ISO 14031-Evaluarea Performantelor de Mediu, ISO 14040-Evaluarea Ciclului de Viata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie ISO 14031-Evaluarea Performantelor de Mediu, ISO 14040-Evaluarea Ciclului de Viata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Margareta Florescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

1. Domeniul de aplicare

Conceptul de evaluare a performanţei de mediu

Norma ISO 14031 se referă la evaluarea performanţei de mediul. Evaluarea performanţei de mediu porneşte de la ideea că tot ce poate fi măsurat, poate fi şi controlat. Aşadar, evaluarea performanţei de mediu este un proces de măsurare şi analiză a activităţii organizaţiei, activitate raportată la mediul înconjurător, luând în considerare de asemenea obiectivele stabilite de către managerii organizaţiei. Acest proces necesită colectarea informaţiilor privind activitatea organizaţiei şi măsurarea eficienţei acestor activităţi, luând în considerare nu numai profitabilitatea, ci şi impactul asupra mediului. Astfel, profitul, oricât ar fi de mare, pierde din importanţă atunci când obţinerea acestuia s-a realizat prin acţiuni dăunătoare mediului. Procesul de evaluare a performanţei de mediu este practicat în diverse domenii- servicii sanitare, manufacturi, transport, servicii de alimentare cu energie electrică- indiferent de locaţia, complexitatea şi talia unei organizaţii.

Evaluarea ciclului de viaţă (LCA) al produsului este domeniul de aplicare al standardului ISO 14040. LCA este o tehnică de management de mediu care identifică fluxurile de materiale, de energie şi de deşeuri ale unui produs pe durata unui ciclu de viaţă al produsului şi impactul acestora asupra mediului. Dicţionarul enciclopedic de mediu (2005) prezintă o definiţie dezvoltată şi cuprinzătoare : "Evaluarea ciclului de viaţă al unui produs reprezintă evaluarea şi analizarea consecinţelor acţiunii produsului asupra mediului; evaluarea urmăreşte produsul de la extracţia şi prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale de producţie, transport şi distribuţie, utilizare rentabilizare, întreţinere şi reciclare. mergând până la depozitarea finală sau până la reintegrarea sa în mediul înconjurător."

Ciclul de viaţă al produsului se referă la durata medie de viaţă a unui produs: se face o analogie cu biologia (produsele se nasc, se dezvoltă, ajung la maturitate şi apoi îmbătrânesc); în funcţie de perioada din viaţă în care se află produsul, sunt influenţate şi vânzările acestuia. Conform standardului SR EN ISO 14040 (2002) definiţia generală a ciclului de viaţă al produsului este formulată astfel: ciclul de viaţă reprezintă "etape consecutive şi intercorelate ale unui sistem-produs, de la achiziţia materiilor prime sau generarea resurselor naturale până la post-utilizare".

2. Obiective

Implementarea procesului de evaluare a performanţei de mediu (ISO 14031) are următoarele obiective:

- O mai bună înţelegere a impactului activităţii organizaţiei asupra mediului

- Raportarea la organizaţii mai performante din acelaşi sector de activitate, prin intermediul activităţii de benchmarking

- Identificarea modalităţilor de folosire raţională a resurselor

- Găsirea unor modalităţi mai eficiente de alocare a resurselor

- Conştientizarea de către angajaţi a importanţei protecţiei mediului înconjurător

Aceste obiective, odată îndeplinite, se transformă în beneficii pentru întreprindere.

Implementarea procesului de evaluare a ciclului de viata (ISO 14040) are urmatoarele obiective:

Compararea unor produse diferite ce realizeaza acelasi serviciu;

-Furnizarea unei baze cantitative de analiza a performantelor de mediu pentru implementarea unui sistem de management de mediu;

-Identificarea proceselor sau fazelor ciclului de viata al unui produs care indica folosirea ineficienta a materialelor si a energiei, cu consecinte economice si de mediu semnificative;

-Conceperea de procese si produse noi, in acord cu principiile dezvoltarii durabile;

-Furnizarea de informatii necesare atribuirii de catre organizatiile acreditate a certificatelor/etichetelor de mediu, etc.

3. Cum pot veni aceste standarde in sprijinul unei organizatii

Standardul ISO 14040 poate ajuta organizatia sa-si creeze propria politica de mediu. Politica de mediu a organizaţiei se realizează prin punerea la punct a activităţilor legate de:

- Planificarea activităţilor şi integrarea acestora în sistemul societăţii cu punerea în evidenţă a aspectelor şi obiectivelor de urmărit prin programul de mediu;

- Implementarea şi funcţionarea sistemului cu evidenţierea structurii, a responsabilităţilor, formarea şi sensibilizarea competenţelor necesare, comunicarea între sectoarele de activitate, controlul şi prevenirea unor situaţii de urgenţă, care pot apărea în sistem, elaborarea şi implementarea documentaţiei şi a activităţilor respective;

- Verificare şi acţiuni corective asupra activităţilor concrete din cadrul proceselor de producţie, respectiv auditarea sistemului.

În esenţă, un S.M.M. urmează modelul managementului calităţii, şi anume: planifică, execută, verifică şi acţionează(în engleză PDCA):

PDCA poate fi descris pe scurt astfel:

- planifică – stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în concordanţă cu politica de mediu a organizaţiei;

- execută – implementează procesele;

- verifică – monitorizează şi măsoară procesele faţă de politica de mediu, obiectivele, ţintele, cerinţele legale şi alte cerinţe şi raportează rezultatele;

- acţionează – întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei sistemului de management de mediu.

Avantajele implementării unui S.M.M.

- Reducerea costurilor

Fisiere in arhiva (1):

  • ISO 14031-Evaluarea Performantelor de Mediu, ISO 14040-Evaluarea Ciclului de Viata.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Management – Administratie Publica