Instrumente Specifice Managementului de Mediu - Auditul de Mediu si Studiul de Impact Asupra Mediului

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Instrumente Specifice Managementului de Mediu - Auditul de Mediu si Studiul de Impact Asupra Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Camelia Camasoiu , Univ. Ecologica Bucuresti

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Definiţia auditului intern

Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajută această organizaţie să îşi atingă obiectivele evaluând,

printr-o abordare sistemică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control, şi de guvernare a întreprinderii, şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Audit de mediu - instrument managerial de evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei, a sistemului de management şi a proceselor elaborate pentru protecţia mediului, cu scopul de:

- a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact asupra mediului;

- a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor şi

ţintelor de mediu ale organizaţiei.

Auditor de mediu - persoană sau echipă aparţinând personalului organizaţiei sau din afara acesteia, care acţionează în numele conducerii organizaţiei, care are, individual sau colectiv, competenţele şi este suficient de independentă faţă de activităţile auditate pentru a formula o apreciere obiectivă.

(Ordin nr. 50 din 14 ianuarie 2004 - privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea

participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30 ianuarie 2004)

Auditul sistemului de management al mediului

Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină unul sau mai multe programe şi proceduri pentru realizarea periodică a auditurilor sistemului de management de mediu, în vederea:

a) determinării dacă sistemul de management de mediu:

- este conform dispoziţiilor convenite pentru managementul de mediu, incluzând

cerinţele prezentei anexe;

- este implementat şi menţinut corespunzător;

b) furnizării către conducerea organizaţiei a informaţiilor referitoare la rezultatele auditurilor.

Programul de audit al organizaţiei, inclusiv termenele, trebuie să se bazeze pe importanţa privind mediul a activităţii implicate şi pe rezultatele auditurilor precedente. Pentru a fi complete, procedurile de audit trebuie să stabilească domeniul de aplicare, frecvenţa şi tehnicile de audit, precum şi responsabilităţile şi cerinţele pentru conducerea auditurilor şi raportarea rezultatelor (Ordin nr. 50 din 14 ianuarie 2004 - privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste schemePublicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30 ianuarie 2004).

CERINŢE PRIVIND AUDITUL INTERN DE MEDIU

2.1. Cerinţe generale

Auditurile interne verifică dacă activităţile care se desfăşoară într-o organizaţie sunt în conformitate cu procedurile stabilite. De asemenea, auditul identifică orice probleme în procedurile existente, precum şi posibilităţile de îmbunătăţire ale acestor proceduri.

Domeniul de aplicare a auditurilor realizate într-o organizaţie poate varia de la auditul unei simple proceduri până la auditarea activităţilor complexe. Toate activităţile unei anumite organizaţii sunt supuse unui audit pe o perioadă dată de timp. Perioada necesară pentru finalizarea auditării tuturor activităţilor se numeşte ciclu de audit. În cazul organizaţiilor mici, cu structură simplă, se pot audita în acelaşi timp toate activităţile. Pentru aceste organizaţii ciclul de audit este intervalul dintre auditări.

Auditurile interne sunt efectuate de către persoane independente de activitatea auditată, pentru a se asigura o evaluare imparţială. Ele pot fi efectuate de angajaţi ai organizaţiei sau de persoane din exterior (angajaţi ai altor organizaţii sau angajaţi ai altor departamente din cadrul aceleiaşi organizaţii ori consultanţi).

2.2. Obiective

Programul de audit de mediu al organizaţiei defineşte în scris obiectivele fiecărui audit sau ciclu de audit, inclusiv frecvenţa auditului pentru fiecare activitate.

Obiectivele se referă în special la evaluarea sistemelor de management operaţionale şi la determinarea conformării cu politica şi programul organizaţiei,

care includ respectarea cerinţelor relevante privind reglementarea de mediu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instrumente Specifice Managementului de Mediu - Auditul de Mediu si Studiul de Impact Asupra Mediului.doc