Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2627
Mărime: 2.12MB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

Cuprins

Introducere 3

FITOREMEDIEREA APELOR UZATE 4

a. Epurarea prin metoda spaţiului radicular de tip vertical 4

b. Epurare prin metoda spaţiului radicular de tip orizontal 5

PLANTE UTILIZATE ÎN EPURARE 12

Concluzii 13

Bibliografie 14

Extras din document

Introducere

Apele uzate provenite din domeniul menajer sunt colectate intr-un sistem de canalizare şi conduse spre staţia de epurare. Metodele de epurare a apelor uzate care utilizează echipamente mecanice şi care necesită un consum de energie sunt considerate metode convenţionale. Alături de acestea există tehnici care simulează acţiunea „naturală” de epurare şi care se desfăşoară în iazuri şi/sau în lacuri care se pot denumi metode alternative. Metodele alternative de epurare se aplică apelor uzate provenite de la comunităţi de peste 50 le (1 locuitor-echivalent este încărcarea organică biodegradabilă cu un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g O2/zi. Se consideră că un om produce zilnic această cantitate de materii organice poluante în urma metabolismului şi a activităţilor menajere).

Fitoepurarea (epurarea apelor cu ajutorul plantelor)

O metodă de epurare utilizată din vechi timpuri şi aprofundată la sfârşitul anilor ’70 în Germania este fitoepurarea sau epurarea cu ajutorul plantelor.Aplicarea acesteia este utilă în treapta a doua sau a treia de epurare şi poate conduce la următoarele randamente de îndepărtare: (Vyzamal, 1998).

CBO5 70-90%

SS 70-90%

Azot 50-80%

Fosfor 30-50%

Bacterii 90-99%

Fitoepurarea prezintă o serie de avantaje cum sunt:

- construcţie simplă care constă dintr-un bazin cu un consum energetic redus,

- un impact limitat asupra mediului,

- manipulare şi gestionare simple şi cu costuri reduse,

- operarea nu este influenţată de variaţia încărcării hidraulice şi organice

- absenţa mirosului.

Totuşi există câteva dezavantaje care se referă la:

- necesitatea unor spaţii mari

- timp relativ lung până la atingerea regimul de funcţionare (10-15 luni.)

Sistemele de fitoepurare se prezintă în multe variante legate de plantele folosite, sensul de curgere al apei, modul de impermeabilizare a spaţiului de lucru. Plantele acvatice sunt plutitoare, emergente când rădăcina este pe fundul bazinului, iar restul este deasupra apei şi plante submergente cu rădăcina şi restul plantei sub nivelul apei.

FITOREMEDIEREA APELOR UZATE

● fitoremedierea = set de tehnologii, care utilizează plantele pentru epurarea apelor contaminate ( phyto = plantă şi remediation = corectarea răului ), avind la baza capacităţile unor plante de a bioacumula poluanţii

● macrofitele din bazinele naturale acumulează metale grele (cupru, mercurul, zincul)

● plantele superioare au capacităţimari de bioacumulare: ciuma apei (Elodea canadensis), menta de apă (Mentha aquatica), salata de apă (Pistia stratiotes), zambila de apă (Eichornia crassipes), sârmuliţa (Vallisneria spiralis), stuful (Phragmites communis, Salvinia, Spirodella, Lemna, Ceratophyllum demersum), papura (Typha sp., T. latifolia, T. Angustifolia), rogozul (pipirig) (Scirpus sp.), mana de apă mare (Glyceria maxima), iarba albă (Phalaris arundinacea).

a. Epurarea prin metoda spaţiului radicular de tip vertical ("vertical subsurface flow"

sau vSSF sau "vertical sub-surface constructed wetlands" sau vSSFCW ).

- apa uzată brută se distribuie alternativ, uniform pe suprafaţă, cu ajutorul unei reţele de conducte amplasate aerian; doza de alimentare se determină astfel încât să se obţină în primele momente un luciu de apă pe toată suprafaţa filtrului, ceea ce va asigura o infiltrare uniformă în toată masa acestuia; corpul filtrant se alcătuieşte multistrat: în stratul superior se utilizează nisip grosier, urmat de un strat intermediar din pietriş mic, iar la bază un strat din pietriş mare, în care se înglobează şi drenul de colectare, prevăzut la

capătul amonte cu un tub de ventilaţie.

b. Epurare prin metoda spaţiului radicular de tip orizontal ("horizontal subsurface flow" sau hSSF sau "horizontal subsurface constructed wetlands" sau hSSFCW)

Preview document

Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 1
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 2
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 3
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 4
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 5
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 6
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 7
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 8
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 9
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 10
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 11
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 12
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 13
Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Metode de Epurare a Apelor Uzate cu Ajutorul Plantelor.doc

Alții au mai descărcat și

Instalație de Epurare Recuperativă a Apelor de Spălare din Industria Acoperirilor Metalice

1.1. Tema de proiectare Să se proiecteze o instalaţie de epurare recuperativă a apelor de spălare din industria acoperirilor metalice în faza de...

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Structura unei Statii de Epurare pentru o Localitate cu 32 000 Locuitori

Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze obiectele tehnologice ale statiei de epurare ale unei localitati cu 32 000 locuitori in care se...

Epurarea Apelor Uzate Menajere

ARGUMENT Din resursa globala de apa a Pământului, resursele de apa dulce reprezinta doar cca. 2,4% din care disponibile pentru utilizare sunt doar...

Corectarea Torentilor - Amenajarea unui Bazin Hidrografic

Tema de proiectare Să se proiecteze lucrările hidrotehnice de corectare a torenților ,aferent unui bazin din zona pluvială montană ,cunoscând...

Procedee de Epurare a Apelor Reziduale

Cap.A Generalitati Epurarea apelor reziduale constitue ansamblul de masurisi procedee prin care impuritatile de natura minerala, organica, chimica...

Biotehnologii de Tratare a Deșeurilor

Într-o accepţiune relativ extinsă, biotehnologia protecţiei mediului constituie o subdiviziune a biotehnologiei, care implică utilizarea...

Epurarea Mecanica a Apei

INTRODUCERE - ARGUMENT Deşi apa este abundentă pe Pământ, deoarece aproape 97% din aceasta conţine sare nu este potrivită pentru consum uman sau...

Ai nevoie de altceva?