Managementul Resurselor de Apa

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Managementul Resurselor de Apa.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Ecologie, Stiinta Administratiei

Extras din document

Ca si energia, apa reprezinta o componenta esentiala a aproape tuturor indeletnicirilor umane. Aprovizionarea cu apa este vitala pentru hranirea populatiei crescande a globului, pentru producerea bunurilor materiale care determina ridicarea nivelului de trai si pentru mentinerea integritatii sistemelor naturale de care depinde viata de pe pamant. Si cu toate acestea, in majoritatea statelor se cunoaste, cu siguranta, uimitor de putin despre cantitatile de apa utilizate si unde anume, cand si de catre cine au fost ele consumate. Desi aproape orice conducator politic poate cita pretul la zi la barilul de petrol, putini dintre acestia sunt in stare sa spuna care este pretul de cost al asigurarii unui plus de 1000 metri cubi de apa. Considerata de multa vreme ca ceva de la sine inteles, apa poate deveni, in multe zone ale lumii, un factor de limitare a cresterii economice si a productiei alimentare in urmatoarelor decenii. In trecut, au fost indiguite si deviate o seama de fluvii si riuri in vederea asigurarii unui debit de apa pentru regiunile consumtoare. Performante hidrotehnice de genul barajului de la Assuan din Egipt si al Apeductului din California in Statele Unite au dus literalmente la infloririea desertului. Totusi, concurenta crescanda care isi disputa o cantitate de apa limitata si pretul tot mai ridicat, din punct de vedere economic si ecologic, al strategiilor traditionale de aprovizionare cu apa reclama o noua abordare in privinta gospodaririi resurselor de apa dulce. Putine sunt guvernele care recunoscut necesitatea unei asemena reevaluari si cu atat mai putin cele care au si inceput sa elaboreze liniile politice necesare pentru viitor.

Nimic nu poate fi conceput în economia planetei fără apă.Se pare că datorită consumului mare de apă,în curînd,populatia globului va suferi de sete.Dacă ţinem cont de faptul că pe suprafaţa pamîntului nu exista decît 20 miliarde,estimată pentru anul 2100.

În zilele noastre apa este tot mai poluată.La robinete curge o apă din ce în ce mai murdară.Peştii mor în lacuri,mări şi oceane.Apele negre rezultate în urma deversărilor de petrol în ape sunt tot mai frecvente.Petrolierile transportă 550 000 tone de petrol,astfel accidentele pot fi devastatoare.Petrolul pluteşte pe suprafaţa mării,formînd o peliculă care blochează pătrunderea luminii necesare plantelor marine.Păsări şi peşti pot fi prinşi şi otrăviţi de valul de petrol.Dar cu toate că mor mii de animale,majoritatea zonelor din largul mării sau de pe coastele afectate se refac în cîţiva ani.

Substanţele organice duc la înflorirea apelor,care-şi pierd însuşirile de ape potabile.Deşeurile din industrie şi agricultură sunt deseori deversate în ape,în ideea că apa curge, iar oceanul este un coş de gunoi uriaş şi fără fund.

▪Oceanul Pacific a suferit în urma poluărilor nucleare,deoarece Guvernamentul Francez a testat acolo armele nucleare.

▪Numai Marea Britanie produce singură 250 000 tone de deşeuri care sunt transportate în Marea Neagră.

Gospodarirea apelor constituie infrastructura de baza a activitatilor economice si sociale, influentand direct sau indirect dezvoltarea socio-economica a tarii.

Lipsa apei sau excesul acesteia constituie limite ale dezvoltarii, conducand la producerea de pagube importante.Practic toate actiunile ce se iau pe plan socio-economic trebuie sa tina cont de factorul "apa", de necesitatea utilizarii rationale si protectiei resurselor de apa impotriva epuizarii si poluarii.Activitatea de gospodarire cantitativa si calitativa a apelor are drept scop valorificarea potentialului natural al apelor, folosirea rationala si protectia resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice, precum si apararea impotriva inundatiilor si a fenomenelor meteorologice periculoase.

Aceasta activitate implica, cunoasterea, planificarea si reglementarea resurselor de apa, realizarea de investitii de infrastructura pentru ape, coordonarea exploatarii lucrarilor, inspectia, controlul si cooperarea internationala in domeniul apelor.

Administraţia Naţională Apele Române are în administrare:

- 78.905 km cursuri de apă

- 295,6 mii ha suprafaţă de teren cu ape.

-270 lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5 miliarde mc, din care 114 lacuri cu acumulare nepermanentă

- 7100 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole;

- 6600 km regularizări de râuri şi 1320 km apărări şi consolidări de maluri;

- 157 canale de aducţiune cu o lungime de 1100 km;

- 59 staţii de pompare a apei cu un debit instalat de 237 mc/s;

- 49 prize de apă şi noduri hidrotehnice cu un debit total instalat de 249 mc/s;

- 178 alte lucrări hidrotehnice

- 122 lacuri naturale.

Administratia Naţională "Apele Române" are următoarele atribuţii principale:

1. gospodărirea unitară, durabil a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse;

2. administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, aflată în administrarea sa;

3. administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;

4. administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului Naţional de Veghe Hidrologică şi hidrogeologică;

5. administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului Naţional de Supraveghere a Calităţii Resurselor de Apă;

6. Realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;

7. asigurarea funcţiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafaţă naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, şi pentru resursele de apă subterane, indiferent de natura lor şi a instalaţiilor aferente, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare;

8. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane în toate formele sale de utilizare, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente,conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

9. apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi gestionarea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;

10. întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, aflate în administrare;

11. avizarea şi autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele;

12. instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii specializate;

13. realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instrucţiuni, monografii şi tipărituri în domeniul apelor;

14. elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice;

15. îndeplinirea angajamentelor luate de statul roman prin acordurile şi convenţiile internaţionale din domeniul apelor;

16. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Resurselor de Apa.doc

Alte informatii

referat proiect la economia mediului.facultatea de economie si administrare a afacerilor, timisoara