Influenta Organismelor Modificate Genetic

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 33657
Mărime: 108.36KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

Introducere

Transformarea genetică a plantelor a cunoscut un progres spectaculos, de la obţinerea primelor gene himere, în anii şaptezeci ai secolului trecut, la regenerarea primelor plante transformate genetic purtând gene străine (Gasser şi Fraley, 1989). În ultimul deceniu, s-a ajuns la eliberarea în câmp şi cultivarea pe scară largă a plantelor transgenice, de la 1,7 ha în anul 1996 la 39,9 milioane ha în anul 1999. Metodele utilizate pentru transferul eficace al alogenelor în organisme vegetale receptoare au cunoscut, de asemenea, un progres nu mai puţin spectaculos, de la metode simple până la adevărate metode „războinice“, de împuşcare directă a ADN în ţesuturile ţintă. Odată cu dezvoltarea metodologiei de izolare şi clonare a genelor, respectiv a metodelor de transfer în celulele vegetale, un număr tot mai mare de plante au fost supuse transgenozei, incluzând grupele cu o mare importanţă economică: cerealele, leguminoasele, solanaceele, speciile pomicole sau forestiere. În literatura de specialitate, s-au publicat o serie de sinteze sau chiar cărţi referitoare la transformarea genetică a plantelor (Davey şi colab., 1989; Potrykus, 1991; Songstad şi colab., 1995; Potrykus şi Spangenberg, 1995). De aceea, în această lucrare ne-am propus o prezentare sintetică a metodelor utilizate actualmente pentru transformarea celulei vegetale, relevarea importanţei genelor marker şi raportoare, respectiv a progresului înregistrat în introgresia în genomul vegetal a unor gene cu importanţă economică, insistând asupra datelor recente, spectaculoase, raportate în literatura acestui efervescent domeniu al geneticii actuale.

Descoperirea structurii de dublu helix a ADN-ului uman de către Watson şi Crick la începutul anilor 1950 a dus la cunoaşterea fundamentului biologic al speciei umane dar şi a altor specii, iar dezvoltarea bio-tehnologiilor a făcut posibilă intervenţia în genom în cadrul tehnicilor de inginerie genetică. Aplicarea acestor tehnici la plante a făcut posibilă obţinerea unor specimene modificate genetic.

Odată cu începutul anilor 1970, o serie de tehnici ale geniului genetic(adică manipularea directă a genelor de către om) permit extragerea unei gene din genomul unui organism şi reimplantarea ei în genomul unui alt organism, aparţinând unei alte specii sau chiar altui regn. Acest transfer de gene este numit trasgeneză, pentru că el presupune traversarea barierelor care, până nu demult, împiedicau schimburile de gene între specii diferite, mai ales între cele aparţinând unor regnuri diferite.

Gena care codifică un caracter pe care dorim să-l transferăm unui alt organism se numeşte genă de interes, devenită în momentul transferului efectiv transgenă, iar organismul receptor va fi numit prgenism transgenic. Mai mult geniul genetic permite astăzi chiar crearea unor gene artificiale sau modificarea patrimoniului genetic al unei aceleiaşi specii, prin inactivarea, modifivarea sau prin adăugarea(adiţia) uneia din propriile sale gene.

Sigla OMG desemnează, aşadar, orice organism al cărui patrimoniu genetic a fost modificat prin mecanismele specifice geniului genetic.

Practic, obţinerea unui OMG implică următoarele etape principale:

1. Identificarea şi pregătirea(multiplicarea) genei de interes;

2.Introducerea ei(prin diverşi vectori) în celula gazdă;

3.Selectarea celulelor gazdă care au integrat transgena în genomul lor;

4.Obţinerea, în cazul organismelor pluricelulare, a unui nou organism pornind de la o singură celulă transgenizată;

5. Verificarea transmiterii ereditare a caracterului codat de transgenă, la descendenţii organismului transgenic.

Organismele modificate genetic – create şi cultivate pe scară largă în Statele Unite ale Americii – sunt acceptate de guvernele unor ţări ale lumii (care merg până la a le prezenta drept o rezolvare a problemei foametei), dar sunt privite, în schimb, cu neîncredere de nenumărate alte ţări şi respinse cu vehemenţă de organizaţiile ecologiste, devenind astfel un subiect foarte controversat. Unii specialişti chiar au ajuns să definească, mai în glumă, mai în serios, organismele modificate genetic ca o soluţie periculoasă la o problemă inexistentă.

Progresele realizate în ultimii ani în ştiinţă şi în tehnologie au avut un impact puternic asupra sectorului agricol şi asupra celui alimentar din întreaga lume. Metode „novatoare“ de producţie au „revoluţionat“ şi chiar au eliminat numeroase sisteme tradiţionale, afectând capacitatea de producere a hranei pentru o populaţie aflată în expansiune continuă.

Aceste evenimente au generat numeroase schimbări în economie şi în organizarea socială, dar şi în gestiunea resurselor planetei. Mediul natural a fost bulversat de „progresele“ tehnologice, care au permis nu doar obţinerea „ameliorărilor“ genetice prin selecţie, ci şi crearea de noi combinaţii genetice pentru a obţine vegetale, animale şi peşti cu rezistenţă şi productivitate teoretic mult mai mare.

Biotehnologia modernă oferă „noi posibilităţi de dezvoltare“ în sectoare foarte diverse, de la agricultură la producţia farmaceutică, iar dezbaterile la nivel mondial asupra organismelor modificate genetic sînt fără precedent în ultima perioadă şi au polarizat atât atenţia oamenilor de ştiinţă, cât şi pe cea a producătorilor de bunuri alimentare, a consumatorilor, a grupurilor de apărare a interesului public, a instituţiilor publice şi a factorilor de decizie.

Punerea la punct a organismelor modificate genetic este astăzi, fără îndoială, un subiect care ridică numeroase probleme de etică referitoare la domeniul agriculturii şi al alimentaţiei.

Plantele modificate genetic sînt create prin utilizarea tehnicilor ingineriei genetice. În ultimii ani, alături de metodele clasice de încrucişare a soiurilor sau de utilizare a îngrăşămintelor, au apărut metode noi, care presupun folosirea unor tehnici specifice ingineriei genetice. Toate aceste plante nou create de către om nu există în natură, iar impactul lor asupra mediului şi asupra fiinţei umane nu este pe deplin cunoscut şi scapă cu totul sferei de control a „specialiştilor“.

Definiţii ale organismelor modificate genetic:

În legislaţia din România privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic, acestea sînt definite ca reprezentând orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decât prin încrucişare şi/sau recombinare naturală sau orice entitate biologică capabilă de reproducere sau de transferare de material genetic( definitie conform Legii nr. 214/2002).

În Germania, organismele modificate genetic sînt considerate acele organisme al căror material genetic a fost modificat într-un mod care nu se regăseşte în natură, în condiţii naturale sau de recombinare naturală.

Organismul modificat genetic trebuie să fie o unitate capabilă de autoreplicare sau transmitere a materialului genetic.

Preview document

Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 1
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 2
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 3
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 4
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 5
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 6
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 7
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 8
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 9
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 10
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 11
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 12
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 13
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 14
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 15
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 16
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 17
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 18
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 19
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 20
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 21
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 22
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 23
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 24
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 25
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 26
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 27
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 28
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 29
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 30
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 31
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 32
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 33
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 34
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 35
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 36
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 37
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 38
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 39
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 40
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 41
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 42
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 43
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 44
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 45
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 46
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 47
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 48
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 49
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 50
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 51
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 52
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 53
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 54
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 55
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 56
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 57
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 58
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 59
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 60
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 61
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 62
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 63
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 64
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 65
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 66
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 67
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 68
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 69
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 70
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 71
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 72
Influenta Organismelor Modificate Genetic - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Influenta Organismelor Modificate Genetic.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului

REZUMAT Ingineria genetică poate fi definită ca un ansamblu de tehnici care permit fie introducerea în patrimoniul genetic al unei celule a uneia...

Pro și contra OMG

Introducere In prezent,organismele modificate genetic ( OMG) reprezinta un subiect controversat care naste cele mai mari confuzii in randul...

Introducerea în Cultură a Plantelor Modificate Genetic - Politica Uniunii Europene și Politica României

Cred că nu poate fi contestat de nimeni faptul că unele din cele mai mari descoperiri ale secolului XX au fost în domeniul atomului (structura,...

Implicarea ONG-ului Greenpeace România în Problema Organismelor Modificate Genetic

Istoria Greenpeace Greenpeace este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, prezentă în 41 de ţări din Europa, America de Nord şi Sud, Asia...

Braila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Protectia Consumatorilor privind Legumele si Fructele

Introducere Legumele si fructele in stare proaspata sau prelucrata sunt produse indispensabile datorita valorii lor nutritive si gustative...

Înființarea unei Unități Avicole cu o Capacitate Anuală de Producție de 240000 Capete Pui Broiler

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei exploatatii agricole Distanta fata de drumuri trebuie...

Influența Matricei și a Calității ADN asupra Detecției Organismelor Modificate Genetic în Diferite Produse Agricole și Alimentare

Introducere Transformarea genetică a plantelor a cunoscut un progres spectaculos, de la obţinerea primelor gene himere, în anii şaptezeci ai...

Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului

REZUMAT Ingineria genetică poate fi definită ca un ansamblu de tehnici care permit fie introducerea în patrimoniul genetic al unei celule a uneia...

Organismele modificate genetic și aplicațiile acestora asupra stării de sănătate a consumatorilor în alimentația publică

1. Organismele modificate genetic 1.1. Definitie Omul s-a preocupat dintotdeauna de ameliorarea si selectionarea acelor specii, vegetale sau...

Implicarea Greenpeace România în Problema Organismelor Modificate Genetic

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ GREENPEACE 1.1 SCURT ISTORIC Greenpeace este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, prezentă în 41 de...

Modificarea genetică a organismelor

Cap I Modificarea Genetica a Organismelor 1.1. Mic istoric al cercetărilor OMG-urilor De când practică agricultura şi creşterea animalelor, omul...

Organisme Modificate Genetic - Riscuri vs Beneficii

Dr. George Wald, laureat al Premiului Nobel, Profesor de biologie la Universitatea Harvard a afirmat "Pana in prezent, organismele vii au evoluat...

Ai nevoie de altceva?