Managementul integrat al apei

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3167
Mărime: 568.20KB (arhivat)
Publicat de: Florin I.
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Munteanu Sebastian
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. I. Elemente cheie definitorii 4
 3. 1.1 Definirea termenului de „magagement” 4
 4. 1.2 Definirea termenului de „magagement integrat” 4
 5. 1.3 Definirea termenului de „apă” 5
 6. II. Concepte ce fac trimitere la „Managementul integrat al apei” 4
 7. 2.1 Date statistice ale apei 6
 8. 2.2 Vulnerabilități legate de resursele de apă la nivel global 6
 9. 2.3 Cooperarea transfrontalieră a apei 8
 10. 2.4 Măsuri la nivel mondial, european și național în privința managamentului apei 8
 11. 2.5 Instrumente de management ale apei 9
 12. 2.6 Sistemul informațional în domeniul apelor 9
 13. 2.7 Elemente structurale ale managamentului integrat al resurselor de apă 10
 14. Concluzii 11
 15. Bibliografie 12

Extras din referat

Introducere

Cu ce ne ajută „Managementul integrat al apei?”

Managementul integrat al apei ne ajută să avem o perspectivă mult mai bună și mai eficientă asupra problemelor prezente în viața cotidiană cu care se confruntă apele în general. Prin parcugerea materialului ales de mine, vom observa pe parcursul acestuia mai multe explicații ce fac trimitere la elemente importante și la activități ce necesită muncă în echipă, mai precis cunoștințele managementului.

De ce ai ales acest subiect?

Am ales acest subiect deoarece în primul rând acesta este unul favorabil mie ce-mi oferă o anumită plăcere în momentul când îl parcurg. De cele mai multe ori, mediul trebuie să fie unul favorabil nouă, iar subiectele prezente trebuie să ne fascineze pentru a avea rezultate pozitive. Fiecare termen din titlu definește un lucru, dar punerea acestora împreună are ca scop surprindea unor aspecte foarte importante precum: „Managamentul integrat al apei este o acțiune ce aduce un echilibru necesar în definirea obiectivelor, crește puterea sistemului și se evită insuccesul”.

Ce impact speri să aibă acest referat asupra celorlalți?

Prin realizarea acestui referat, doresc să ofer și o altă perspectivă celorlați, mai precis, să le prezint felul cum văd eu anumite lucruri ce trebuie să funcționeze simultan. Nu încerc să schimb părerea altora, ci doar să aduc un plus de informație.

Crezi în unicitatea materialelor?

Din punctul meu de vedere, foarte puține lucruri sunt unice, dar majoritatea oamenilor ne folosim de descoperile altora și încercăm să îmbinăm mai multe idei pentru a avea un răspuns complex cu trimitere la subiectul nostru. Uncitatea este prezentă, dar foarte puțini dintre noi avem ocazia de a ne intersecta drumul cu aceasta în realizarea unui referat cu un subiect întâlnit în foarte multe situații.

I. Elemente cheie definitorii

1.1 Definirea termenului de „management”

După cum afirmă Mary Follet, termenul de „management” se definește ca fiind arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni. Acesta desemnează o activitate, o acțiune sau un proces.

Management este funcția organizațională care asigură desfășurarea eficientă a activităților și care urmărește obținerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a resurselor. Activitatea de management poate avea în vedere grupuri de oameni (echipe) sau procese.

Resursele pe care un manager le are, în principal, la dispoziție: timpul, talentul, resursele financiare și resursele umane.

Management este de asemenea denumirea dată echipei de manageri din cadrul unei organizații. (sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Management)

1.2 Definirea termenului de „management integrat”

Un sistem de management integrat (SMI) este un sistem de management care integrează toate componentele unei afaceri într-un sistem coerent, astfel încât să permită realizarea scopului și misiunii sale. Orice are un efect asupra rezultatelor afacerii, ar trebui integrat în sistemul de management. (sursă: http://certind.ro/sisteme-de-management/management-integrat)

Cele mai populare soluții pentru integrarea sistemelor de management sunt sistemele de management integrat calitate - mediu.

Sisteme de management ar trebui să fie integrate, deoarece:

- Reducere duplicările și prin urmare costurile asociate;

- Reduce riscurile și prin urmare crește profitul;

- Aduce un echilibru necesar în definirea obiectivelor;

- Crește puterea sistemului;

- Concentrează atenția pe obiectivele afacerii;

- Creează consistența necesară managementului;

- Îmbunătățește comunicarea externă, respectiv și cea internă;

- Facilitează instruirea personalului, formarea acestuia și dezvoltarea. (sursă: https://calitate-management.ro/sistem_integrat.htm)

1.3 Definirea termenului de „apă”

Apa este un lichid inodor, insipit și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Apa este o substanță absolut indispensabilă vieții, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solvenți. Apa este un compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, având formula chimică brută H2O. Apa este una din substanțele cele mai răspândite pe planeta Pământ, formând unul din învelișurile acesteia, hidrosfera. Conform directivei cadru 2000/60 a Uniunii Europene în domeniul apei: ”Apa nu este un produs comercial ca oricare altul ci o moștenire care trebuie păstrată, protejată și tratată ca atare”.

Aspectele relevante pentru apă din punct de vedere al gospodăririi acesteia sunt:

- cantitatea (în exces sau în lipsă);

- calitatea (poluată / nepoluată);

- biodiversitatea (ridicată/scăzută).

Excesul de apă sau lipsa acesteia poate duce la fenomene hidrologice periculoase precum inundațiile și secetele. Apa poate fi: curată sau poluată, iar diversitatea poate fi ridicată sau scăzută. (sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83)

Bibliografie

1. Brejea Radu, Ioan Jele, „Sisteme aplicate de management ale mediului înconjurător”, Editura Universității din Oradea, 2006.

2. Daniela Vasiliu, Ioan Jelev, „Platformă WEB pentru managementul integrat al apei”, Proiect CEEX, 2008.

3. Ioan Jelev, Managementul mediului înconjurător, Editura Universității din Oradea

4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Management

5. http://certind.ro/sisteme-de-management/management-integrat

6. https://calitate-management.ro/sistem_integrat.htm

7. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83

8. https://www.insse.ro/cms/ro/content/distributia-apei

9. http://documents.tips/documents/exemplu-de-calcul-vulnerabilitatea-resurselor-de-apa-macheta-caras-severin.html

10. http://2011.europa.md/subpagina/arata/31/Managementul%20frontierelor%20si%20cooperarea%20transfrontaliera

11. Grigore Posea, Liliana Guran-Nica, Nicolae Cruceru, Radu Sageata, Adrian Cioaca, „Manual de Geografie clasa a XII-a, Europa - România - Uniunea Europeană, Probleme Fundamentale”, editura: CD Press

12. http://www.environheal.pub.ro/portal1/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=10&id=43&Itemid=64

13. http://www.rowater.ro/damures/Continut%20Site/Proiecte%20ANAR/Proiecte%20Deswat%20si%20Watman.aspx

14. http://www.environheal.pub.ro/portal1/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=10&id=43&Itemid=64

15. Matasariu Liliana, caiet de Geografie clasa a XII-a

Preview document

Managementul integrat al apei - Pagina 1
Managementul integrat al apei - Pagina 2
Managementul integrat al apei - Pagina 3
Managementul integrat al apei - Pagina 4
Managementul integrat al apei - Pagina 5
Managementul integrat al apei - Pagina 6
Managementul integrat al apei - Pagina 7
Managementul integrat al apei - Pagina 8
Managementul integrat al apei - Pagina 9
Managementul integrat al apei - Pagina 10
Managementul integrat al apei - Pagina 11
Managementul integrat al apei - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Managementul integrat al apei.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul apelor din România

INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi...

Schimbările climatice globale - gestionarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș - Vedea

INTRODUCERE Schimbările climatice reprezintă o provocare uriașă pentru noi toți. Temperaturile cresc, regimul precipitațiilor se schimbă, ghețarii...

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de...

Importanța calității apei potabile

CAPITOLUL I INTRODUCERE IMPORTANŢA CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN CONCEPTUL DEZVOLTĂRII DURABILE I.1.POLITICA DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN UE ŞI ÎN...

Epurarea Apelor

ARGUMENT Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de către om de ape uzate. Prin urmare, principala măsură practică de protecţie...

Plantele Medicinale din România

Ce sunt plantele medicinale? Istoric. Plantele medicinale sunt specii vegetale, cultivate sau spontane, care prin compoziţia lor chimică au...

Gestionarea resurselor de apă la nivel național și european

Apa este cu certitudine, prin geneză si evoluție, o resursă naturală, vitală pentru existența vieții pe Terra, vulnerabilă și limitată în timp și...

Epurarea Apelor Uzate

1.Ipoteza Am ales aceasta tema deoarece mi s-a parut important sa stim unde ajunge apa folosita si in ce mod putem influenta refolosirea ei. În...

Te-ar putea interesa și

Managementul relației produs-mediu. Studiu de caz la SC Distrigaz Nord SA Sucursala Bacău

INTRODUCERE MOTTO: " Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, aceste noţiuni fiind atât...

Programul Operațional Sectorial de Mediu

INTRODUCERE Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al...

Protecția juridică a apei

INTRODUCERE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs al sintezei...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord

1.Introducere Managementul deşeurilor solite ridică o problemă majoră în prezent. Colectare şi transportul defectuos al deşeurilor precum şi slaba...

Controlul și monitorizarea plajelor de pe litoralul Mării Negre

I. Generalitati. Litoralul românesc (la Marea Neagră) se întinde de la granița cu Ucraina (Nord) până la cea cu Bulgaria (Sud). Este cea mai...

Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București

MANAGEMENTUL DESEURILOR IN SECTORUL 5 BUCURESTI I. SCURTA CARACTERIZARE A ORASULUI BUCURESTI SI A SECTORULUI 5 Bucureşti este capitala României...

Schema de Funcționare a Unei Prese Hidraulice

Citect-Scada(Schema de funcţionare a unei prese hidraulice) 1. Introducere - Date generale SCADA : SCADA este prescurtarea pentru Monitorizare,...

Ai nevoie de altceva?