Lacuri din România

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7103
Mărime: 5.52MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Pop
Lucrarea se refera la importanta lacurilor din Romania din punct de vedere ecologic si turistic.

Extras din document

CARACTERE GENERALE ALE LACURILOR

În România există peste 3.450 de lacuri. Suprafaţa totală a lacurilor este de circa 2.620 km2 ceea ce reprezintă 1,1% din suprafaţa ţării. Lacurile sunt în general mici ca suprafaţă, 91,5% din lacuri au suprafaţa sub 1 km2.

Prin lac inţelegem o indindere permanentă de apă stătătoare, caracterizat printr-un bazin relativ consolidat, o adâncime destul de mare pentru ca lumina să nu pătrundă până la fundul acestuia şi un regim termic caracterizat prin stratificare. Caracteristicile morfometrice ale lacurilor joacă un rol apreciabil în regimul lor hidrologic. Orice lac de pe suprafaţa pămantului apare şi se dezvoltă într-un anumit mediu geografic şi acţionează reciproc cu acesta.

Particularităţile regimului hidrologic (alimentarea cu apă, variaţia nivelului, a volumului de apă, a chimismului, regimului termic şi dinamic), depind de dimensiunile lacului si de condiţiile geografice (relief), climă şi scurgere superficială.

În fiecare lac au loc unele procese hidrologice din ale căror acţiune cumulată rezultă regimul hidrologic al acestuia. Intensitatea şi direcţia de dezvoltare a acestor procese sunt determinate de mediul geografic în care se găseşte lacul.

În unele cazuri, procesele hidro-geografice au dus la transformarea lacurilor în zone umede de tip mlaştini.

În zona muntoasă, acolo unde există condiţii pentru formarea mlaştinilor pot fi întâlnite numeroase lacuri care au evoluat în mlaştini tipice: Mohoşi (Tuşnad), Roşu(Penteleu),Vulturilor(Siriu).

Lacurile constituie unităţi morfologice bine conturate, cu trăsături proprii în morfologia zonei lacustre si a regimului hidrologic prezentând următoarele caracteristici:

- malul lacului: format din versanţii depresiunii în care este situat lacul;

- ţarmul lacului: reprezintă intersecţia versantului cuvei cu oglinda apei;

- plaja lacului: zona înconjurătoare care rezultă din înaintarea şi retragerea liniei de ţărm datorită variaţiilor de nivel în perioada anotimpurilor.

- prispa lacului: este zona submersă; panta prispei are o înclinare foarte mică şi corespunde platformei continentale marine;

- povârnişul lacustrei: este panta abruptă şi face trecerea de la prispa lacului la zona centrală;

- fundul lacului: reprezintă zona submersă centrală şi este de cele mai multe ori foarte puţin înclinat spre un punct unde se gaseşte adîncimea maximă.

Regimul termic al lacurilor este influentat de conditii geografice locale, in deosebi de temperature aerului. Vara apa lacurilor are o stratificatie termica directa de (20-25 grade C la suprafata si 4-10 C in adancime), iar iarna o stratificatie termica inversa de (0 grade C la suprafata sub podul de gheata si 4 grade C in adancime, in lacurile mari).

După raportul dintre evaporabilitate şi cantitatea precipitaţiilor atmosferice, lacurile din România se împart în două mari categorii:

1.Lacurile zonei cu umiditate deficitară, sunt repartizate geografic astfel:

- Lacurile din Dobrogea, situate în lungul zonei litorale maritime şi de-a lungul văii

Dunării. În sudul Deltei Dunării se întinde complexul lagunar Razelm, format din două grupe: nordică (a lacurilor cu apă dulce) şi sudică (a lacurilor sărate).

- Lacurile din Podişul Moldovei, în majoritatea lor artificiale (iazuri), iar în cazuri

izolate formate datorită alunecărilor de terenuri şi conurilor de dejecţie laterale, au adâncime mică (2-3 m); majoritatea sunt lacuri de apă dulce, dar în Câmpia Jijiei ele au o mineralizare destul de ridicată.

- Lacurile din Podişul Transilvaniei, legate, ca geneză, de masivele saline din zona

diapiră (lacurile Ursu, Negru etc). Unele din ele s-au format prin prăbuşirea vechilor saline (lacul Avram Iancu, Sic etc)

- Lacurile din Câmpia Română, formate în majoritatea lor datorită fenomenelor de

sufoziune din depozitele de loess (Ianca, Plopul, Colentina etc)

- Lacurile de luncă, răspândite de-a lungul luncilor râurilor mai importante, având un

regim hidrologic strâns legat de cel al râurilor (Potelu, Rastu, Suhaia etc)

2.Lacurile zonei cu umiditate excedentară, sunt repartizate geografic astfel:

- Lacurile din Carpaţii Orientali, lacuri de baraj (Lacul Roşu), vulcanice (Sf. Ana),

glaciare (Lala, Buhăescu, Iezer etc.)

- Lacurile din Carpaţii Meridionali, lacuri glaciare (Zănoaga, Bucura, Capra, Bâlea,

Gâlcescu etc), care constituie, în majoritatea lor, obârşii ale râurilor.

1.1. Factorii genetici ai lacurilor din România

Configuraţia actuală a reliefului ţării este rezultatul unei evoluţii paleogeografice îndelungate.

În geneza lacurilor Romaniei un rol important îl au : mişcările tectonice, roca, relieful, reţeaua hidrografică, etc.

- Mişcările tectonice reprezintă principalele faze de orogen, prăbuşirile scoarţei terestre.

Zăcămintele de cărbuni reprezintă o bogăţie a ţării şi constituie o dovadă a genezei lacurilor întalnite în depresiunile Petroşani, Braşov, Făgăraş, Sibiu.

- Erupţii vulcanice: şi-au facut apariţia cu lacuri de mari dimensiuni (de baraj vulcanic,

lacuri drenate prin intermediul râurilor cu excepţia lacului Sf. Ana, de lângă Tuşnad)

- Constituţia litologica : are rol în formarea naturală sau crearea de către om a lacurilor.

Se remarcă rocile din regiunile muntoase (şisturi cristaline, roci eruptive) care favorizează menţinerea apei acumulate în formele negative de relief.

- Clima – are rol în geneza lacurilor având o influenţă în acumularea şi menţinerea apei

în formarea unor tipuri de cuvete lacustre.

Elementele climatice: regimul precipitaţiilor (Câmpia Româna, Dobrogea, Podisul Dobrogei) favorizează existenţa lacurilor, indiferent de originea cuvei lor, un alt factor este vântul care are caracter determinant şi contribuie la formarea cuvelor lacustre. În cuaternar climatul a favorizat instalaţia periodică, în masivele cele mai înalte din Carpaţi.

Preview document

Lacuri din România - Pagina 1
Lacuri din România - Pagina 2
Lacuri din România - Pagina 3
Lacuri din România - Pagina 4
Lacuri din România - Pagina 5
Lacuri din România - Pagina 6
Lacuri din România - Pagina 7
Lacuri din România - Pagina 8
Lacuri din România - Pagina 9
Lacuri din România - Pagina 10
Lacuri din România - Pagina 11
Lacuri din România - Pagina 12
Lacuri din România - Pagina 13
Lacuri din România - Pagina 14
Lacuri din România - Pagina 15
Lacuri din România - Pagina 16
Lacuri din România - Pagina 17
Lacuri din România - Pagina 18
Lacuri din România - Pagina 19
Lacuri din România - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Lacuri din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Ciclul Carbonului in Natura

Cap.1 CIRCUITE BIOGEOCHIMICE, GENERALITATI 1.1CE ESTE UN CICLU BIOGEOCHIMIC Fluxul de energie nu este doar un simplu transfer de la un individ la...

Apa - Lacuri din Romania - Studiu de Caz - Lacul Natural de Baraj Cuejdel

INTRODUCERE Anticii considerau apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre pământ şi cer. Concepţiile au evoluat, dar nimeni nu...

Variatia de Nitriti si Nitrati din Apele Freatice

CAPITOLUL I ARGUMENT Deşi acoperă trei pătrimi din suprafaţa globului şi constituie 75% din ţesuturile vii, apa constituie totuşi o resursă...

Lacurile de pe Litoralul Marii Negre

Introducere Dobrogea, prin pozitia sa geografica, evolutia paleogeografica si recenta (pleistocen si holocen) si caracteristicile climatului...

Gestionarea resurselor de apă la nivel național și european

Apa este cu certitudine, prin geneză si evoluție, o resursă naturală, vitală pentru existența vieții pe Terra, vulnerabilă și limitată în timp și...

Lacurile Sarate - Heliotermia si Efectele Terapeutice

Introducere Sarea este o substanta naturala de o abundenta inepuizabila, materie strans legata chiar de nasterea vietii, produs milenar al...

Determinarea Coeficientilor de Aerare pentru Ape de Suprafata

Apa, baza insasi a existentei vietii pe pamant, constituie una dintre marile probleme ale lumii contemporane. In natura, apa se regaseste in...

Ecosisteme - Lacul Balea

Introducere Definitie: Lacul este o intindere permanenta de apa statatoare, caracterizat printr-un bazin relativ consolidat, o adancime destul de...

Te-ar putea interesa și

Lacuri din România

Numarul foarte mare al lacurilor din tara noastra, varietatea lor dupa caracteristicile chimice si termice, precum si raspandirea acestora, pe...

Lacurile din România

Lacurile sunt mase de ape situate în anumite escavaţiuni ale uscatului. În România numărul lacurilor este destul de mare, peste 3000, iar acestea...

Apa - Lacuri din Romania - Studiu de Caz - Lacul Natural de Baraj Cuejdel

INTRODUCERE Anticii considerau apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre pământ şi cer. Concepţiile au evoluat, dar nimeni nu...

Statistică

CAPITOLUL I OBIECTIVUL PROIECTULUI - Obiectivul acestui proiect este de a-mi însuşi ablităţile de realizare a demersului culegerii şi prelucrării...

Determinarea conținutului de metale grele în lacurile sărate din România

1. Introducere Termenul de „metale grele” se refera in general la orice element chimic metalic, care are o densitate mai mare de 5kg/m3, care este...

Proiect Practica Statistica

Obiectivele urmarite Obiectul de studiu al statisticii il constituie variatia curenta-continua, in timp, in spatiu si din punct de vedere...

Geografie aplicată

Abordarea acestui subiect, unul dintre cele mai ample ale geomorfologiei aplicate impune, din punctul nostru de vedere, urmatoarea ordonare a...

Adezivi, Vopsele, Lacuri Folosite în Fabricarea Lemnului

Scopul lucrarii : Scopul acestei lucrari este acela de a proteja si infrumuseta materialul lemnos. Acest lucru se face cu ajutorul adezivilor ,a...

Ai nevoie de altceva?