Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 3290
Mărime: 24.38KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Apa destinată consumului uman trebuie să posede următoarele calități, legate atât de cerințele consumatorului (”sigură” din punct de vedere sanitar), cât și a furnizorului de apă (”transportabilă”) :

• Să nu conțină nici un fel de agenți patogeni sau alte microorganisme și să fie lipsită de risc de contaminare (să nu existe virusuri, bacterii, protozoare, spori, chiști);

• Să fie incoloră (fără culoare), insipidă (fără gust) și inodoră (fără miros);

• Să prezinte ”atractivitate” pentru băut (temperatură scăzută, lipsa turbidității);

• Concentrațiile factorilor indezirabili sau toxici (cu toxicitatea mare sau cu efecte pe termen lung) să fie foarte scăzute;

• Să nu formeze depozite de depuneri (carbonați, solide) sau pete (compuși cu fier).

Normele pentru condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă sunt standardizate, în prezent fiind în vigoare Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile. Astfel :

[...] Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită.

c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene,respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor[...]

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori (conform Legii nr. 458/ iulie 2002).

Parametri microbiologici

Tabel 2.2

Parametrul / Unitate de măsură Valoare admisă Metoda de analiză

Escherichia coli (E. coli)/100 ml 0 ISO 9308-1

Enterococi (Streptococi fecali)/100ml 0 STAS 3001/1991

ISO 7899-2

Legea nr. 458/ iulie 2002

Parametri microbiologici pentru apa îmbuteliată însticle sau alte recipiente

Tabel 2.3

Parametrul/Unitatea de măsură Valoare admisă Metoda de analiză

Escherichia coli (E. coli)/250 ml 0 ISO 9308-1

Enterococi (Streptococi fecali)/250 ml 0 STAS 3001/1991

ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa/250 ml 0 STAS 3001/1991

pr EN ISO 12780

Număr de colonii la 22▫C/ml 100 STAS 3001/91

pr EN ISO 6222

Număr de colonii la 37▫C/ml 20 STAS 3001/91

pr EN ISO 6222

Legea nr. 458/ iulie 2002

Preview document

Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 1
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 2
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 3
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 4
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 5
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 6
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 7
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 8
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 9
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 10
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 11
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 12
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 13
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 14
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 15
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 16
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 17
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 18
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 19
Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Indicatorii de Calitate a Apelor Potabile.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Apei Potabile

LABORATOR DE DETERMINÃRI FIZICO-CHIMICE 42 Argument ,,Apei i-a fost datã puterea magicã de a deveni seva vietii pe Pãmânt!” Leonardo Apa este...

Proiectarea Unei Statii de Epurare a Apelor Uzate

1. Introducere Epurarea apelor reprezinta totalitatea operatiilor efectuate pentru diminuarea continutului de poluanti, astfel incat...

Gestiunea Deșeurilor Periculoase și Nepericuloase

1. Definiţia şi clasificarea deşeurilor Dreptul mediului este constituit din “ansamblul complex al normeleor juridice care regelementează...

Apele Industriale în Ecosistemele Urbane

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest termen se are...

Indicatori Chimici Ape Naturale

ARGUMENT În natură, apa este cea mai răspândită substanţă compusă şi se găseşte in toate cele trei stări de agregare, dar mai ales în stare...

Protecția Juridică a Apei

Introducere Apa, lichid transparent şi incolor, este unul dintre elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală indispensabilă...

Deșeuri Periculoase

1. Noţiuni introductive Deşeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic (sau casnic) de realizare a unui anumit produs, care...

Protecția Mediului

1. Introducere Problematica “mediului înconjurător”* – subiect aparent facil de dezbătut şi “generos în oferte” de exprimare spontană, dar nu...

Ai nevoie de altceva?