea Europeană 7
6. Identificarea şi clasificarea problemelor/aspectelor de mediu 7
7. Transformarea problemelor/aspectelor de mediu într-un plan de acţiune 7
8. Concluzii 8
9. Bibliografie 9

Extras din document

1. INTRODUCERE

Programul Regional de Acţiune pentru Mediu (PRAM) este parte integrantă a unui proces larg de stabilire a unui consens privind abordarea problemelor de mediu şi a modului de soluţionare a acestora.

La nivel european, au existat, la începutul acestui deceniu, preocupări privind stabilirea unui cadru general, care să integreze acţiunile desfăşurate în domeniul protecţiei mediului în ţările Europei Centrale şi de Est. Eforturile depuse în acest sens s-au materializat în documentul cadru adoptat la Conferinţa Ministerială de la Lucerna, Elveţia, în aprilie 1993, intitulat "Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est".

Conferinţa de la Lucerna are un rol hotărâtor pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă şi luarea noilor decizii în politica de protecţie a mediului, în această regiune a lumii. Raportul acesteia, intitulat "Un mediu pentru Europa", cuprinde o fotografie a stării mediului în cele 19 ţari din această parte a Europei şi un program detaliat de măsuri pe care trebuie să le ia ţările vizate, de la ameliorarea directă a factorilor de mediu şi până la reforma politicilor şi a concepţiilor economice.

Strategia de ansamblu, cu principiile şi priorităţile ei, conţinută în programul european, constituie o bază pentru acţiunea guvernelor şi administraţiilor locale, a comisiei Comunităţii Europene şi a organizaţiilor internaţionale, instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi din regiune şi constă în: reforma acţiunilor politice, consolidarea instituţională, politici de investiţii

Programul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) în România reprezintă o particularizare a programului general de protecţia mediului din Europa, o abordare specifică ţării noastre a problemelor de protecţia mediului, o concretizare a politicii romaneşti în domeniul mediului, în strânsă corelaţie cu obiectivele dezvoltării durabile.

În conformitate cu prevederile Conferinţei de la Lucerna, PNAPM a fost elaborat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu sprijinul Agenţiei daneze de Protecţia Mediului şi I.C.I.M. Bucureşti, şi a fost prezentat la Conferinţa Interministerială de la Sofia, Bulgaria, în octombrie 1995.

Programul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este o componentă a Programului Naţional de Dezvoltare Socio-Economică a României. Strategia, scopul şi obiectivele sale sunt adaptate condiţiilor specifice ţării noastre, şi se aliniază la principiile generale conţinute în "Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est".

Strategia de Protecţia Mediului în ţara noastră a adoptat o serie de principii şi criterii generale de stabilire a obiectivelor: conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dezvoltarea durabilă, evitarea poluării prin măsuri preventive, conservarea biodiversităţii, conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice, apărarea împotriva calamităţilor naturale şi a accidentelor, raport maxim cost/beneficiu, acordarea la prevederile Convenţiilor şi Programelor internaţionale privind protecţia mediului.

PRAM reprezintă o abordare nouă a problematicii de mediu din România, abordare care sprijină cerinţele Uniunii Europene în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. PRAM (PRAM) este un document strategic oficial, fiind complementar celorlalte activităţi de planificare la nivel regional, în special Planului de Dezvoltare Regională. Acţiunile incluse în PRAM sunt în conformitate cu priorităţile identificate prin strategiile sectoriale şi cu priorităţile Planului Naţional de Acţiune pentru Mediu.

În acest mod protecţia mediului în România se tratează global şi unitar, dintr-o perspectivă integratoare, printr-o abordare planificată, şi este coordonată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Elaborarea PRAM la nivelul Regiunii 2 Sud-Est presupune, în principal, planificarea măsurilor în domeniul mediului aplicate la nivel regional, pe baza ciclului planificării strategice.

Corelaţia cu alte planuri şi programe

PRAM este elaborat pe baza aceloraşi principii pe care sunt elaborate planificările existente la nivel local şi naţional. Diferenţele între planificarea la nivel naţional, regional şi local, constau în tipul de probleme, de priorităţi, de obiective, de resurse disponibile şi de cadrul instituţional respectiv. În acest context, PRAM stabileşte cum se corelează aceste elemente de planificare a acţiunilor pentru mediu la nivel regional în România.

PRAM pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est este complementar Planului de Dezvoltare Regională pe baza relaţiei exprimată prin următoarele elemente:

- Planul de Dezvoltare Regională stabileşte priorităţile de dezvoltare ale unei regiuni;

- Aceste măsuri de dezvoltare impun luarea în considerare a problemelor de mediu şi, mai ales reducerea impactului de mediu pe care proiectele de dezvoltare le pot induce;

- Măsurile conţinute in Planul de Dezvoltare vor genera presiuni asupra mediului;

- PRAM trebuie să cuprindă, dar nu neapărat să limiteze măsurile necesare pentru minimizarea impactului planurilor de dezvoltare asupra mediului.

PRAM este armonizat cu planurile şi programele din alte sectoare orizontale şi stabileşte o relaţie verticală între planificarea regională, pe de o parte şi cea naţională şi locală, pe de altă parte. Priorităţile şi obiectivele PRAM sunt armonizate cu priorităţile şi obiectivele naţionale şi cu planurile şi programele la nivel naţional şi local.

Fisiere in arhiva (1):

  • Importanta Planului Regional de Actiune in Regiunea Sud Est.doc